1

تعریف پن‌جندر Pangender (همه‌جنسیتی)

مترجم: سعید.ش

پن‌جندر یا اُمنی‌جندر (Omnigender) یک هویت جنسیتی غیرباینری است و به تعدد گسترده و گوناگون جنسیت‌های یک فرد اطلاق می‌گردد؛ تعداد و تنوع این جنسیت‌ها می‌تواند تا بینهایت نیز گسترش پیدا کند. این جنسیت‌ها همواره در راستای فرهنگ و تجارب زندگی فرد نمود پیدا می‌کنند (چرا که افراد نمی‌توانند خود را با جنسیت(ها)یی که خارج از چهارچوب فرهنگی آنها تعریف شده هویت‌یابی کنند).

فرد پن‌جندر تمامی جنسیت‌هایی را که هویت جنسیتی وی را شکل داده اند، هم می‌تواند در یک آن احساس کند و هم به‌مرور زمان بین بسیاری از این جنسیت‌ها یا تمامی آنها در حرکت باشد. بنابراین فرد پن‌جندر می‌تواند به نوعی جندرفلوید یا جندرفلاکس نیز باشد. ترکیب پن‌جندر و جندرفلاکس را پن‌فلاکس Panflux می‌نامند.

پن‌فلاکس هویتی جنسیتی با تاکید بر ترکیب پن‌جندر و جندرفلاکس است. پن‌فلاکس به فردی گفته می‌شود که: (1) پن‌جندر و جندرفلاکس است و جنسیت وی از پن‌جندر (همه‌جنسیتی) تا ای‌جندر (بی‌جنسیت) در جریان است؛ (2) در یک آن هم پن‌جندر است و هم بی‌جنسیت. به عنوان مثال، جنسیت فرد پن‌فلاکس از پن‌جندر تا ای‌جندر بدین‌ترتیب در جریان است: پن‌جندر (همه‌جنسیتی) <-> دمی‌پن‌جندر (نیمه‌همه‌جنسیتی) <-> ای‌جندر (بی‌جنسیت).

پن‌جندر را می‌توان نوعی مولتی‌جندر بسیار گسترده و نامشخص دانست؛ هویت جنسیتی پن‌جندر جنسیت‌های بسیار زیادی را در خود جای می‌دهد بطوریکه لیست کردن همه آنها دشوار یا حتی غیرممکن است. هیچگونه سقفی برای تعداد جنسیت‌هایی که فرد پن‌جندر در خود احساس می‌کند وجود ندارد. فرد پن‌جندر می‌تواند کل طیف بینهایت جنسیتی ممکن را در خود احساس کند؛ وی می‌تواند حتی جنسیت‌هایی را تجربه کند که فراتر از دانش کنونی بشر در زمینه جنسیت‌ها هستند.

پیشوند یونانی «پن Pan» به معنای «همه‌چیز» یا «همه» است؛ از این رو پن‌جندر به معنای «داشتن تمامی جنسیت‌های ممکن » و سایر تعاریف مشابه است.

🔹پن‌جندر = جنسیت‌های باینری + جنسیت‌های شناخته شده + جنسیت‌های ناشناخته.

افراد پن‌جندر می‌توانند سیالیت جنسیتی را تجربه کنند یا چنین تجربه‌ای نداشته باشند. مثلا فرد پن‌جندر می‌تواند تجربه جندرفلاکس را نیز داشته باشد و جنسیت وی از پن‌جندر تا ای‌جندر در جریان باشد، بدین صورت: پن‌جندر (همه‌جنسیتی) <-> دمی‌پن‌جندر (نیمه‌همه‌جنسیتی) <-> ای‌جندر (بی‌جنسیت).

برای پن‌جندر بودن لازم نیست که حتما تمامی اطلاعاتی که این روزها در مورد جنسیت‌های مختلف منتشر می‌شود را بدانید.

🔻فرد پن‌جندر، فردی است که در یک آن یا به‌مرور زمان:

▪️1) خود را با هر جنسیت ممکنی هویت‌یابی می‌کند،

▫️2) خود را با کل طیف جنسیتی هویت‌یابی می‌کند،

▪️3) خود را با تمامی جنسیت‌هایی که برای او امکان‌پذیر است هویت‌یابی می‌کند،

▫️4) جنسیت‌های بسیار زیادی را تجربه می‌کند،

▪️5) تمامی جنسیت‌هایی که در راستای فرهنگ و تجارب زندگی وی تعریف شده اند را تجربه می‌کند،

▫️6) خود را جنسیت‌های بی‌نهایتی که در راستای فرهنگ و تجارب زندگی وی تعریف شده اند هویت‌یابی می‌کند،

▪️7) تجربه‌ای که از جنسیت خود دارد فراتر از جنسیت‌هایی است که در راستای فرهنگ و تجارب زندگی وی تعریف شده اند،

▫️8) خود را با جنسیت‌های باینری (مرد و زن) + جنسیت‌های شناخته شده + جنسیت‌های ناشناخته که در راستای فرهنگ و تجارب زندگی وی تعریف شده اند هویت‌یابی می‌کند،

9▪️) پلی‌جندر است و جنسیت‌های فراوانی را در راستای فرهنگ و تجارب زندگی خویش تجربه می‌کند.

🔸توجه به این نکته حائز اهمیت است که پن‌جندر و پلی‌جندر دو هویت جنسیتی متفاوت هستند.

افراد پن‌جندر می‌توانند مجموعه ضمائر مختلفی برای خویش برگزینند یا بسته به این که هر موقع چگونه خود را هویت‌یابی می‌کنند، از ضمائر متفاوتی استفاده کنند.

🔹روز افتخار پن‌جندر: 19 جون هر سال.

🔰پرچم افتخار پن‌جندر

پرچم افتخار پن‌جندر براساس پرچم افتخار ای‌جندر (بی‌جنسیت) طراحی شده است. رنگ‌های این پرچم بسیار روشن و کمرنگ هستند تا نشان‌دهنده تعدد جنسیت‌ها باشند (چرا که نور سفید در طیف الکترومغناطیس ترکیبی از همه رنگ‌هاست). در پرچم افتخار پن‌جندر، رنگ زرد نماینده تمامی جنسیت‌هایی است که خارج از چهارچوب دوگانه مرد و زن قرار دارند. رنگ قرمز کمرنگ نشان‌دهنده گذار به جنسیت‌هایی است که در چهارچوب دوگانه مرد و زن قرار دارند. رنگ بنفش/صورتی کمرنگ نشان‌دهنده ترکیب دو جنسیت مرد و زن است. رنگ سفید نشان‌دهنده ترکیب تمامی این جنسیت‌هاست. این پرچم توسط فردی به نام Cari Rez Lobo طراحی شده است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Pangender
http://gender.wikia.com/wiki/Pangender

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved