1

تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)

مترجم: سعید.ش

اینترجندر (بیناجنسیتی) هویتی جنسیتی زیر چتر غیرباینری و ترنسجندر است. افراد اینترجندر هویت جنسیتی خود را در وسط بین جنسیت‌های باینری زن و مرد، یا ترکیبی از هر دو می‌دانند. واژه «اینترجندر» مستقلا توسط افراد مختلفی در زمان‌های گوناگون ابداع شده است، به همین دلیل دو تفاوت اصلی در تعریف آن به چشم می‌خورد:

🔹1.بعضی از افراد، اینترجندر را هویتی می‌دانند که برای همگان قابل استفاده است، و هر فردی حتی اگر دایادیک (غیر اینترسکس) باشد و هویت خود را بین مرد و زن بداند نیز می‌تواند آن را برای خود برگزیند. این تعریف ظاهرا قدیمی‌تر است و در دهه 1990 میلادی ابداع شده است.

🔹2. سایر افراد، «اینترجندر» را هویتی می‌دانند که فقط افرادی که اینترسکس (بیناجنسی) هستند می‌توانند آن را برای خویش برگزینند، و اینترجندر را هویتی تنها مختص افراد اینترسکس می‌دانند. افراد اینترسکس برای توصیف هویت جنسیتی خود به واژه‌ای نیازمندند که با بدن اینترسکس‌شان همبستگی داشته باشد. در این تعریف، افراد دایادیک (غیر اینترسکس) غیرباینری باید با برگزیدن عنوان دیگری برای خود نظیر آندروجین یا بای‌جندر، افراد اینترسکس را محترم شمارند. از طرفی دیگر، افراد دایادیکی که قبل از پدید آمدن این قانون خود را اینترجندر می‌دانسته‌ اند، کماکان می‌توانند این عنوان را برای خود نگاه دارند.

مسئله دیگری که وجود دارد، این است که بعضی از افراد غیرباینری که با جسم دایادیک متولد شده اند، جسم خود را (با هورمون‌درمانی یا عمل جراحی) به گونه‌ای تغییر می دهند که بدنشان بیشتر به سمت اینترسکس بودن سوق داده می شود؛ این افراد خود را ترنسکشوال‌های زن به اینترسکس یا مرد به اینترسکس می‌نامند. (اگرچه بعضی از افراد اینترسکس گفته اند که با این موضوع راحت نیستند.)

در هر صورت، نقطه مشترک هر دو تعریف فوق این است که «اینترجندر» هویتی جنسیتی است که بین زن و مرد قرار دارد، و می‌تواند ترکیبی از هر دو نیز باشد.

افراد اینترجندر ممکن است خود را غیرباینری، جنسیت کوئیر، و/یا ترنسجندر نیز بدانند. بعضی از افراد اینترجندر نیز خود را سیسجندر (غیرترنسجندر) نامیده، چرا که جنسیت خود را انعکاس‌دهنده صفات جسمی که با آن متولد شده اند می‌دانند. افراد اینترجندر می‌توانند هر نوع ابراز (رفتار) جنسیتی یا گرایش جنسی داشته باشند.

2

🔳تاریخچه

در دهه 1990، افرادی که خود را اینترجندر می‌دانستند، گروه گفتگویی داشتند که توسط شخص دایادیک اینترجندری به نام دونا لین متیوز (به انگلیسی: Donna Lynn Matthews) ایجاد شده بود. بعضی از اعضای گروه از ضمائر خنثی جنسیتی استفاده می‌کردند.

در سال 1998، متیوز، اینترجندر را «وضعیت جنسیتی بین دو انتهای قطب مرد و زن» توصیف نمود. […] من بطور همزمان هم زن و هم مرد هستم، و هم هیچکدام. […] با توجه به این که ما جنسیت خود را در راستای حد و مرزهای نظام جنسیت باینری (مرد و زن) نمی‌دانیم، اغلب ترجیح می‌دهیم خود را هم‌راستا با این حد و مرزها ابراز نکنیم. […] واقعا دلمان نمی‌خواهد ظاهر و پوششی زنانه یا مردانه داشته باشیم. تنها خواسته ما این است که بتوانیم خود واقعیمان باشیم و مجبور به برگزیدن یکی از نقش‌های جنسیتی باینری نشویم.

در سال 2000، شخص دایادیک اینترجندری به نام دایرد دانکن (به انگلیسی: Deird Duncan) واژه «اینتردرسینگ Interdressing (میان‌پوشی)» به معنای ابراز جنسیتی افراد اینترجندر از لحاظ پوشش را ابداع کرد، و احتمال می‌رود وی قصد نداشته این واژه به عنوان جنسیتی خاص برشمرده شود.

در سال 2014، شخص اینترسکس اینترجندری به نام اشلینگ (به انگلیسی: Aeshling) مستقلا واژه «اینترجندر» را ابداع نمود، با این قانون که این واژه فقط برای استفاده اشخاص اینترسکس باشد، و توسط اشخاص دایادیک (غیر اینترسکس) مورد استفاده قرار نگیرد. با این حال معنای این واژه همانی است که پیش‌تر توسط افراد دایادیک ترنسجندر ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته بود. اشلینگ، اینترجندر را «جنسیتی میان مرد و زن» تعریف می‌کند.

🔳ابراز (رفتار) جنسیتی

بعضی از افراد اینترجندر، اینترجندر بودن را منحصرا در چهارچوب هویت جنسیتی خود می‌دانند و بنابراین لزومی نمی‌بینند ابراز جنسیتی خاصی را برای خود برگزینند. این افراد حتی ممکن است به ظاهر و پوششی که هم‌راستا با جنسیت‌های باینری (پوشش مردانه یا زنانه) است نیز رضایت دهند، با وجود این که هویت جنسیتی ایشان هم‌راستا با جنسیت‌های باینری نمی‌باشد.

دیگر افراد اینترجندر ظاهری آندروجینی را برای خویش می‌پسندند. ایشان هویت اینترجندر خود را از طریق شخصیت خود یا اقداماتی نظیر مبدل‌پوشی یا «میان‌پوشی» (که بالاتر توضیح داده شد) ابراز می‌کنند، با این حال لزوما قصد دیده شدن به عنوان جنسیت خاصی را ندارند.

بعضی از افراد اینترجندر جسم خود را (با هورمون‌درمانی یا عمل جراحی) به جسمی با صفات «میانه» زنانه و مردانه، یا جسمی که بیشتر شبیه به جسم اینترسکس (بیناجنسی) باشد تغییر داده و مایل به ترنزیشن هستند. بعضی از افراد دایادیک (غیر اینترسکس)، خود را ترنسکشوال‌های زن به اینترسکس یا مرد به اینترسکس می‌نامند.

🔳تفاوت اینترجندر و اپسوجندر

اپسوجندر Ipso gender به افراد اینترسکسی گفته می شود که هویت خود را هم‌راستا با جنسی می داند که پزشکان در بدو تولد به آنها نسبت داده اند. اپسوجندر جنسیتی باینری است و از این رو با اینترجندر که جنسیتی غیرباینری است تفاوت دارد. اپسوجندر را نمی‌توان معادل با سیسجندر دانست، چرا که با وجود این که هویت فرد با جنسیت باینری که در بدو تولد به وی نسبت داده شده هم‌راستا است، جسم وی [بدلیل اینترسکس بودن] با جنس‌های باینری (زن و مرد) تطابقی ندارد.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Intergender
http://gender.wikia.com/wiki/Intergender
http://gender.wikia.com/wiki/Ipso_gender

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved