1

تعریف ای‌جندر Agender (بی‌جنسیت) و خنثی‌جنسیت Gender neutral

مترجم: سعید.ش

🔳خنثی‌جنسیت Gender neutral

جنسیت خنثی یا خنثی‌جنسیت هویتی زیر چترهای غیرباینری و ترنسجندر است. افراد خنثی‌جنسیت، هویت جنسیتی یا ابراز جنسیتی خنثی داشته، یا ترجیح می‌دهند با ادبیات و ضمائر خنثی‌جنسیتی خطاب شوند. خنثی‌جنسیت بودن مشابه با ای‌جندر Agender (بی‌جنسیت) بودن، جندرلس Genderless (فاقد جنسیت) بودن یا نداشتن هیچگونه هویت جنسیتی است و گاهی با آنها همپوشانی نیز دارد. هویت نوتوا (Neutrois) غالبا نوعی هویت جنسیتی خنثی تعریف می‌شود.

1

🔳ای‌جندر Agender (بی‌جنسیت)

ای‌جندر لفظا به‌معنای «بی‌جنسیت» است. این واژه به عنوان هویت جنسیتی غیرباینری یا نداشتن هویت جنسیتی در نظر گرفته می‌شود. ای‌جندر (بی‌جنسیت) با نام‌های Genderblank، Genderfree، Genderless، Gendervoid، Non-gendered یا Null gender نیز شناخته می‌شود؛ هویتی جنسیتی زیر چتر غیرباینری و ترنسجندر است. افراد ای‌جندر خود را فاقد هویت جنسیتی می‌دانند، با این حال بعضی از این افراد نیز خود را دارای هویت جنسیتی خنثی می‌دانند. بطورکلی افرادی که خود را ای‌جندر می‌دانند، ممکن است هویت جنسیتی خود را یک یا چند مورد از مواردی که در ادامه ذکر شده است بدانند:

▪️بدون جنسیت یا فاقد جنسیت

▫️خنثی‌جنسیت؛ به این معنا که فرد خود را نه زن می‌داند و نه مرد، اما در عین حال برای خود جنسیتی قائل است

▪️نوتوا (Neutrois)

▫️داشتن جنسیتی ناشناخته یا غیرقابل تعریف؛ ناهمسویی با تمام جنسیت‌های باینری یا غیرباینری

▪️نبود واژه‌ای که هویت جنسیتی فرد را توصیف کند

▫️جنسیت را به عنوان هویتی درونی و/یا عنوانی بیرونی نشناختن و به آن اهمیت ندادن

▪️اجتناب از نام‌گذاری جنسیت

▫️خود را بیشتر در قالب انسان دیدن تا در قالب‌های جنسیتی

بسیاری از افراد ای‌جندر خود را جندرکوئیر، غیرباینری، و/یا ترنسجندر می‌دانند؛ با این حال بعضی از افراد ای‌جندر از به‌کار بردن این الفاظ به ویژه لفظ ترنسجندر خودداری می‌کنند چرا که احساس می‌کنند استفاده از این واژه‌ها دلالت بر این دارد که جنسیتی برای آنها تعریف گردیده که با جنسیت نسبت داده شده در بدو تولد به آنها تفاوت دارد، حال آنکه حقیقت این است که افراد ای‌جندر خود را با هیچ جنسیتی هویت‌یابی نمی‌کنند. در حقیقت بسیاری از افراد لفظ ای‌جندر را به‌خودی خود لفظی متضاد می‌دانند. با توجه به این که ای‌جندر بودن در حقیقت به‌معنای فاقد جنسیت بودن است، بعضی از افراد بر این باور اند که نباید واژه «ای‌جندر» به‌عنوان یک جنسیت در نظر گرفته شود.

افراد ای‌جندر می‌توانند خود را با هر ضمیری که مایل هستند خطاب کنند، با این حال بعضی از این افراد ترجیح می‌دهند برای اشاره به آنها تا جای ممکن از ادبیات جنسیتی استفاده نشود. افراد ای‌جندر می‌توانند به هر صورتی – مردانه، زنانه، هردو، یا هیچکدام – در جامعه حضور یابند. افراد ای‌جندر اگر قادر نباشند هویت خود را به روشی که با آن احساس راحتی می‌کنند بروز دهند، ممکن است ملال جنسیتی را تجربه کنند.

افراد ای‌جندری که مایل هستند ظاهری خنثی‌جنسیتی یا فاقد جنسیت داشته باشند ممکن است جراحی خنثی‌سازی جنسیت انجام داده و جسم خود را به گونه‌ای تغییر دهند که عاری از صفات جنسی باشد. پژوهشگران دانشگاه برکلی در حال مطالعه در زمینه کوروموزوم‌درمانی هستند و در تلاش اند تا کروموزوم‌هایی را که به طور کلیشه‌ای هویت فرد را براساس جنس وی تعیین می‌کنند، خنثی‌سازی نمایند.

افراد ای‌جندر می‌توانند هر نوع گرایش جنسی داشته باشند؛ ای‌جندر (بی‌جنسیت) نباید با ای‌سکشوال (بی‌جنسگرا) به‌اشتباه گرفته شود.

🔳ای‌جندر؛ هویتی جنسیتی یا فقدان هویتی جنسیتی؟

بعضی از افراد ای‌جندر خود را فاقد هرگونه هویت جنسیتی می‌دانند، اما بعضی دیگر از افراد براین باورند که ای‌جندر به خودی خود نوعی هویت جنسیتی است؛ این تعریف مشابه با خنثی‌جنسیت بودن یا داشتن هویت جنسیتی خنثی است و با آن همپوشانی دارد.

با توجه به این که بعضی از افراد ای‌جندر هیچگونه هویت جنسیتی ندارد، حائز اهمیت است که وقتی درباره افراد غیرباینری و ترنسجندر صحبت می‌کنیم، صرفا به تجربیاتی که از هویت جنسیتی خود دارند اشاره نکنیم.

🔳تفاوت فاقد جنسیت (Genderless) و نوتوا (Neutrois)

در زمینه تفاوت واژه‌هایی نظیر ای‌جندر Agender (بی‌جنسیت)، فاقد جنسیت Genderless، غیرجنسیت Non-gender، خنثی‌جنسیت Gender neutral و نوتوا Neutrois اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. این واژه‌ها اغلب به‌جای‌هم به‌کار برده می‌شوند. تعاریف افراد مختلف از این واژه‌ها الزاما با تعاریف افرادی که خود را با این واژه‌ها هویت‌یابی کرده اند تطابق ندارد.

غالبا باور بر این است که بی‌جنسیت بودن به معنای نداشتن و تجربه نکردن هیچ نوع هویت جنسیتی است، اما خنثی‌جنسیت یا نوتوا بودن به معنای داشتن هویتی جنسیتی است که مرد یا زن نبوده، بلکه خنثی است. با این حال این دیدگاه با تجربه تمامی افرادی که این عبارات را برای خود برگزیده اند تطابق ندارد. این مسئله بدلیل تفاوت در تعریف واژه‌ها در دستورزبان تجویزی (که طرز صحیح استفاده از واژگان را بیان نموده و متذکر می‌شود که بسیاری از افراد از واژه مدنظر به درستی استفاده نمی‌کنند) و دستورزبان توصیفی (که طرز استفاده افراد از واژگان را توصیف نموده، و به افراد توصیه نمی‌کند شیوه استفاده از واژه مدنظر را تغییر دهند) ایجاد گردیده است.

🔳چترواژه غیرجنسیت Non-gendered

بعضی از فعالان نظیر کریستی‌ ایلن‌کین (به انگلیسی: Christie Elan-Cane)، واژه غیرجنسیت را برای اشاره به تمامی جنسیت‌هایی که خارج از دوگانه جنسیتی (زن و مرد) قرار دارند به‌کار می‌برند. این کاربرد به چندین سال پیش از این‌که واژه غیرباینری به‌وجود آید باز می‌گردد؛ با این حال به‌نظر مشکل آفرین است چرا که دلالت بر این دارد که هویت‌های جنسیتی غیرباینری وجود نداشته یا این که تمامی افراد غیرباینری بی‌جنسیت هستند. با این حال در بعضی از اسناد سازمان‌ها و مراجع رسمی، از این واژه برای اشاره به تمامی افراد غیرباینری استفاده می‌شود. این طرز کاربرد در بریتانیا رواج بیشتری داشته است.

🔳لیست انواع هویت‌های ای‌جندر (بی‌جنسیت)

توصیف و نام نهادن یک هویت جنسیتی که در اصل فقدان هویت جنسیتی درونی است کار آسانی نیست. برای انجام این کار، بعضی افراد لازم دیدند برای این نوع هویت جنسیتی نام‌های جدیدی پدید آورند، یا این که میان هویت‌های بی‌جنسیت متفاوت اما مشابه، تمایز قائل شوند. لیستی از نام‌های هویت‌های بی‌جنسیت به ترتیب حروف الفبا در ادامه ذکر شده است:

🔹انان‌جندر Anongender: جنسیتی که برای خود فرد و دیگران ناشناخته است.

🔸اپوجندر Apogender: پیشوند یونانی apo به معنای دور از، جدا از، در دورترین نقطه می‌باشد؛ زیرمجموعه‌ای از ای‌جندر بوده که نه تنها با احساس بی‌جنسیتی همراه است، بلکه مفهوم جنسیت کاملا از آن حذف شده است.

🔹ای‌جندرفلوید Agenderfluid: ای‌جندری که جندرفلوید نیز است. مترادف است با کنس‌جندر .Cancegende

🔸ای‌جندرفلاکس Agenderflux: فردی که خود را بی‌جنسیت می‌داند، اما گاهی احساسات متغیری از زنانگی یا مردانگی (نه مرد یا زن بودن) را نیز تجربه می‌کند.

🔹کنس‌جندر Cancegender: فردی که در اصل ای‌جندر (بی‌جنسیت) است، با این حال جنسیت سیال/جاری را نیز همراه با احساسات مربوط به آن تجربه می‌کند. این تجربیات جنسیتی ممکن است فرد را سردرگم و ناراحت ساخته و سبب شود تا وضعیت احساسی فرد از کنترل خارج شود بطوریکه خود تغییرات جنسیتی بیشتری را موجب شود. مترادف است با ای‌جندرفلوید Agenderfluid.

🔸جندربلنک Genderblank: نداشتن هیچگونه جنسیتی. همچنین، جنسیتی است که تا حد زیادی توصیف‌ناشدنی است بطوریکه فرد جندربلنک موقعی که تلاش می‌کند جنسیت خود را توصیف کند آن را تنها بصورت فضایی تهی احساس می‌کند.

🔹جندرنول Gendernull: جنسیتی است شبیه به جندروُید Gendervoid (تهی‌جنسیت).

🔸جندروُید Gendervoid (تهی‌جنسیت): جنسیتی که تهی است (در اصل معنایی مشابه با جندرلس Genderless (فاقد جنسیت) داشته و کاربرد مشابهی نیز دارد).

🔹لیبرافلوید Librafluid: فردی که در اکثر مواقع ای‌جندر (بی‌جنسیت) است، با این حال از احساسی قوی برخوردار بوده که بین مردانگی و زنانگی در نوسان است.

🔸نول‌جندر Null gender: جنسیتی غیرقابل تعریف، نامشهود، ناموجود. عنوان جنسیتی افرادی که با هیچیک از واژگان جنسیتی هویت‌یابی نمی‌کنند، اما صرفا آن را به افرادی که قادر به تصور غیاب جنسیتی و تهی و خنثی بودن جنسیت نیستند، برای ساکت کردن آنها می‌گویند. جندرنول به گونه‌ای است که هم وجود دارد و هم وجود ندارد؛ جنسیتی همه و هیچ است.

🔹اونروجندر Oneirogender: فردی که ای‌جندر (بی‌جنسیت) است، اما همزمان در فانتزی‌ها و رویاهایش، خود را در قالب جنسیتی خاص تصور می‌کند بدون این که واقعا ملال جنسیتی را تجربه کرده یا این که بخواهد روزانه در قالب آن جنسیت زندگی کند. مثال: اونروبوی Oneiroboy، اونروگرل Oneirogirl، اونرونان‌باینری Oneirononbinary و …

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://gender.wikia.org/wiki/Agender
https://nonbinary.wiki/wiki/Agender
https://nonbinary.wiki/wiki/Gender_neutral

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved