1

راهنمای نوشتن توصیه‌نامه جهت انجام جراحی‌های تغییرجنس در خارج از ایران ویژه مردان ترنس (FTM) و زنان ترنس (MTF)

نویسنده و مترجم: سعید.ش

بسیاری از افراد ترنس ساکن ایران به دلایل متعددی از جمله کیفیت پایین جراحی‌های تغییرجنس در کشور ایران، عدم رعایت استانداردهای جهانی جراحی توسط جراحان ایرانی، عدم مسئولیت‌پذیری جراحان در قبال مراجعه‌کننده و عوارض متعدد پیش آمده پس از جراحی، عدم وجود آمار دقیق در رابطه با میزان عوارض، موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن، نقص عضو، رضایت یا نارضایتی حاصل از جراحی‌های تغییرجنس در کشور ایران، عدم وجود مطالعات علمی جامع و گسترده در زمینه جراحی‌های تغییرجنس در کشور ایران، و موارد متعدد دیگر مایل به انجام جراحی تغییرجنس در کشور ایران نبوده و متقاضی انجام عمل جراحی در خارج از ایران هستند.

پیشنیازهای انجام جراحی تغییرجنس در خارج از ایران و روندی که افراد متقاضی سپری می‌کنند تا واجد شرایط انجام جراحی تغییرجنس شناخته شوند با آنچه که در کشور ایران صورت می‌پذیرد تفاوت‌های بسیاری دارد. بیشتر جراحان/مراکز جراحی خارج از ایران جهت انجام جراحی‌های تغییرجنس از ضوابط مندرج در استانداردهای مراقبتی انجمن تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر (WPATH) پیروی نموده و لازم می‌دانند که متقاضیان براساس این ضوابط، شرایط انجام جراحی تغییرجنس را داشته باشند.

🔻پیشنیازهای جراحی تغییرجنس (متودیوپلاستی/فالوپلاستی/واژینوپلاستی) طبق استانداردهای مراقبتی انجمن تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر (WPATH) به شرح ذیل است:

▪️ارائه دو توصیه‌نامه از طرف متخصصان سلامت روان؛

▪️ملال جنسیتی پایدار و مستند؛

▪️ظرفیت اخذ تصمیم کاملا آگاهانه و اعلام رضایت به درمان؛

▪️رسیدن به سن قانونی در کشور مدنظر؛

▪️اگر نگرانی‌های قابل توجهی از لحاظ پزشکی یا روانی وجود دارد، باید به‌خوبی کنترل شده باشد؛

▪️دوازده ماه هورمون‌درمانی پیوسته بطوریکه با اهداف جنسیتی فرد تناسب داشته باشد (مگر این‌که منع مصرف پزشکی وجود داشته باشد)؛

▪️دوازده ماه زندگی پیوسته در نقش جنسیتی مطلوب.

لذا یکی از مواردی که متقاضی جراحی تغییرجنس در خارج از ایران باید به انجام برساند، ارائه دو توصیه‌نامه از طرف دو متخصص سلامت روان واجد شرایط است. شیوه نگارش این توصیه‌نامه‌ها با آنچه که در مجوز تغییرجنس و نامه تاییدیه پزشکی قانونی افراد ترنس ایرانی نوشته می‌شود متفاوت است. این توصیه‌نامه‌ها لازم است حاوی اطلاعاتی به شرح زیر باشد تا مورد پذیرش جراحان و مراکز جراحی خارج از ایران قرار گیرد:

🔹نام قانونی (نام شناسنامه‌ای) و نام ترجیحی (نام مطابق با هویت جنسیتی) متقاضی (در صورتی که مدارک شناسایی متقاضی تغییر کرده باشد، ذکر نام قانونی کفایت می‌کند)

🔹تاریخ تولد متقاضی

🔹تاریخ شروع جلسات مشاوره و تعداد جلسات

🔹شرح پیشینه ترنزیشن (مراحل تغییر، تطبیق جنسیت) متقاضی. لازم است توضیح داده شود متقاضی چه مراحلی را تا بحال جهت تطبیق جنسیت خویش پشت سر گذاشته است. توجه داشته باشید مراحل ترنزیشن (تطبیق جنسیت) از سه بخش تغییرات قانونی (تغییر نام و جنسیت در مدارک قانونی)، تغییرات اجتماعی (تغییر پوشش، رفتار، نام و …) و تغییرات پزشکی (هورمون‌درمانی جایگزین و عمل جراحی) تشکیل شده است که هر بخش نیز مراحل مختلفی را دربرمی‌گیرد.

🔹آیا متخصص سلامت روان تشخیص داده است که متقاضی از ملال جنسیتی رنج می‌برد؟ در این قسمت باید به موارد زیر اشاره گردد:

➖ناهمخوانی بارز بین هویت جنسیتی/ابراز جنسیتی و صفات اولیه و/یا ثانویه جنسی

➖تمایل قوی به رهایی از صفات اولیه و/یا ثانویه جنسی بدن خویش

➖تمایل قوی به داشتن صفات اولیه و/یا ثانویه جنسی جنس مخالف

➖تمایل قوی به جنس مخالف بودن، زیستن و پذیرفته شدن به عنوان جنس مخالف

➖تمایل قوی به این که همانند جنس مخالف با فرد رفتار شود

➖باور قوی به داشتن احساسات و رفتارهای جنس مخالف

🔹آیا متقاضی طبق ضوابط انجمن تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر (WPATH) در رابطه با جراحی های متودیوپلاستی/فالوپلاستی/واژینوپلاستی، واجد شرایط عمل جراحی تغییرجنس است؟ (این ضوابط بالاتر ذکر گردید). برای این قسمت باید ذکر شود که:

➖متقاضی توانایی اخذ تصمیم کاملا آگاهانه و اعلام رضایت به درمان را داراست

➖متقاضی حداقل به مدت [تعداد] سال هویت ترنسجندر داشته است

➖هویت ترنسجندر و ملال جنسیتی متقاضی در اثر اختلال روانی دیگری ایجاد نشده است. اگر متقاضی مبتلا به بیماری یا اختلال روانی قابل توجهی بوده، وضعیت وی به خوبی تحت کنترل در آمده است

➖ملال جنسیتی متقاضی، پریشانی شدیدی را از لحاظ بالینی برای وی موجب شده و در عملکرد اجتماعی، شغلی، و سایر جنبه‌های مهم زندگی او اختلال ایجاد کرده است

➖متقاضی حداقل به مدت 12 ماه پیوسته هورمون‌درمانی جایگزین انجام داده است

➖متقاضی حداقل به مدت 12 ماه بصورت تمام‌وقت و در رویدادهای مهمی که طی سال اتفاق افتاده است، با موفقیت به عنوان جنس مخالف زندگی کرده است

بعضی از مراکز جراحی یا جراحان خارج از کشور، از افراد متقاضی انجام جراحی تغییرجنس ارائه سه نامه را، به این صورت که یک نامه از طرف روانپزشک باشد، یک نامه از طرف روانشناس، و یک نامه از طرف پزشک هورمون و غدد درخواست می‌کنند. روانپزشک می‌تواند وضعیت فرد متقاضی را یک یا چند جلسه بطور دقیق ارزیابی کند و سپس توصیه‌نامه را بنویسد. روانشناس می‌تواند همان متخصص سلامت روانی باشد که حداقل یک سال با فرد متقاضی در ارتباط بوده و به ارزیابی وضعیت او پرداخته است. پزشک هورمون و غدد نیز می‌تواند نامه ای با این مضمون بنویسد که فرد متقاضی حداقل به مدت یک یا چند سال هورمون درمانی کرده است. در صورتی که جراح یا مرکز جراحی مدنظرتان ارائه نامه‌ای از طرف پزشک هورمون و غدد را نیز الزامی می‌داند، این نامه می‌تواند موارد زیر را شامل شود:

🔸نام قانونی (نام شناسنامه‌ای) و نام ترجیحی (نام مطابق با هویت جنسیتی) متقاضی (در صورتی که مدارک شناسایی متقاضی تغییر کرده باشد، ذکر نام قانونی کفایت می‌کند)

🔸تاریخ تولد متقاضی

🔸تاریخ اولین مراجعه به پزشک و تعداد جلسات ملاقات با پزشک

🔸تاریخ شروع هورمون‌درمانی

🔸ذکر این نکته که متقاضی به مدت حداقل 12 ماه پیوسته هورمون‌درمانی جایگزین انجام داده است (توجه داشته باشید گاهی برای بعضی از عمل‌های جراحی نظیر متودیوپلاستی در مردان ترنس، بعضی از جراحان حداقل دو سال هورمون‌درمانی پیوسته را پیش‌شرط جراحی می‌دانند تا طی این مدت رشد کلیتوریس کامل شده باشد و نتیجه جراحی بهتری حاصل گردد.)

🔸ذکر این نکته که هورمون‌درمانی جایگزین مشخصا در جهت رفع ملال جنسیتی متقاضی صورت گرفته است

توجه به این نکته حائز اهمیت است که بعضی از مراکز جراحی و جراحان خارج از کشور ایران، پیشنیازهای متفاوتی را جهت انجام جراحی‌های تغییرجنس تعیین کرده اند یا شیوه نگارش توصیه‌نامه مورد پذیرش آنها متفاوت است؛ لذا بسیار مهم است که پیش از هر اقدامی، ابتدا با جراح یا مرکز جراحی مدنظر خود تماس بگیرید، پیشنیازهای جراحی را مستقیما از آنها جویا شوید و اگر نمونه توصیه‌نامه از پیش آماده شده‌ای دارند از آنها درخواست کنید تا در اختیارتان قرار دهند. در ادامه دو نمونه توصیه‌نامه ترجمه و درج گردیده است که با مطالعه آنها می‌توانید با شیوه نگارش توصیه‌نامه توسط متخصصان سلامت روان بیشتر آشنا شوید:

🔰نمونه توصیه‌نامه اول

[نام، آدرس، و شماره تماس]

دکتر (نام جراح) عزیز:

آقا/خانم … (نام متقاضی) مرد/زن ترنسجندر … ساله‌ای است که به مدت طولانی و بصورت پایدار هویت جنسیتی مرد/زن داشته است. ایشان از تاریخ … (تاریخ شروع هورمون‌درمانی یا تغییرات اجتماعی) به مدت … سال هورمون‌درمانی می‌کرده و جراحی‌های … را نیز پشت سر گذاشته است (اگر متقاضی جراحی کرده، نوع جراحی و تاریخ انجام جراحی ذکر شود، در غیر این صورت این قسمت حذف گردد). ایشان هم‌اکنون متقاضی انجام جراحی … (نام جراحی) در جهت تغییرات پزشکی بدن خویش می‌باشند.

متقاضی (نام متقاضی) طی مراحل اولیه تطبیق جنسیت خویش، اضطرابی را که از قبل در مواجهه با عوامل استرس‌زا تجربه کرده، گزارش کرده است. ایشان از تاریخ … (تاریخ شروع مشاوره) جهت مشاوره و رواندرمانی به اینجانب/این مرکز مراجعه کرده است. متقاضی هم‌اکنون علائم بیماری روانی از خود نشان نداده و وضعیت روانی ایشان کاملا پایدار است. ایشان مایل به ادامه روند درمان خود توسط اینجانب/در این مرکز هستند چرا که معتقدند روند برای ایشان مفید واقع شده است.

متقاضی (نام متقاضی) پیشرفت چشمگیری در مراحل تغییر خود داشته و از تصمیم خود به تطبیق جنسیت بسیار شادمان است. ایشان از دایره حمایت اجتماعی قوی متشکل از (شرح حامیان) برخوردار است. ایشان در شغل ثابتی مشغول به کار هستند و از این طریق مخارج زندگی خویش را تامین می‌کنند، همچنین قصد ادامه تحصیل در رشته تخصصی خویش را دارند. شیوه استدلال متقاضی منطقی و معقولانه است. ایشان آگاهی‌های لازم را داشته و توانایی پیروی از استانداردهای مراقبتی در رابطه با عمل جراحی مورد درخواست خود را دارند.

متقاضی (نام متقاضی) در تاریخ … جهت ارزیابی به اینجانب مراجعه کرده است. اینجانب اذعان می‌دارم که هیچگونه مانعی در برابر معرفی ایشان جهت انجام جراحی مورد درخواست وجود ندارد. متقاضی طبق ضوابط انجمن تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر (WPATH) واجد شرایط انجام جراحی … (نام جراحی) می‌باشد. در صورتی که اطلاعات بیشتری لازم است ارائه گردد یا سوالی پیش آمده است، لطفا با شماره تماس … (شماره تماس درمانگر) با من در تماس باشید.

با احترام،
(نام درمانگر)، (تخصص)
امضا

🔰نمونه توصیه‌نامه دوم

دکتر … (نام جراح) عزیز:

اینجانب دکتر …، روانپزشک در مرکز/کلینیک بهداشت … ، از اعضای انجمن تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر (WPATH) بوده و در زمینه ملال جنسیتی از تخصص لازم برخوردار هستم.

آقا/خانم … (نام متقاضی) از سال … (تاریخ) تا سال … (تاریخ) به اینجانب مراجعه می‌کرده است. ملال جنسیتی ایشان پایدار و مستند است. ایشان بیان داشته اند که از سن … سالگی به تفاوت جنس و هویت جنسیتی خود پی برده است. آقا/خانم … از سن … بصورت تمام‌وقت فقط پوشش منتسب به مردان/زنان را داشته است. ایشان از تاریخ … به طور پیوسته هورمون‌درمانی می‌کرده و به عنوان یک مرد/زن می‌زیسته است. متقاضی در تاریخ … جراحی … (نام جراحی) را انجام داده است. ایشان در جهت تطبیق جنسیت، نام و جنسیت مدارک شناسایی قانونی از جمله شناسنامه خود را تغییر داده است.

متقاضی به جهت ارزیابی سلامت روان خویش در تاریخ … به اینجانب مراجعه کرده است. در این نامه نتیجه سنجش وضعیت کنونی متقاضی در تاریخ … قید شده است. به عقیده اینجانب، آقا/خانم … ضوابط ملال جنسیتی بزرگسالان را دارا می‌باشد. هر چند که هورمون‌درمانی به تطبیق جنسیت متقاضی کمک کرده، اما ملال جنسیتی ایشان را به طور کامل برطرف نکرده است. ایشان ملال جنسیتی خود را بیشتر به ناحیه تناسلی خود مرتبط می‌دانند. آقا/خانم … از زمانی که به اینجانب مراجعه کرده است، تمایلی دائمی به انجام جراحی … (متودیوپلاستی/فالوپلاستی/واژینوپلاستی) از خود نشان داده است. خانواده و دوستان از تصمیم ایشان به انجام جراحی حمایت می‌کنند. متقاضی خانه و شغل ثابت داشته، و برای ریکاوری پس از جراحی آمادگی لازم را دارد. به عقیده من، انجام جراحی … (نام جراحی) تاثیر بسیار مثبتی از لحاظ پزشکی و روانشناختی برای آقا/خانم … در پی خواهد داشت.

همچنین، وضعیت روانی آقا/خانم … برای انجام جراحی پایدار است. هیچگونه شواهدی از علائم روان‌پریشی یا اختلالات شخصیتی در وی مشاهده نگردید. متقاضی از استعمال سیگار یا نوشیدن الکل امتناع ورزیده، و پیشینه سوء مصرف مواد مخدر نداشته است.

آقا/خانم … طبق ضوابط استانداردهای مراقبتی WPATH، واجد شرایط انجام جراحی می‌باشند. اینجانب درمورد ریسک‌ها، مزایا، محدودیت‌ها، و‌ روش‌های جایگزین جراحی با ایشان گفتگو نموده‌ام، و ایشان این مسائل را کاملا درک کرده‌اند. اینجانب سطح آمادگی متقاضی را برای انجام جراحی سنجیده‌ام و حمایت همه‌جانبه خود را از تصمیم ایشان برای انجام جراحی اعلام می‌دارم.

اینجانب، آقا/خانم … را جهت انجام جراحی … (نام جراحی) توصیه می‌کنم. اگر هرگونه سوال یا نگرانی دارید، لطفا با شماره … با من در تماس باشید.

با احترام،
(نام و تخصص پزشک)
امضا

💠چند پرسش که لازم است در زمینه شیوه نگارش توصیه‌نامه از جراح یا مرکز جراحی مدنظر خود بپرسید:

➖آیا توصیه‌نامه را هر متخصص سلامت روانی در کشور ایران (روانشناس، روانپزشک، مشاور، سکسولوژیست) می‌تواند بنویسد؟ متخصص سلامت روان مدنظر مرکز شما باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ (دقت داشته باشید گاهی بعضی از مراکز به طور مشخص درخواست می‌کنند که یکی از توصیه‌نامه‌ها را حتما «روانپزشک» باید بنویسد، بعضی از مراکز توصیه نامه «روانشناس» را نیز قبول دارند، بعضی از مراکز ترجیحات دیگری دارند که لازم است حتما جزئیات را از آنها بپرسید.)

➖توصیه‌نامه مورد پذیرش مرکز شما لازم است چه ویژگی‌هایی داشته و چه اطلاعاتی را دربرگیرد؟ آیا توصیه‌نامه‌ها باید با فرمت مشخصی به آدرس ایمیل مرکز ارسال شوند؟ آیا لازم است توصیه‌نامه‌ها حتما سربرگ و امضای دستی متخصص را داشته باشند یا امضای الکترونیکی متخصص نیز قابل قبول است؟

➖آیا لازم است پس از مراجعه به مرکز جراحی، اصل توصیه‌نامه‌ها را نیز همراه داشته و در اختیار مرکز قرار دهم؟ توصیه‌نامه‌ها را باید چه مدت قبل از عمل جراحی برای مرکز ارسال کنم؟ آیا اگر (مثلا یک سال) از تاریخ نوشتن توصیه‌نامه گذشته باشد نیز آن را قبول می‌کنید یا این که لازم است توصیه‌نامه جدید نوشته شود؟

➖برای سرعت بخشیدن به روند تایید توصیه‌نامه‌هایی که برای مرکز ارسال کرده‌ام چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟ آیا لازم است رزومه یا آدرس اینترنتی متخصصان سلامت روان را نیز جهت بررسی واجد شرایط بودن این متخصصان و تایید اعتبار توصیه‌نامه‌ها ارسال کنم؟ (در خصوص این مورد، اگر نیاز باشد به شما خواهند گفت و معمولا نیازی به پرسش نیست.)

🔻لازم به ذکر است که توصیه‌نامه‌ها یا باید به زبان انگلیسی نوشته‌ شوند یا ترجمه رسمی آنها به زبان انگلیسی صورت گیرد. در ادامه فایل پی‌دی‌اف دو نمونه توصیه‌نامه به زبان انگلیسی درج شده است که با مطالعه آنها می‌توانید با شیوه نگارش توصیه‌نامه توسط متخصص سلامت روان به زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

▫️نمونه توصیه‌نامه به زبان انگلیسی جهت انجام جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس (FTM)

SAMPLE-FTM_SRS _Clearance_Letter

▫️نمونه توصیه‌نامه به زبان انگلیسی جهت انجام جراحی واژینوپلاستی در زنان ترنس (MTF)

SAMPLE-MTF_SRS_Clearance_Letter

🔻مراجع:

http://indianatransgendernetwork.com
https://www.gurecon.com/letters
http://www.nashazarian.com
https://www.thegenderhealthcenter.org

نویسنده و مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved