کامیک چرا می‌گوییم ملال جنسیتی لازمۀ ترنس بودن نیست؟

مترجم: سعید.ش

آیا تا به حال کسی به شما گفته که «ترنس‌نما» هستید یا «ترنس واقعی» نیستید، آن هم فقط به خاطر این که احساس نمی‌کنید «با بدن اشتباه» متولد شده‌اید؟

این تصور که فردی در بدن متعلق به جنسیت دیگر گرفتار شده برای بعضی از افراد صادق است، اما قابل تعمیم به کل افراد ترنس نیست. اگر شما از ملال جنسیتی جسمانی رنج نمی‌برید، به این معنا نیست که «به اندازه کافی ترنس» نیستید.

اما واقعا ناراحت‌کننده است که افرادی به خاطر این تفکر از جامعه ترنس طرد می‌شوند. این کامیک موضوع را برایتان روشن می‌کند. در این کامیک به منشأ این باور نادرست که افراد ترنس حتما باید ملال جنسیتی جسمانی داشته باشند می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه چنین سوء تفاهمی ایجاد شده است.

1

IMG_4697

3

🔰توضیحات مربوط به تصاویر فوق

🔘عکس اول

(شخص الف با فریاد به سمت شخص ب می‌دود.)

شخص الف: کمکم کنید! یک نفر به من گفت که ترنس‌نما هستم و می‌ترسم که درست گفته باشه!

شخص ب: چی شده؟ چی گفتن؟

🔘عکس دوم

شخص الف: گفتن که اگه من ملال جنسیتی جسمانی نداشته باشم پس ترنس نیستم.

شخص ب: خوب، مشکلت اینجاست! بیا اینجا بشین تا برات توضیح بدم.

🔘عکس سوم

(در این عکس، تصویر فرد ترنسی به چشم می‌خورد که رو به آسمان فریاد می‌زند.)

متن: این تفکر باب شده که ترنس بودن در اصل به معنای این است که …

فرد ترنس: احساس می‌کنم زنی هستم که در بدن مردانه گرفتار شده‌ام!

متن: … هر چند این موضوع برای بعضی از افراد صادق است، اما در حقیقت ساده‌سازی ناخوشآیندی است که نمی‌شود آن را به دسته‌ بزرگ و متنوعی از افراد تعمیم داد! (به عنوان مثال، چنین تفکراتی کل جامعه غیرباینری را نفی می‌کند!)

🔘عکس چهارم

(در این عکس، تصویر فردی به چشم می‌خورد که دارد محتاطانه در خیابان قدم می‌زند و چشم‌هایی که در مردمک‌شان سمبل جنس مرد قرار دارد، او را محصور کرده و دنبال می‌کنند.)

متن: بعضی از افراد ترنس، جنسیت خود را از راه‌های دیگری به جز ملال جنسیتی جسمانی احساس کنند. بعضی از افراد ترنس ملال جنسیتی اجتماعی را در خود احساس می‌کنند – به این معنا که از این که دیگران خود واقعی آنها را نمی‌بینند احساس ملال و ناراحتی می‌کنند.

🔘عکس پنجم

(فردی ترنس‌مردانه اشعه گرما را از خود تابش می‌کند، دست‌هایش را روی سینه‌اش گذاشته و [برای پنهان کردن سینه‌ها] بایندر پوشیده است.)

متن: یکی دیگر از احساساتی که افراد ترنس تجربه می‌کنند، احساس شادمانی جنسیتی است. شادمانی جنسیتی احساس راستی، کمال، راحتی و شادی است. افراد ترنس وقتی که بدنشان یا دیدی که از خودشان دارند بازتاب کننده خود واقعی‌شان است، احساس شادمانی جنسیتی را تجربه می‌کنند.

🔘عکس ششم

(فرد ترنس دیگری دست‌هایش را بالا برده است.)

متن: افراد ترنس ممکن است هریک از این احساسات را تجربه کنند، و همینطور ممکن است که هیچکدام از اینها را تجربه نکنند!

فرد ترنس: من همینم که هستم. من ناراحت نیستم از این که دیگران در نگاه اول همه‌چیز را درمورد من نمی‌دانند.

🔘عکس هفتم

(شخص ب صحبت می‌کند و شخص الف به‌دقت گوش می‌کند.)

شخص ب: نکته اینجاست – باور نادرست «ایکس در بدن ایگرگ به دام افتاده» را افراد ترنس برای ابراز و معرفی خود ایجاد نکرده‌اند، این افراد سیسجندر (غیرترنس) بودند که در گذشته چنین باور نادرستی را برای دسته‌بندی کردن ما پدید آوردند.

🔘عکس هشتم

(پزشکی مثلا در کلینیک هویت جنسیتی است و سر پرستاری فریاد می‌کشد.)

متن: کلینیک‌های هویت جنسیتی اولین مکان‌هایی بودند که خدمات تطبیق جنسیت پزشکی را به افراد ترنس ارائه می‌کردند، و هورمون‌درمانی و عمل جراحی را در اختیار متقاضیان ترنس می‌گذاشتند. اما وقتی که پزشکانی با مطالعات بیشتر آکادمیک در این مراکز شروع به کار کردند، این رویه به سرعت تغییر یافت.

پزشک: من که نمیتونم بدن این افراد رو همینطوری بی‌حساب و کتاب ناقص کنم! شغل من در خطره! من باید مطمئن بشم که روند تطبیق جنسیت ضرورت پزشکی داره یا نه!

🔘عکس نهم

(در این عکس، تصویر هری بنجامین، مردی آلمانی و تقریبا طاس که کت و شلوار پوشیده و عینک ته‌استکانی به چشم زده است مشاهده می‌شود.)

شخص ب: در همین موقع، سر و کله هری‌بنجامین پیدا شد. دکتر بنجامین سری مقالاتی نوشت و کتاب «پدیده ترنسکشوال» را به چاپ رساند. در این کتاب، افراد ترنس با یک سری علائم و نشانه‌ها دسته‌بندی شده بودند. (آن زمان دکتر بنجامین را حامی بسیاری از افراد ترنس، به‌خصوص افراد ترنس ساکن امریکای شمالی می‌دانستند، چرا که وی هویت افراد ترنس را نفی نمی‌کرد و به آنها کمک می‌کرد تا بتوانند تطبیق جنسیت پزشکی انجام دهند.)

🔘عکس دهم

(دو فرد ترنس باهم دارند کتابی را به‌دقت مطالعه می‌کنند.)

متن: کلینیک‌‌های هویت جنسیتی فورا شروع کردند و وجود این علائم و نشانه‌ها را در تمامی مراجعه‌کنندگان خود بررسی می‌کردند، و جالب این که متوجه شدند تقریبا همه مراجعه‌کنندگان این علائم و نشانه‌ها را دارند. اما نکته جالب اینجاست که مراجعه‌کنندگان نیز گزارش کار دکتر بنجامین را از قبل خوانده بودند و داستان زندگی خود را جوری تغییر می‌دادند تا پزشکان آنها را تایید کنند و از این رو بتوانند اجازه تطبیق جنسیت پزشکی که واقعا به آن نیاز داشتند را بدست آورند.

🔘عکس یازدهم

(شخص ب ژست گرفته است.)

شخص ب: و اما نکته اصلی اینجاست – هر اقدامی که افراد ترنس انجام می‌دهند تا در این جامعه ترنس‌ستیز به هر آنچه که نیاز دارند برسند، درست و قابل قبول است! اما گاهی اوقات خود ما افراد ترنس دیگر هم‌نوعانمان را قضاوت می‌کنیم و به جای این که خود و دیگران را با تمامی پیچیدگی نامحدودی که داریم حمایت کنیم، مدام داریم همان کلماتی را که افراد سیسجندر روی ما گذاشتند برای دیگر همنوعانمان تکرار می‌کنیم!

🔘عکس دوازدهم

شخص الف: وای … پس کل قضیه «تو ترنس واقعی نیستی» از استراتژی‌هایی نشأت گرفته که جامعه ما برای بقا استفاده می‌کرده؟

شخص ب: بله! بسیار مهم است که تلاش کنیم تا تفکرات و جملات ناشی از سیس‌سکسیسم و ترنس‌ستیزی را از جامعه‌مان برچینیم و حامی یگدیگر باشیم. همیشه یادت باشد که تو خودت را بهتر از هر فرد دیگری می‌شناسی. بسیار خوب؟

🔘عکس سیزدهم

(شخص ب، شخص الف را با یک دست در آغوش گرفته است.)

شخص الف: خوب، پس یعنی همونطور که گفته شد اشکالی نداره که من ملال جنسیتی نداشته باشم؟

شخص ب: هیچ اشکالی نداره. بهت قول میدم.

شخص الف: بسیار خوب.

🔻جهت مطالعه بیشتر:

💠ملال جنسیتی لازمۀ ترنس بودن نیست
https://helptranscenter.org/2019/07/31/828/

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://everydayfeminism.com/2016/05/transgender-without-dysphoria/

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved