1

تعریف باینری جنسیت Gender binary (دوگانه جنسیتی)

مترجم: سعید.ش

دوگانه جنسیتی مدلی از جنسیت است که کل انسان‌ها را به دو جنسیت (مرد و زن) دسته‌بندی می‌کند. طبق مدل دوگانه جنسیتی، جنسیت گزینه‌ای منحصرا باینری (دوگانه) مانند صفر و یک است. دوگانه جنسیتی فقط دو جنسیت را به رسمیت می‌شناسد، و طبق این مدل هیچگونه «سایه خاکستری» بین این دو جنسیت وجود ندارد.

طبق مدل جنسیت باینری، انسان‌ها یا می‌توانند این جنسیت را داشته باشند یا آن را، و نمی‌توانند هر دو جنسیت، جنسیتی خارج از این دو جنسیت، جنسیتی بین این دو جنسیت، یا هیچ‌یک از این دو جنسیت را داشته باشند.

مدل دوگانه جنسیتی بخش عمده‌ای از فرهنگ و اندیشه جوامع غربی را تشکیل می‌دهد. بسیار از فرهنگ‌ها و جوامع، مدل جنسیتی کمابیش متفاوتی را به رسمیت می‌شناسند. در این جوامع، نقش‌های جنسیتی (غیرباینری) بیشتری پذیرفته شده و افرادی که در قالب یکی از نقش‌های اجتماعی نمی‌گنجند بیشتر مورد پذیرش قرار می‌گیرند. استعمارگری کشورهای مغرب‌زمین سایر جوامع و فرهنگ‌ها را تحت فشار قرار داده تا آنها نیز از مدل دوگانه جنسیتی غرب پیروی نمایند. این شکل از نژادپرستی و تبعیض جنسی را باینریسم (دوگانه‌گرایی) می‌نامند.

افرادی هستند که هویت جنسیتی آنها در قالب دوگانه جنسیتی نمی‌گنجد؛ به این معنا که به طور کامل در قالب «زن» یا در قالب «مرد» جای نمی‌گیرند. این افراد ممکن است خود را غیرباینری هویت‌یابی کنند. مدل دوگانه جنسیتی مشکلاتی را برای افراد غیرباینری پدید می‌آورد، آن‌ها را مورد ظلم و ستم قرار داده و علیه آنها تبعیض اعمال می‌کند.

هر چند مدل دوگانه جنسیتی اجباری و محدودیت‌زاست، اما جنسیت‌های باینری (مرد و زن) به‌خودی‌خود هویت‌هایی معتبر و مورد تایید هستند.

🔳تاریخچه

در تاریخ بشر، بیشتر فرهنگ‌ها و جوامع از مدل نقش‌های جنسیتی دربرگیرنده نقش‌های زنانه و مردانه پیروی می‌کردند، و تعریفی که از این مدل داشتند مشابه با تعریف جوامع غربی بود. فرهنگ‌ها و جوامع بسیاری نیز جنسیت‌های بیشتری را به رسمیت می‌شناخته‌اند یا هنوز هم به رسمیت می‌شناسند. مدل دوگانه جنسیتی که فقط به دو جنسیت محدود می‌شود، در تاریخ همه فرهنگ‌ها و جوامع جایگاهی نداشته است، بلکه مفهوم نسبتا جدیدی است که ریشه آن به کلیسای مسیحیان اروپا باز می‌گردد.

در ادیان ابراهیمی و جوامع اروپایی قدیمی‌تر، جنسیت‌ها و جنس‌های دیگری نیز به رسمیت شناخته می‌شدند. استعمارگری جوامع غربی فرهنگ‌ها و جوامع سراسر دنیا را تحت فشار قرار داد تا خود را با فرهنگ غرب همانندسازی کنند. یکی از جنبه‌های استعمارگری غرب این بود که سایر فرهنگ‌ها را مجبور می‌ساخت تا به مدل دوگانه جنسیتی روی آورند. استعمارگران اغلب برای افرادی که با این مدل مطابقت نداشتند، مجازات مرگ تعیین می‌کردند. این فرهنگ به یکی از جنبه‌های استاندارد کشورهای تحت استعمار تبدیل شد. به این نوع ظلم و ستم سیستماتیک، باینریسم (دوگانه‌گرایی) گفته می‌شود.

🔳مباحثات در این زمینه

یکی از مباحثات اصلی در زمینه دوگانه جنسیتی درمورد این حقیقت است که فردی که در قالب مدل دوگانه جنسیتی می‌گنجد ممکن است ابراز جنسیتی یا شخصیتش با مدل دوگانه جنسیتی غالب بر جوامع غربی تفاوت داشته باشد. این مباحثه نادرست است، چرا که بر فرض تک – فرهنگی بنا شده که هویت جنسیتی را با شخصیت یکی می‌داند.

مثلا اگر دو نفر خود را با جنسیت باینری یکسانی هویت‌یابی کنند (مثلا هر دو خود را مرد بدانند) و هر دوی این افراد در جوامعی با کلیشه‌های جنسیتی مخصوص به خود زندگی کنند و نسبت به هم کاملا غریبه باشند، وقتی که همدیگر را ملاقات می‌کنند همچنان می‌خواهند که هویت جنسیتی واقعی آنها (در این مثال به عنوان مرد) شناخته شود، و هیچ کدام نمی‌خواهند هویت آنها طبق برداشتی که فرهنگ جامعه از ظاهر و پوشش آنها دارد تلقی شود.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Gender_binary

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved