1

تعریف بای‌جندر Bigender (دوجنسیتی)

مترجم: سعید.ش

بای‌جندر هویتی جنسیتی زیر چتر مولتی‌جندر، غیرباینری و ترنسجندر است. بای‌جندر را می‌توان لفظا «دوجنسیتی» یا «جنسیت دوقلو» معنا کرد. افراد بای‌جندر دو هویت جنسیتی مستقل دارند، یا بصورت همزمان و یا در زمان‌های متفاوت. این دو هویت جنسیتی می‌تواند مرد و زن، یا هویت‌های غیرباینری باشد. اگر هویت‌های جنسیتی فرد در زمان‌های متفاوتی بروز کند، بای‌جندر را می‌توان نوعی جندرفلوید (جنسیت سیال) دانست، و ممکن است فقط از دو جنسیت مجزا تشکیل شده باشد، یا این که «سایه‌های خاکستری بین دو جنسیت» را در بر گیرد.

دو جنسیت فرد بای‌جندر می‌تواند دو جنسیت باینری زن و مرد باشد؛ این تصور عموم از معنای بای‌جندر است، درحالی‌که بعضی از افرادی که خود را بای‌جندر می‌دانند زوج جنسیت متفاوتی دارند، مثلا دو جنسیت فرد بای‌جندر ممکن است یکی زن و دیگری نوتوا Neutrois باشد، یا این که ممکن است هر دو جنسیت غیرباینری باشند، مانند ای‌جندر Agender (بی‌جنسیت) و اپوراجندر Aporagender. انجمن روانشناسی امریکا (APA) هویت بای‌جندر را زیرمجموعه گروه ترنسجندر طبقه‌بندی کرده است.

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون سایر هویت‌هایی که چندین جنسیت را دربرمی‌گیرند، تعریف مولتی‌جندر را مطالعه نمایید.

💠تعریف مولتی‌جندر Multigender (جنسیت چندگانه)
https://helptranscenter.org/2019/02/10/629/

افراد بای‌جندر ممکن است خود را مولتی‌جندر، غیرباینری و/یا ترنسجندر نیز بدانند. اگر فرد بای‌جندری احساس کند که هویت او به‌مرور زمان تغییر می‌کند یا این که به شرایط پیرامون بستگی دارد، ممکن است خود را جندرفلوید (جنسیت سیال) نیز بداند. جندرفلوید به افرادی گفته می‌شود که هویت جنسیتی آنها به مرور زمان تغییر می‌کند.

افراد بای‌جندر می‌توانند هر نوع ابراز جنسیتی (پوشش و رفتار) را داشته باشند، با این حال بیشتر این افراد ترجیح می دهند ظاهری آندروجین‌گونه داشته باشند و/یا بسته به هویت فعلی خود، ظاهر خود را زنانه‌تر یا مردانه‌تر کنند.

افراد بای‌جندر ممکن است از ملال جنسیتی رنج ببرند و مایل باشند بدنشان صفات جنسی مختص دو جنس مختلف را داشته باشد؛ یا این که گاهی اما نه همیشه، از ملال جنسیتی رنج ببرند. اگرچه تمام افراد بای‌جندر ملال جنسیتی را تجربه نمی‌کنند. بعضی از افراد بای‌جندر ترجیح می دهند جسم خود را تغییر داده و با هویت جنسیتی خود همسو کنند، اما همه افراد بای‌جندر چنین تصمیم و ترجیحی ندارند.

افراد بای‌جندر می‌توانند هر نوع گرایش جنسی را داشته باشند؛ لفظ بای‌جندر (دوجنسیتی) نباید با بای‌سکشوال (دوجنس‌گرا) به‌اشتباه گرفته شود.

🔳تاریخچه

دپارتمان بهداشت عمومی سن فرنسیسکو در سال 1999 پژوهشی انجام داد که نشان می‌داد در جامعه افراد ترنسجندر، کمتر از 3% از افرادی که با جسم مردانه متولد شده و کمتر از 8% از افرادی که با جسم زنانه متولد شده اند خود را بای‌جندر (دوجنسیتی) هویت‌یابی می‌کنند.

در سال 2012، کیس و راماچاندران گزارشی براساس نتایج پژوهش روی افراد جندرفلویدی که خود را بای‌جندر می‌دانستند و جنسیت ایشان به‌طور غیرارادی بین مرد و زن جابه‌جا می‌شد ارائه نمودند. کیس و راماچاندران این وضعیت را «ناهمخوانی جنسیتی متغیر (AGI)» نام نهادند. فرضیه کیس و راماچاندران از این قرار بود که تغییر هویت جنسیتی فرد ممکن است انعکاس دهنده درجه (یا عمقی) نامعمول در تغییر دو نیم‌کره مغزی، و سرکوب طرح جنس صحیح فرد در کورتکس آهیانه‌ای مغز باشد. آنها بیان داشتند «فرضیه ما بر این اساس است که مسیریابی سیکل بینی، میزان تطابق دید دو چشم، و سایر مشخصه‌های جابه‌جایی نیم‌کره مغزی می‌تواند مبنای روانشناختی در افراد AGI که تغییری در جنسیت خود گزارش می‌کنند را آشکار سازد … ما فرضیه خود را براساس ارتباطات باستانی و مدرنی که بین نیم‌کره چپ و راست مغز و جنسیت‌های مرد و زن برقرار است بنا نهادیم.»

این پزشکان بر این اندیشه بودند که تغییر هویت‌های جنسیتی در افراد بای‌جندر احتمالا به تغییر طرز استفاده آنها از بخش‌های مغزشان باز می‌گردد. تغییر هویت جنسیتی ممکن است با سیکل‌های فیزیولوژیک طبیعی بدن هر فرد، به خصوص تغییر سوراخ بینی فعال که هر دو روز رخ می‌دهد و آن را با نام سیکل بینی می‌شناسیم در ارتباط باشد. این تنها یک فرضیه است، به این معنا که ایده جالبی بوده که تا به‌حال هنوز اثباتی برای آن ارائه نشده است.

🔳ابراز جنسیتی افراد بای‌جندر

افراد بای‌جندر بسته به موقعیت، بین الگوهای رفتاری جنسیتی زنانه و مردانه در حرکت هستند. بعضی از افراد بای‌جندر یک شخصیت مستقل «en femme» (پوشش و شخصیت کلیشه‌ای زنانه) و یک شخصیت مستقل «en homme» (پوشش و شخصیت کلیشه‌ای مردانه) را از خود بروز می‌دهند […] سایر افراد بای‌جندر سایه‌های خاکستری بین این دو شخصیت را از خود بروز می‌دهند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Bigender
https://gender.wikia.org/wiki/Bigender

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved