1

ویدیو جراحی واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} به‌ کمک ربات در زنان ترنس (MTF)

مترجم: سعید.ش

⚠️توجه: ویدیو حاوی صحنه‌های جراحی در اتاق عمل است.

جراحی واژینوپلاستی در زنان ترنسجندری که مایل به بازسازی ناحیه تناسلی خود هستند با استفاده از پوست آلت تناسلی مردانه و کیسه بیضه صورت می‌گیرد. با این حال عمق کم واژن، تحلیل رفتن واژن، یا عوارض کالبدشکافی پرینئال از جمله محدودیت‌های تکنیک‌های واژینوپلاستی کنونی که به روش جراحی باز انجام می‌پذیرند به‌شمار می‌روند. در این ویدیو، تکنیک جراحی واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی پوست آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} به کمک ربات نشان داده شده است؛ در این تکنیک، کالبدشکافی عمقی ناحیه لگنی به کمک ربات انجام پذیرفته و بدین‌ ترتیب عمق واژن افزایش داده می‌شود.

متقاضی در این ویدیو یک زن ترنسجندر 42 ساله است که به‌مدت 9 سال هورمون‌درمانی کرده و جراحی ارکیکتومی دوطرفه (تخلیه هر دو بیضه) را نیز پشت سر گذاشته است. ایشان تاییدیه روانپزشک را دریافت نموده است و متقاضی انجام جراحی تطبیق جنسیت می‌باشد. در جراحی تطبیق جنسیت مرد به زن، ملاحظاتی کلیدی از جمله زیبایی ناحیه تناسلی بیرونی، حس جنسی، باز بودن دهانه پیشاب‌راه جدید، و عمق واژن مطرح است. در مورد این متقاضی، نگرانی قابل توجهی در خصوص عمق واژن وجود داشت؛ بدین‌ منظور ما تکنیک جدید جراحی واژینوپلاستی به کمک ربات را پدید آوردیم.

🔻جزئیات جراحی:

➖مدت زمان عمل: شش ساعت و نیم
➖عمق واژن: 15 سانتی‌متر
➖هیچگونه عوارضی رخ نداد
➖سوند ادراری فولی و قالب پانسمان واژن تعبیه گردید

🔻دوره پس از جراحی:

➖متقاضی روز سوم پس از جراحی ترخیص شد
➖سوند ادراری فولی و قالب پانسمان واژن در روز ششم پس از جراحی خارج گردید
➖متقاضی هشت روز پس از جراحی دچار تب شد که به شیوه مرسوم درمان گردید

🔻نتیجه جراحی:

➖متقاضی دیلاته واژن را سه هفته پس از جراحی شروع کرد
➖متقاضی از عمق واژن رضایت دارد
➖متقاضی در کلیتوریس و دیواره قدامی واژن حس جنسی دارد

دکتر Hotaling می‌گوید: در این ویدیو نشان داده شده که جراحان ترمیمی آموزش دیده در زمینه رباتیک، چگونه ابزارها و تکنیک‌های جراحی رباتیک شکمی را در جراحی تطبیق جنسیت به‌کار می‌برند. تحلیل رفتن واژن مشکلی آسیب‌زا در افرادی است که تحت جراحی تطبیق جنسیت مرد به زن قرار می‌گیرند. روشی که در این ویدیو توصیف گردید، بدین صورت که دکتر Zhao در ابتدا کالبدشکافی پرینئال را انجام دادند و سپس با استفاده از ربات از ساخت صحیح واژن جدید اطمینان حاصل کردند، نشان‌دهنده کاربرد عالی جراحی رباتیک در عرصه اوروژی ترمیمی است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.urologytimes.com

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved