1

غربالگری سرطان پستان در مردان ترنس (FTM)

مترجم: سعید.ش

مردان ترنسجندری که عمل تخلیه هر دو پستان را انجام نداده‌اند، یا این که فقط عمل کوچک کردن پستان را پشت سر گذاشته‌اند، بهتر است که طبق دستورالعمل‌های کنونی غربالگری سرطان پستان ویژه زنان غیرترنسجندر، غربالگری سرطان پستان را انجام دهند.

هیچگونه شواهد قابل اتکایی وجود ندارد که بتوان براساس آن دستورالعملی ویژه مردان ترنسجندری که تخلیه هر دو پستان را انجام داده‌اند ارائه نمود. با توجه به این که طی عمل جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه، بیشتر بافت پستان یا تقریبا کل بافت پستان تخلیه می‌گردد، انجام ماموگرافی برای ارزیابی توده قابل لمس در سینه از لحاظ تکنیکی عملی نیست، و لازم است روش‌های جایگزین دیگری نظیر سونوگرافی یا‌ ام‌آر‌آی صورت گیرد.

ریسک سرطانی شدن بافتی که پس از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه باقی می‌ماند مشخص نیست. حائز اهمیت است که پزشکان پیشینه جراحی دقیق مراجعه‌کنندگان خود را جویا شوند، چرا که بعضی از مراجعه‌کنندگان فقط عمل کوچک کردن پستان را انجام داده‌اند.

بعضی از جراحان از مراجعه‌کنندگان خود می‌خواهند که قبل از عمل تخلیه و مردانه‌سازی سینه ماموگرافی انجام دهند. در بعضی از دستورالعمل‌ها توصیه شده که مردان ترنسجندری که تخلیه سینه انجام داده‌اند، سالیانه معاینه سینه انجام دهند؛ اما این توصیه برمبنای شواهد بیان نشده است، و با دوری‌گزینی مردان ترنسجندر از انجام معاینات بالینی ویژه زنان غیرترنسجندر در تضاد است.

اگر مسائل و بیماری‌های جدیدی رخ دهد، لازم است معاینه بدنی تشخیصی صورت گیرد. پزشکان باید با مردان ترنسی که تخلیه هر دو سینه را انجام داده‌اند درمورد ریسک‌های ناشناخته‌ای که بافت پستان باقی‌مانده پس از جراحی تخلیه سینه را تهدید می‌کند، و همچنین محدودیت‌های احتمالی ماموگرافی از لحاظ تکنیکی، به گفتگو بپردازند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://transhealth.ucsf.edu

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved