1

تعریف اینترسکس Intersex (بیناجنسی) و دایادیک Dyadic (غیربیناجنسی)

مترجم: سعید.ش

🔳اینترسکس Intersex (بیناجنسی)

اینترسکس (بیناجنسی) به فردی گفته می‌شود که با صفات جنسی (آناتومی جنسی، ارگان‌های تولید مثلی، غدد جنسی، هورمون‌های جنسی و/یا الگوی کروموزومی) خاصی متولد شده است به گونه‌ای که در دو قالب مرسوم جسم زنانه یا مردانه نمی‌گنجد. وضعیت اینترسکس ممکن است در کودکی آشکار شود یا پس از سالها و مثلا طی دوره بلوغ نمایان گردد.

افراد اینترسکس می‌توانند هر نوع هویت جنسیتی داشته باشند. آنها ممکن است با جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده موافق باشند که در این صورت می‌توانند خود را اپسوجندر یا سیسجندر بدانند؛ اما استفاده از واژه سیسجندر برای اشاره به افراد اینترسکس موضوعی بحث‌برانگیز است. افراد اینترسکس ممکن است خود را ترنسجندر، جندرکوئیر، غیرباینری و … بدانند، [بنابراین یک فرد هم می‌تواند اینترسکس باشد و هم ترنسجندر/ترنسکشوال؛ و با توجه به این تعریف، تصور این که افراد ترنسجندر/ترنسکشوال الزاما با جسم منتسب به زنان/مردان متولد شده‌اند همواره صحیح نیست.]

بعضی از افراد اینترسکس، وضعیت اینترسکس خود را به نوعی هویت خود می‌دانند؛ این افراد هویت جنسیتی خود را اینترجندر (بیناجنسیتی) نام می‌نهند. بعضی از افراد اینترسکس نیز خود را متعلق به جامعه بزرگ LGBTIQAP می‌دانند.

پزشکان اغلب وضعیت اینترسکس را به چشم ناهنجاری پزشکی می‌نگرند و تلاش می‌کنند جسم افراد اینترسکس را با هورمون‌درمانی یا عمل جراحی تغییر داده و صفات جنسی آنها را «نرمال» و «عادی» کنند. اگر وضعیت اینترسکس در کودکی کشف شود، پزشکان بدون رضایت یا حتی آگاهی کودک اقدامات پزشکی روی بدن او انجام می‌دهند. بسیاری از افراد اینترسکس حتی تا سنین بزرگسالی از وضعیت اینترسکس خود آگاهی ندارند.

توجه داشته باشید که اینترسکس بودن با غیرباینری بودن متفاوت است. اینترسکس بودن به جسم و فیزیک فرد مربوط است؛ هر چند بعضی از افراد اینترسکس، اینترسکس بودن را هویت خود می‌دانند و از این رو اینترسکس بودن می‌تواند به نوعی هویت نیز تلقی گردد. اما غیرباینری بودن ارتباطی به جسم ندارد و کاملا مربوط به هویت جنسیتی افراد است.

🔰پرچم افراد اینترسکس

سازمان بین‌المللی اینترسکس استرالیا پرچم افتخار افراد اینترسکس را در سال 2013 طراحی کرد. دایره وسط پرچم نماد کمال است، و رنگ‌های این پرچم به گونه‌ای انتخاب شده است که حاوی دو رنگ صورتی (نماد زن و زنانه بودن) و آبی (نماد مرد و مردانه بودن) نباشند.

🔳ترنس-اینترسکس Trans-Intersex

1
پرچم افراد ترنس-اینترسکس Trans-Intersex

ترنسجندر-اینترسکس (ترنس-اینترسکس) به فرد اینترسکسی گفته می‌شود که هویت جنسیتی او با جنسیتی که پزشکان و/یا خانواده او در بدو تولد به وی نسبت داده اند تطابق ندارد. این فرد خود را همزمان هم ترنسجندر و هم اینترسکس هویت‌یابی می‌کند. البته باید توجه داشت که تمامی افراد اینترسکس، هویت خود را ترنس-اینترسکس نمی‌دانند.

🔳دایادیک Dyadic (غیربیناجنسی)

دایادیک (غیربیناجنسی) به افرادی گفته می‌شود که اینترسکس (بیناجنسی) نیستند. افراد دایادیک با صفات جنسی مشخصی متولد شده‌اند بطوریکه می‌توان آنها را در یکی از دو قالب جنس زن یا جنس مرد جای داد.

واژه دایادیک درست مانند واژه سیسجندر (غیرترنس) ابداع شد تا وقتی درباره افراد غیراینترسکس صحبت می‌کنیم، از لفظ «عادی/طبیعی» برای اشاره به افراد غیراینترسکس استفاده نکنیم؛ چرا که این مفهوم برداشت می‌شود که افراد اینترسکس عادی/طبیعی نیستند، و این طرز استفاده از کلمات سبب ناراحتی و آزردگی بسیاری از افراد اینترسکس می‌شود.

افراد اینترسکس و دایادیک، می‌توانند هر نوع هویت جنسیتی یا گرایش جنسی داشته باشند.

🔳دایادیسم Dyadism

دایادیسم نوعی رایج از سکسیسم (جنسیت‌زدگی) است و باور بر این دارد که همه انسان‌ها مطلقا دایادیک (غیربیناجنسی) بوده و در قالب دو جنس زن و مرد جای می‌گیرند. دایادیسم عملا تبعیض علیه افراد اینترسکس است. این تبعض می‌تواند شامل تلاش برای حذف افراد اینترسکس از جامعه، آزار و اذیت این افراد، سوء‌استفاده پزشکی، سلب حق ازدواج، مخالفت مذهبی، خشونت‌های حقوق بشری، و جنایاتی از سر تنفر در برابر افراد اینترسکس شود. دایادیسم بستری برای سایر اشکال سکسیسم از جمله باینریسم ایجاد می‌کند؛ باینریسم باور بر این دارد که فقط دو جنسیت مرد و زن وجود دارد.

پزشکان بدلیل این باور، به وضعیت اینترسکس به چشم ناهنجاری می‌نگرند و در نتیجه روی افراد اینترسکس اغلب در سنین بسیار پایین و بدون رضایت این افراد، جراحی «عادی‌سازی» یا «اصلاح‌کننده» انجام می‌دهند.

بدلیل این نوع فرهنگ، جامعه اینترسکس اغلب جنس منتسب در بدو تولد به افراد اینترسکس را با عناوینی چون «جنس اجبارا زنانه شده در بدو تولد یا CAFAB» و «جنس اجبارا مردانه شده در بدو تولد یا CAMAB» بیان می‌کند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Intersex
https://gender.wikia.org/wiki/Intersex
https://gender.wikia.org/wiki/Trans-Intersex
https://gender.wikia.org/wiki/Dyadic

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved