1

کارگران جنسی ترنسجندر؛ از علل و عوامل تا مشکلات جدی بهداشتی و برخوردهای خشونت‌آمیز

مترجم: سعید.ش

کارگر جنسی ترنسجندر فرد ترنسجندری است که در تجارت سکس مشغول به کار است یا در ازای دریافت پول یا دیگر شیوه‌های پرداخت، خدمات جنسی ارائه می‌کند. ترنسجندر به افرادی گفته می‌شود که هویت جنسیتی یا ابراز جنسیتی آنها با جنسی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده متفاوت است. زنان ترنسجندر زنانی هستند که با جسم منتسب به مردان متولد شده‌اند، خود را زن می‌دانند یا زنانه ابراز می‌کنند؛ و مردان ترنسجندر مردانی هستند که با جسم منتسب به زنان متولد شده‌اند، خود را مرد می‌دانند یا مردانه ابراز می‌کنند.

در حالت کلی، کارگران جنسی بدلیل شغل خود در معرض ریسک بالای مشکلات جدی بهداشتی قرار دارند، که از آن جمله می‌توان به مواجهه با آزار جسمی و جنسی، دزدی، قتل، مشکلات جسمی و روانی، و اعتیاد به مواد مخدر و الکل اشاره نمود. هر چند که همه کارگران جنسی در معرض خطر مشکلاتی که ذکر گردید قرار دارند، با این حال بعضی از مطالعات حاکی از آن است که کارگران جنسی که در کوچه و خیابان مشغول به کار هستند بیشتر در معرض خطر مواجهه با چنین مسائلی قرار دارند.

کارگران جنسی ترنسجندر هم در تجارت سکس و هم خارج از آن با سطح بالای تبعیض مواجه هستند و به دلیل شغل خود بیشتر در معرض خطر آلودگی به ویروس HIV و مواجهه با خشونت قرار دارند.

🔳بررسی اجمالی

طبق داده های پژوهش تبعیض ملی علیه افراد ترنسجندر، حدودا 13% از افراد ترنسجندر گزارش کردند که در تجارت سکس مشارکت داشته‌اند. زنان ترنسجندر و دیگر افراد ترنس‌زنانه دو برابر بیشتر از افراد ترنس‌مردانه در تجارت سکس مشغول به کار هستند، اما مردان ترنسجندر و افراد ترنس‌مردانه نیز حدود یک چهارم از کل جمعیت کارگران جنسی ترنسجندر را تشکیل می‌دهند. این آمارها نشان می‌دهد که مردان ترنس بیش از آنچه که تصور می‌شده در تجارت سکس مشغول به کار هستند، به‌خصوص با توجه به این که بسیاری از مراجع و مباحثاتی که درمورد کارگران جنسی ترنسجندر مطرح می‌شود اساسا روی زنان ترنسجندر متمرکز است.

سایر آمارها از جمله آمار عدم حمایت خانواده، از دست دادن شغل به دلیل ترنسجندر بودن، و بی‌خانمانی، در میان افراد ترنسجندری که به تجارت سکس مشغول هستند بالاتر از افراد ترنسجندری است که در تجارت سکس مشارکتی ندارند. همچنین نرخ آلودگی به ویروس HIV و سایر بیماری‌های قابل انتقال جنسی در میان کارگران جنسی ترنسجندر بسیار بالاتر از افراد ترنسجندری است که کارگر جنسی نیستند.

🔳علل و عوامل

🔘فقر

فقر هم یکی از علل کارگری جنسی محسوب می‌شود و هم یکی از پیامدهای آن. کارگران جنسی بدلیل مسائلی چون فقر، بهداشت ضعیف، و موانع قانونی و اجتماعی جمعیت آسیب‌پذیری هستند. در یکی از مطالعات صورت گرفته، اطلاعاتی در زمینه کارگری جنسی زنان ترنسجندر رنگین‌پوست در سن‌فرنسیسکو گردآوری گردید؛ این مطالعه حاکی از آن است که کارگری جنسی برای بعضی از زنان ترنسجندر اقدامی ضروری در جهت بقا است. این زنان از طریق کارگری جنسی در جامعه‌ای که فرصت‌های شغلی بسیاری را از آنها می‌گیرد، به غذا، سرپناه، یا درآمد دست می‌یابند.

کارگران جنسی ترنسجندر علارغم این که در فعالیت‌های پرخطر مشارکت می‌کنند، در اغلب اوقات دستمزد کمتری نسبت به سایر کارگران جنسی دریافت می‌کنند. کارگران جنسی ترنسجندر با پیشینه بی‌خانمانی، بیکاری، محدودیت و حس زندانی بودن، بیماری‌های روانی، خشونت، آزار احساسی، جسمی، یا جنسی، یا استعمال مواد مخدر، بیشتر در معرض خطر گرفتاری در سیکل فقر قرار دارند.

فقدان فرصت‌های شغلی خارج از تجارت سکس و تبعیض سبب می‌شود تا افراد ترنسجندر به کارگری جنسی روی آورند تا بلکه بتوانند اجاره خانه، هزینه مواد مخدر، داروها، هورمون‌ها، یا جراحی‌های تطبیق جنسیت را پرداخت کنند.

🔘بیکاری و تبعیض

علاوه بر قوانینی که علیه کل کارگران جنسی اعمال می‌شد، قوانین مبنی بر ممنوعیت مبدل‌پوشی نیز در جهت سرکوب فعالیت کارگران جنسی ترنسجندر اعمال می‌شد. بسیاری از این دست قوانین در دهه‌های 1970 و 1980 سختگیرانه به اجرا گذاشته می‌شدند. هرچند که اکثریت قریب به اتفاق این قوانین امروزه برچیده شده‌اند، با این حال قوانین جلوگیرنده همچنان پابرجا هستند.

در ایالات متحده هیچگونه قانون صریحی در سطح فدرال در جهت حفاظت از کارگران جنسی ترنسجندر براساس هویت جنسیتی یا ابراز جنسیتی آنها وجود ندارد. فقدان حفاظت قانونی، کارگران جنسی ترنسجندر را در موقعیتی قرار می‌دهد که با نرخ بالاتر بیکاری و ریسک بالاتر فقر دست به گریبان شوند.

طبق داده‌های پژوهش تبعیض ملی علیه افراد ترنسجندر، نرح بیکاری گزارش شده توسط کارگران جنسی ترنسجندر دو برابر بیشتر از افراد ترنسجندری است که کارگر جنسی نیستند. یکی از دلایل اصلی بیکاری کارگران جنسی ترنسجندر بدنامی اجتماعی مرکب ناشی از ترنسجندر بودن و کارگر جنسی بودن آنها است، چرا که هم افراد ترنسجندر و هم کارگران جنسی بدلیل تبعیض اجتماعی امکان دسترسی به خدمات بهداشتی یا فرصت‌های شغلی را ندارند. کارگران جنسی ترنسجندر رنگین‌پوست حتی بسیار بیشتر از کارگران جنسی سفیدپوست با بیکاری دست به گریبان هستند، و علاوه بر این مسئله، در معرض خطر بالاتر آلودگی به ویروس HIV و دیگر بیماری‌های قابل انتقال جنسی نیز قرار دارند.

🔳مشکلات بهداشتی

🔘ریسک ابتلا به عفونت قابل انتقال جنسی

جمعیت کارگران جنسی بیشتر در معرض خطر ابتلا به مشکلات بهداشتی مختلف، از جمله ابتلا به ویروس HIV و دیگر انواع عفونت‌های قابل انتقال جنسی قرار دارد. افرادی که به تجارت سکس مشغول هستند، بدلیل مشارکت در رفتارهای پرخطر جنسی (نظیر سکس بدون استفاده از کاندوم، سکس با چند شریک جنسی) و استعمال مواد مخدر، احتمال دارد به ویروس HIV یا دیگر انواع عفونت‌های قابل انتقال جنسی آلوده شده و این بیماری‌ها را به افراد دیگر نیز منتقل کنند.

طبق گزارش مرکز مدیریت و پیشگیری از بیماری (CDC)، با توجه به این که داده‌ها درمورد افراد ترنسجندر به طور یکنواخت گردآوری نشده است، فقدان اطلاعات درمورد افراد ترنسجندر ساکن ایالات متحده و آلوده به ویروس HIV شدیدا به چشم می‌خورد. کارگران جنسی ترنسجندر در دیگر کشورهای سرتاسر جهان نیز در بیشتر معرض خطر آلودگی به ویروس HIV و سایر بیماری‌های قابل انتقال جنسی قرار دارند.

🔘خدمات مراقبت از بهداشت

کارگران جنسی بدلیل این‌ که در مراکز مراقبت از بهداشت با تبعیض مواجه می‌شوند، تمایل کمتری برای مراجعه به این مراکز جهت دسترسی به خدمات پزشکی از خود نشان می‌دهند. این افراد از مراجعه به پزشک برای مشکلات پزشکی که از نظرشان کوچک و بی‌اهمیت است خودداری ورزیده و همین امر سبب می‌شود تا این مشکلات کوچک و بی‌خطر به‌مرور زمان جدی‌تر شده و سخت‌تر درمان شوند.

یکی از دلایل عدم دسترسی به آموزش‌های جنسی و خدمات پزشکی، برخوردهای توأم با عدم حساسیت متخصصان گزارش شده است. گزارش‌هایی که از برخوردهای توأم با عدم حساسیت متخصصان در دست است (از جمله نسبت داده جنسیت اشتباه به افراد، خطاب کردن افراد با نام اشتباه و …)، مشخص می‌کند که بعضی از مراکز خدمات بهداشتی در تعامل با مراجعه کنندگان ترنسجندر فاقد حساسیت فرهنگی بوده و احتمالا فاقد آگاهی لازم در زمینه مراقبت از بهداشت افراد ترنس هستند.

علاوه بر مشکلات مراقبت از بهداشتی که مردان و زنان ترنسجندر با آنها مواجه هستند، طرح‌های مرسوم مراقبت از بهداشت نیز همیشه هزینه مراحل پزشکی مربوط به تطبیق جنسیت را پوشش نمی‌دهند و همین امر سبب می‌شود تا مردان و زنان ترنسجندر به روش‌های جایگزینی برای پرداخت هزینه‌های مربوط به تطبیق جنسیت خود روی آورند، یا این که مجبور شوند روش‌های ناسالمی را برای تطبیق جنسیت خود در پیش گیرند، از جمله این که با تزریق هورمون‌هایی که از افراد متفرقه در خیابان خریداری کرده‌اند هورمون‌درمانی کنند و یا این که برای تزریق هورمون از سوزن‌های یکدیگر استفاده کنند.

🔳خشونت فیزیکی و جنسی

افراد ترنسجندر در معرض سطح بالای خشونت و آزار و اذیت افراد غریبه، اعضای خانواده، یا آشنایان قرار دارند. آنها همچنین بیشتر قربانی خشونت و آزار و اذیت جنسی و جسمی مکرر می‌شوند. همچنین آزار و اذیت و تجاوز جنسی نسبت به افراد ترنسجندر در سنین پایین بیشتر است. در پژوهش‌هایی که در ایالات متحده صورت گرفته، شایع‌ترین یافته‌ای که به چشم می‌خورد این است که حدود 50% از افراد ترنسجندر تجربه رابطه جنسی بدون رضایت شخصی داشته‌اند. اکثریت عاملان خشونت جنسی را افرادی تشکیل می‌دهند که فرد قربانی آنها را می‌شناسد، که از آن جمله می‌توان به شریک‌های جنسی و اعضای خانواده فرد اشاره کرد.

اشتغال در تجارت سکس، ریسک بالاتر مواجهه با خشونت را در پی دارد. کارگران جنسی در مکان‌های مختلفی مشغول به کار هستند و غالبا از طرف مشتری‌ها، صاحب کارها، و پلیس مورد استثمار، آزار و اذیت، و آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرند.

کارگران جنسی ترنسجندر بدلیل عدم اعتماد به پلیس یا ترس از مورد تبعیض واقع شدن، همیشه چنین مسائلی را به پلیس گزارش نمی‌کنند. کارگران جنسی ترنسجندر در سرتاسر دنیا با سطح بالای خشونت از طرف پلیس نیز مواجه هستند. کارگران جنسی ساکن در کشورهای نپال، مکزیک، و دیگر کشورها اغلب گزارش می‌کنند که با خشونت‌های کلامی و فیزیکی، و حتی در موارد حاد، با خشونت جنسی از طرف افسران پلیس مواجه شده‌اند.

قوانین بین‌المللی حقوق بشر هیچگونه دستور مشخصی در جهت حفاظت از کارگران جنسی ارائه نکرده است، اما از طرفی کارگران جنسی را نیز به طور مشخص نرانده است. کارگران جنسی که با برخوردهای ظالمانه پلیس مواجه می‌شوند قربانی خشونت‌های حقوق بشری هستند. در بعضی موارد، خشونت پلیس مانع تلاش‌هایی می‌شود که در جهت جلوگیری از گسترش بیماری‌های قابل انتقال جنسی صورت گرفته است؛ از جمله موقعی که پلیس کاندوم‌هایی که کارگران جنسی با خود دارند را ضبط و توقیف می‌کند یا هنگام برقراری رابطه جنسی با این افراد از پوشیدن کاندوم امتناع می‌ورزد.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_sex_worker

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved