کامیک هزینه‌های ترنس بودن!

مترجم: سعید.ش

ظلم و ستم از راه‌های بیشماری خود را نشان می‌دهد – که یکی از آنها از راه مالی و اقتصادی است.

دیری نمی‌پاید که شادی و هیجان آشکارسازی به عنوان ترنس و حضور به عنوان خود واقعی، جای خود را به پریشانی ناشی از هزینه‌های تغییر نام، به‌روزرسانی شناسنامه، و پاسپورت جدید می‌دهد – که البته این تنها بخشی از مشکلات است.

در این کامیک، موانع مالی بر سر راه افراد ترنس به تصویر کشیده شده است.

1

🔰توضیحات مربوط به تصاویر فوق

در این کامیک دو کاراکتر به چشم می‌خورد: زنی که دامن راه‌راه و پیراهن بدون آستین مشکی پوشیده و مرد تاجر کلیشه‌ای که کیف کوچکی را با خود حمل می‌کند.

🔘عکس اول

زن: من آماده‌ام که با خودم صادق باشم و تطبیق جنسیت انجام بدم … من یه زنم!

مرد: (تکه کاغذ کوچکی را به دست زن می‌دهد) بسیار خوب! این برای شماست!

🔘عکس دوم

زن: این چیه؟

مرد: صورتحساب تغییر نام و جنسیت در شناسنامه.

زن: اونقدرا هم بد نیست.

🔘عکس سوم

(مرد در این عکس نشان داده نشده، اما از جهتی که ایستاده است، سیلی از صورتحساب‌های کوچک به طرف زن روانه می‌شود. دیالوگ مرد آنقدر فضای عکس را اشغال کرده که به نظر می‌رسد زن در خطر دفن شدن است.)

مرد: اینم صورتحساب جراحی. و صورتحساب تغییر نام قانونی. و صورتحساب هورمون درمانی. و صورتحساب صدور پاسپورت جدید. و صورتحساب الکترولیز. و صورتحساب به‌روزرسانی اطلاعات تامین اجتماعی. و صورتحساب یه عمل جراحی دیگه، که برای ریکاوری لازمه چند ماهی مرخصی بگیرید. و اینم صورتحساب خرید لباس‌های جدید. صورتحساب جلسات گفتاردرمانی. و …

زن: اوه!

🔘عکس چهارم

(زن صورتحساب‌های بسیاری را در دست گرفته و به نظر می‌رسد شوک شده است. مرد تکه کاغذ دیگری را نیز به طرف زن گرفته است.)

زن: من نمیدونستم خود واقعی‌ام اینقدر بدهکاره …

مرد: اوه نگاه کن. یه یادداشت از طرف رئیست به دستم رسید. به نظر می‌‌رسه اخراج افراد بدلیل ترنس بودنشون هنوزم قانونیه.

🔘عکس کوچک درون عکس چهارم

مرد: تازه میدونستی دستمزد خانم‌ها با آقایون یکسان نیست؟

زن: لطفا دیگه هیچی نگو.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://everydayfeminism.com/2015/03/trans-bills/

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved