1

مطالعه‌ای در زمینه نتیجه جراحی و رضایت افراد پس از جراحی فالوپلاستی شکم در مردان ترنس (FTM) + ویدیو جراحی فالوپلاستی شکم در کشور فرانسه

مترجم: سعید.ش

️توجه: ویدیو حاوی صحنه‌های جراحی در اتاق عمل است.

🔳مقدمه

ساخت آلت تناسلی مردانه به روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی به ویژه با استفاده از تکنیک فالوپلاستی ساعد دست صورت می‌گیرد. با وجود رضایت‌بخش بودن این تکنیک‌ها، عیب بزرگی که دارند برجای ماندن اسکار (جای زخم) بزرگ و ناخوشآیند روی ناحیه اهداکننده است بطوریکه سبب می‌شود تا بسیاری از متقاضیان جراحی فالوپلاستی در جستجوی روش‌های جایگزین باشند.

🔳هدف

هدف از این مطالعه، سنجش نتیجه جراحی و رضایت افرادی است که گزینه‌های متودیوپلاستی، فالوپلاستی ساعد دست، و فالوپلاستی شکم را پیش روی خود داشته اند.

🔳متدها

نتایج پزشکی حاصل از جراحی سه‌ مرحله‌ای فالوپلاستی از فایل بیمارستانی 24 متقاضی جمع‌آوری گردید. با این افراد در زمینه سنجش رضایت، عملکرد جنسی و سلامت روانی جنسی آنها نیز مصاحبه‌ای به عمل آمد.

🔳معیارهای اصلی در سنجش نتیجه جراحی

عوارض پزشکی، معیارهای آنتروپومتریک، و پرسشنامه مصاحبه‌ای در زمینه رضایت افراد از شکل ظاهری، عملکرد جنسی، و متغیرهای روانشناختی.

🔳نتایج

مدت زمان جراحی و اقامت در بیمارستان در مرحله اول جراحی (یک ساعت و سی دقیقه؛ سه روز) و مرحله آخر جراحی (یک ساعت و چهل دقیقه؛ سه روز) که شامل گسترش بافت و آزادسازی آلت تناسلی مردانه جدید می‌شد نسبتا کوتاه بود. عوارض مربوط به این دو مرحله (به ترتیب 17% و 4% عوارض خفیف، 12% عوارض بیشتر همراه با بستری در بیمارستان در مرحله اول جراحی) اندک بود.

در مرحله دوم جراحی که لوله کردن آلت تناسلی مردانه انجام گرفت، مدت زمان عمل جراحی و بستری (دو ساعت و پانزده دقیقه؛ پنج روز) طولانی‌تر و عوارض جراحی (54% عوارض خفیف و 29% عوارض نیازمند بستری) نیز بیشتر بود، با این حال میزان عوارض کمتر از جراحی تک مرحله‌ای بوده است. آلت تناسلی مردانه هیچیک از متقاضیان از بین نرفت.

در مجموع، 95% از متقاضیان از انتخاب جراحی فالوپلاستی، 95% از ظاهر نتیجه جراحی، 81% از طول آلت تناسلی مردانه (میانگین 12.83 سانتی‌متر) و 71% از محیط (دورتادور) آلت تناسلی مردانه (میانگین 10.83 سانتی‌متر) رضایت داشتند.

رضایت از شکل ظاهری آلت تناسلی مردانه به میزان قابل توجهی (P<0.01) به طول آلت تناسلی مردانه (r=0.69) و قطر آلت تناسلی مردانه (r=0.77) مرتبط بود. رضایت جنسی نیز به میزان قابل توجهی به قطر آلت تناسلی مردانه (r=0.758)، تعداد دفعات ارگاسم (r=0.71)، آگاهی از اهمیت ایستاده ادرار کردن (r=0.56)، رضایت از سکشوالیتی قبل از جراحی (r=0.58)، مقیاس مردانگی-زنانگی کنونی (r=0.58)، مقیاس جذابیت-غیرجذابیت (r=0.69)، و مقیاس شادی-افسردگی (r=0.63) مرتبط بود.

🔳نتیجه‌گیری

فالوپلاستی شکم علارغم این که بدون یوریتروپلاستی (ساخت پیشابراه) انجام می‌پذیرد، روش جایگزین مناسبی برای افرادی است که از برجای ماندن اسکار (جای زخم) ناخوشآیند روی ناحیه اهداکننده خود نگران هستند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jsm.12297
http://gursl.fr

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved