1

ویدیو جراحی ارکیکتومی (تخلیه بیضه) در زنان ترنس (MTF)

مترجم: سعید.ش

⚠️توجه: ویدیو حاوی صحنه‌های جراحی در اتاق عمل است.

در این ویدیو به توصیف تکنیک جراحی ارکیکتومی ساده در متقاضیان ترنسجندر می‌پردازیم.

انجمن تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر (WPATH) ضوابط و پیشنیازهای جراحی ارکیکتومی را در استانداردهای مراقبتی این انجمن منتشر کرده است. این ضوابط و پیشنیازها به شرح ذیل است:

💠دو توصیه‌نامه از طرف متخصصان سلامت روان

🔹1) ملال جنسیتی پایدار و مستند

🔹2) ظرفیت اخذ تصمیم کاملا آگاهانه و اعلام رضایت به درمان

🔹3) سن قانونی در کشور مدنظر

🔹4) اگر نگرانی‌های قابل توجهی از لحاظ پزشکی یا روانی وجود دارد، باید به‌خوبی کنترل شده باشد.

🔹5) دوازده ماه هورمون‌درمانی پیوسته بطوریکه با اهداف جنسیتی فرد تناسب داشته باشد (مگر این‌که منع مصرف پزشکی وجود داشته باشد.)

🔻مزایای ارکیکتومی (تخلیه بیضه) در افراد ترنسجندر:

➖تطبیق جنسیت

➖کاهش سطح تستسترون خون

➖کاهش نیاز به مصرف داروهای استروژنی و سایر هورمون‌هایی که جهت سرکوب صفات ثانویه جنسی مردانه مورد استفاده قرار می‌گیرد

➖کاهش ریسک ترومبو امبولیک (لختگی خون) و بیماری‌های قلبی عروقی که به مصرف دوز بالای استروژن مرتبط است

➖حذف سایر عوارض جانبی نظیر تاثیر مدر داروی اسپیرونولاکتون

🔰ارکیکتومی در زنان ترنسجندر:

🔸1) به روش اسکروتال (از طریق کیسه بیضه) انجام می‌پذیرد؛

🔸2) برشی عمودی در وسط کیسه بیضه زده می‌شود؛

🔸3) پوست کیسه بیضه و بافت زیرین آن تا جای ممکن حفظ می‌شود تا از این بافت‌ها در آینده در جراحی واژینوپلاستی احتمالی استفاده گردد.

دکتر Zhao می‌گوید: جراحی ارکیکتومی با مزایای متعددی از لحاظ روانی و پزشکی برای زنان ترنسجندر همراه است. در این ویدیو تفاوت جراحی ارکیکتومی تطبیق جنسیت با جراحی ارکیکتومی در افراد مبتلا به سرطان با ظرافت نشان داده شده است. حائز اهمیت است که طی جراحی ارکیکتومی در متقاضیان ترنسجندر، پوست کیسه بیضه و دارتوس حفظ گردد؛ چرا که بعضی از این متقاضیان ممکن است در آینده قصد انجام جراحی واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی پوست آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} را داشته باشند، و طی این عمل جراحی از پوست کیسه بیضه در ساخت کانال واژن و از دارتوس جهت افزایش حجم لب‌های بزرگ آلت تناسلی زنانه استفاده خواهد شد.

دکتر Hotaling می‌گوید: در اینجا دکتر Walsh و همکاران ایشان از دانشگاه واشنگتن، مدیریت بسیار دقیق بافت‌ها و صفحه‌های آناتومیک طی جراحی ارکیکتومی در متقاضی ترنسجندر مرد به زن را به نمایش می‌گذارند و نحوه تخلیه بیضه‌ها از طریق کیسه بیضه بطوریکه بافت برای جراحی واژینوپلاستی آتی حفظ گردد را نشان می‌دهند.

🔻مراقبت پس از جراحی ارکیکتومی:

▪️متقاضی همان روز جراحی با کیسه بیضه پانسمان شده مرخص می‌شود؛

▪️متقاضی لازم است قرار ملاقاتی با پزشکی که تجویز رژیم هورمونی زنانه‌سازی وی را برعهده دارد ترتیب دهد؛

▪️برش جراحی پس از گذشت دو – سه هفته از جراحی بررسی می‌گردد.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.urologytimes.com

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved