1

تعریف پرسشگری Questioning

مترجم: سعید.ش

واژه پرسشگری در توصیف افرادی به کار می‌رود که در پروسه تصمیم‌گیری درمورد این که کدام هویت جنسیتی بهترین تناسب را با آنها دارد قرار دارند. افراد ترنسجندر ممکن است دوره پرسشگری را از سر بگذارنند و طی این دوره تلاش کنند تا ابراز و رفتار جنسیتی مورد ترجیح خود، تعاریف شخصی که از مردانگی و زنانگی دارند، و احساسی که نسبت به جنسیت نسبت داده شده در بدو تولد به خود دارند را مورد ارزیابی قرار دهند. فرد پرسشگر ممکن است در نهایت به این نتیجه برسد که هویت جنسیتی او با هویت جنسیتی که از پیش داشته متفاوت است (و یا تمایل به تطبیق جنسیت پیدا کند)، یا این که ممکن است به این نتیجه برسد که هویت جنسیتی که از پیش داشته کاملا منطبق با احساس درونی اوست.

هویت جنسیتی تجربه و احساسی درونی است، بنابراین هیچ فرد دیگری نمی‌تواند جنسیت دیگر افراد را با قطعیت تشخیص داده یا «پاسخ پرسشگری آنها را بدهد». با این حال افراد پرسشگر با آگاهی از تجربیات دیگران می‌توانند به درک بهتری از خود برسند. دوره پرسشگری هنگامی به پایان می‌رسد که فرد پرسشگر هویت جنسیتی که با آن بیشتر احساس راحتی می‌کند (البته اگر اصلا خود را دارای هویت جنسیتی بداند) را برمی‌گزیند.

افراد پرسشگر ممکن است همراه با دوستان حامی خود مراحل تغییر اجتماعی (ترنزیشن اجتماعی) را امتحان کنند؛ به این صورت که از تعداد کمی از افراد می‌خواهند که آنها را با نام و ضمائر متفاوتی خطاب کنند تا بتوانند در این زمینه به کسب تجربه پرداخته و متوجه شوند با چه نوع ادبیات جنسیتی راحت‌تر هستند.

با توجه به این که هویت جنسیتی امکان دارد بدون هیچ دلیل خارجی مشخصی تغییر کند، دوره پرسشگری ممکن است هر موقع آغاز شود. بیشتر افراد پرسشگر پیش از این دوره خود را سیسجندر می‌پنداشتند. بعضی از افراد ترنسجندر نیز ممکن است به ارزیابی هویت قبلی خود پرداخته و هویت جدیدی را برای خود برگزینند.

واژه پرسشگری فقط برای اشاره به افرادی به کار می‌رود که در جستجوی عنوانی برای هویت جنسیتی خویش هستند، نه افرادی که بدون داشتن عنوان هویت جنسیتی نیز احساس راحتی می‌کنند.

🔻جهت مطالعه بیشتر:

💠چگونه متوجه شویم که یک ترنسجندر هستیم؟
https://helptranscenter.org/2017/09/28/242/

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://gender.wikia.org/wiki/Questioning

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved