Nonbinary
پرچم افراد غیرباینری

تعریف جنسیت غیرباینری Non-Binary Gender

مترجم: سعید.ش

غیرباینری عبارت چتری است که تمامی هویت‌های جنسیتی یا رفتارهای جنسیتی که در دوگانه جنسیت (زن و مرد – زنانه و مردانه) نمی گنجد را دربرمی‌گیرد. این واژه توسط افرادی که هویت خود را خارج از دوگانه جنسیت (غیر از مرد و زن) می دانند بدون این که لازم باشد وارد جزئیات بیشتری در مورد جنسیت خود شوند، به کار می رود.

غیرباینری چترواژه‌ای است که دامنه مشابهی با جنسیت کوئیر دارد، بطوریکه اکثر اشخاصی که خود را غیرباینری می دانند، خود را فردی با جنسیت کوئیر نیز به حساب می آورند. اگر چه واژه‌های جنسیت کوئیر و غیرباینری معانی متفاوتی دارند. واژه جنسیت کوئیر حداقل یک دهه قبل از به وجود آمدن واژه غیرباینری پدید آمد.

🔻اشخاصی که هویت جنسیتی غیرباینری دارند، احساس می کنند که:

🔹هویت جنسیتی آندروجین‌گونه (هم مردانه و هم زنانه) دارند؛ آندروجین‌ها در این دسته قرار می گیرند.

🔸هویت جنسیتی ایشان مابین مرد و زن قرار دارد؛ اینترجندر(بیناجنسیتی)ها در این دسته قرار می گیرند.

🔹هویت جنسیتی خنثی یا ناشناخته‌ای دارند؛ اشخاص بی‌جنسیت، نوتوا و اکثر زنوجندرها در این دسته قرار می گیرند.

🔸چندین هویت جنسیتی دارند؛ بای‌جندر(دوجنسیتی)ها و پن‌جندر(همه جنسیتی)ها در این دسته قرار می گیرند.

🔹هویت جنسیتی‌شان به مرور زمان تغییر می کند؛ جندرفلوید(جنسیت سیال)ها در این دسته قرار می گیرند.

🔸هویت جنسیتی ضعیف یا نسبی دارند؛ دمی‌جندرها در این دسته قرار می گیرند.

🔹اینترسکس (بیناجنسی) هستند و اینترسکس بودن را هویت خود می دانند؛ امالگاجندرها در این دسته قرار می گیرند.

🔸هویت جنسیتی‌شان مخصوص فرهنگ و تمدن خاصی است بطوریکه فقط در فرهنگ و تمدن خود یا اجدادشان تعریف شده است.

اشخاص غیرباینری ممکن است خود را ترنسجندر و/یا ترنسکشوال نیز بدانند. جنسیت کوئیر همپوشانی بسیاری با غیرباینری دارد. واژه غیرباینری نسبت به کوئیر پرکاربردتر است، چرا که «کوئیر» به معنای عجیب، ناسزایی ترنس‌ستیزانه بوده است.

اشخاص غیرباینری ممکن است تمایل به ترنزیشن داشته باشند تا ظاهر و ابراز جنسیتی خود را با هویت درونی خود همسو سازند. بسیاری از اشخاص غیرباینری مایل اند ظاهری آندروجین‌گونه داشته باشند و نام‌هایی را برای خود بر می گزینند که مختص جنس خاصی نباشد.

آنها همچنین ممکن است پیشوندهایی که از لحاظ جنسیتی خنثی محسوب می شوند (نظیر پیشوند .Mx در زبان انگلیسی، به جای پیشوند .Mr برای آقایان یا پیشوندهای .Miss./Mrs./Ms برای خانم‌ها) و/یا ضمائر خنثی جنسیتی (مانند ضمیر «ایشان» در زبان‌هایی که برای اشاره به جنس مذکر و مونث از ضمائر متفاوتی استفاده می شود) را برای خویش برگزینند.

با این حال سایر اشخاص غیرباینری ترجیح می دهند ظاهر و رفتاری «مردانه» یا «زنانه» طبق رسم و انتظارات جامعه، یا ترکیبی از جنبه‌های هر دو را داشته باشند.

اشخاص غیرباینری می توانند هر نوع گرایش جنسی را داشته باشند، اما اگر بیش از همه به جنسیت یگانه خاصی کشش پیدا کنند، ممکن است ترجیح دهند که برای ابراز گرایش جنسی خود از واژگان جنسیتی نظیر اندروسکشوال یا گاینِسکشوال استفاده کنند.

🔳تاریخچه

کای راون (به انگلیسی: Kye Rowan) در سال 2014 پرچم افراد غیرباینری را طراحی کرد. این پرچم نماینده افرادی است که پرچم جنسیت کوئیر را نماینده مناسبی برای خود نمی دانند.

پرچم غیرباینری جایگزینی برای پرچم جنسیت کوئیر که توسط مرلین راکسی (به انگلیسی: Marilyn Roxie) طراحی شده، نمی باشد؛ بلکه هدف از طراحی این پرچم این بوده که در کنار پرچم جنسیت کوئیر قرار گیرد.

🔻این پرچم از چهار رنگ تشکیل شده است. از بالا به پایین:

▪️رنگ زرد نماینده اشخاصی است که جنسیت ایشان خارج از چهارچوب دوگانه جنسیت قرار دارد؛ دلیل تخصیص رنگ زرد به این دسته از افراد این است که زرد غالبا رنگی متمایز کننده است.

▫️رنگ سفید نماینده اشخاصی است که جنسیت‌های فراوان یا تمامی جنسیت‌ها را دارا می باشند؛ دلیل تخصیص رنگ سفید به این دسته از افراد این است که سفید در علم نورشناسی به منزله جلوه رنگ و/یا نور است.

▪️رنگ بنفش نماینده اشخاصی است که جنسیت ایشان مابین زن و مرد یا مخلوطی از هر دو است؛ دلیل تخصیص رنگ بنفش به این دسته از افراد این است که بنفش ترکیبی از رنگ آبی و صورتی است که به طور مرسوم به ترتیب به پسر و دختر نسبت داده می شود. همچنین بنفش به منزله سیالیت و منحصر به فرد بودن اشخاص غیرباینری است.

▫️رنگ مشکی به عنوان آخرین رنگ این پرچم، نماینده اشخاص بی‌جنسیت است؛ دلیل تخصیص رنگ مشکی به این دسته از افراد این است که مشکی در علم نورشناسی به منزله غیاب رنگ و/یا نور است.

اشخاص غیرباینری می توانند به انتخاب خود، پرچم غیرباینری یا پرچم جنسیت کوئیر را به عنوان نماد خود برگزینند، یا این که رویکرد متفاوتی در رابطه با نحوه تخصیص نماد به جنسیت‌های غیرباینری در پیش گیرند.

🔳هویت‌های غیرباینری

تعدادی از هویت‌هایی که زیر چتر غیرباینری قرار می گیرند در ادامه ذکر گردیده است، اما هویت‌های غیرباینری به این لیست محدود نمی شود:

🔹بی‌جنسیت Agender، Genderless، یا Non-gender: فردی است که هیچگونه جنسیت یا هویت جنسیتی ندارد. (این واژه با واژه‌های جنسیت خنثی Gender Neutral و/یا نوتوا Neutrois شباهت دارد و گاهی نیز به جای یکدیگر به کار برده می شوند).

🔸آندروجین Androgyne یا جنسیت آندروجین‌گونه Androgynous gender: فردی است که هویت جنسیتی یا رفتار جنسیتی وی مابین دوگانه مرد و زن یا مردانه و زنانه قرار دارد. (این واژه شبیه به واژه اینترجندر (بیناجنسیتی) است و گاهی به جای یکدیگر به کار برده می شوند).

🔹مولتی‌جندر Multigender (ممکن است آندروجین‌ را نیز شامل شود): فردی است که هویت جنسیتی وی بین دو یا بیش از دو هویت جنسیتی مختلف، در زمان‌ها/مکان‌های مختلف در حرکت بوده، یا این که در یک آن بیش از یک هویت جنسیتی را تجربه می کند. تعدادی از هویت‌های مولتی‌جندر عبارت اند از: بای‌جندر (دوجنسیتی)، پلی‌جندر (چند جنسیتی)، و جندرفلوید (جنسیت سیال).

🔸جنسیت خنثی Gender Neutral یا Neutral Gender: فردی است که هویت جنسیتی و/یا ابراز (رفتار) جنسیتی وی خنثی است، یا این که ترجیح می دهد با ادبیات و ضمائر خنثی جنسیتی خطاب گردد.

🔹جنسیت کوئیر Genderqueer یا Gender Queer: فردی است که هویت جنسیتی یا ابراز (رفتار) جنسیتی وی در چهارچوب هنجارهای مرسوم نمی گنجد. جنسیت کوئیر به خودی خود عبارت چتر جامعی است، با این حال بسیاری از افراد آن را به عنوان هویت جنسیتی مجزا نیز در نظر می گیرند.

🔸اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی): فردی که هویت جنسیتی یا ابراز جنسیتی‌اش مابین دوگانه مرد و زن یا مردانه و زنانه بودن قرار دارد.

🔹نوتوا Neutrois: فردی است که به دسته بی‌جنسیت یا خنثی جنسیت تعلق دارد و گاهی (اما نه همیشه) میل به پنهان سازی یا حذف نشانه های جنسیتی را از خود نشان می دهند.

🔸غیرباینری Nonbinary یا Non-binary: فردی است که هویت خود را عبارت چتری که تمامی جنسیت های خارج از دوگانه مرد و زن را در برگرفته است می داند، بدون این که وارد جزئیات بیشتر شود. واژه غیرباینری به خودی خود به عنوان یک هویت نیز به کار می رود. یک شخص می تواند غیرباینری بوچ یا غیرباینری فَم باشد.

🔹ترنسجندر Transgender: فردی است که هویت خود را عبارت چتری می داند که تمامی هویت‌های جنسیتی و رفتار های جنسیتی خارج یا فراتر از چهارچوب قوانین جامعه در باب جنسیت را در بر می گیرد. (ترنسجندر چتر گسترده‌ای است که اشخاصی را که هویت جنسیتی یا رفتار جنسیتی باینری داشته اما با گذار از یک جنسیت باینری به جنسیت باینری دیگر، فراتر از جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده قدم می گذارند را نیز در بر می‌گیرد.)

🔳ابراز (رفتار) جنسیتی افراد غیرباینری

هیچگونه روش واحد یا «درستی» برای ابراز جنسیت غیرباینری وجود ندارد. اکثر اشخاص غیرباینری در وهله اول مایل اند آنگونه که راحت هستند و خود واقعیشان نمود پیدا می کند رفتار کنند، و نمی خواهند از هیچ نقش جنسیتی تعیین شده ای پیروی کنند. اشخاص غیرباینری ممکن است ملال جنسیتی را تجربه کنند یا چنین تجربه ای نداشته باشند، یا این که ممکن است فقط ملال جسمانی یا ملال اجتماعی را تجربه کنند.

غیرباینری چتر گسترده‌ای است که بسیاری از هویت‌های جنسیتی و رفتارهای جنسیتی را در بر می گیرد. هر روشی که فرد غیرباینری برای ابراز جنسیت خود بر می گزیند به اندازه روش‌های متفاوت دیگر اشخاص غیرباینری معتبر است. اینگونه نیست که تمامی اشخاص غیرباینری از ملال جنسیتی رنج ببرند یا تمایل به ترنزیشن داشته باشند. بعضی از اشخاص غیرباینری بر این باور هستند که هیچ نوع بدن یا نقش اجتماعی مناسبی برای ایشان وجود ندارد بطوریکه مایل باشند خود را با آن منطبق سازند، لذا روی خود واقعی بودنشان تمرکز می کنند.

✳️ابراز جنسیتی آندروجین‌گونه یا خنثی‌جنسیتی

بعضی از اشخاص غیرباینری ترجیح می دهند یا نیاز دارند که ابراز (رفتار) جنسیتی آندروجین‌مانند یا خنثی‌جنسیتی را در پیش گیرند؛ و احتمال دارد بنا به انتخاب خود اقدام به پنهان سازی، حذف یا ترکیب نشانه‌های جنسیتی نمایند. این انتخابی کاملا شخصی است و هیچ‌یک از روش های ابراز جنسیت غیرباینری، «غیرباینری‌تر» از دیگر روش‌ها محسوب نمی شود.

بعضی از اشخاص غیرباینری نسبت به صفات اولیه یا ثانویه جنسی ملال جنسیتی را تجربه می کنند. در صورتی که فرد غیرباینری تصمیم بگیرد برای تسکین ملال جنسیتی خویش، صفات جنسی بدن خود را (با هورمون درمانی یا عمل جراحی) مبهم و نامشخص، حذف یا جایگزین کند، امکان دارد جسم وی آندروجین‌گونه (با ترکیبی از صفات جسمی منتسب به مردانه و زنانه) شود بدون این که فرد به طور مشخص ابراز جنسیتی آندروجین‌گونه‌ای را برای خود برگزیده باشد.

✳️جندرفاک Genderfuck

بعضی از اشخاص غیرباینری ترجیح می دهند یا نیاز دارند که ابراز (رفتار) جنسیتی متشکل از ترکیب «متضاد» نشانه‌های جنسیتی را در پیش گیرند به گونه ای که از نظر افرادی که انتظار دارند دیگران در قالب دوگانه جنسیتی حاکم بر اجتماع حضور یابند، این نوع رفتار جنسیتی ناهمخوان، چالش‌برانگیز یا تعجب‌آور می نماید. مثلا ممکن است یک فرد غیرباینری تصمیم بگیرد ریش را با آرایش صورت و پوشیدن سینه‌بند اسفنجی منتسب به زنانه ترکیب نماید. این نوع ابراز جنسیتی هنجارشکنانه را جندرفاک، جندرفاکینگ، یا گاهی جندرپانک Genderpunk می گویند.

✳️ادبیات خنثی‌جنسیتی

بعضی از اشخاص غیرباینری ترجیح می دهند با ادبیات یا ضمائر خنثی‌جنسیتی مخاطب قرار گیرند. بعضی از ایشان در مکالمات رسمی پیشوندهایی نظیر .Mx یا .Misc را بر می گزینند. بعضی دیگر نیز ترجیح می دهند هیچگونه پیشوندی قبل از نام ایشان به کار نرود.

✳️گسترش یا دگرگونی نقش‌ها و ادبیات دوگانه جنسیتی

بعضی از اشخاص غیرباینری ترجیح می دهند تا آنچه را که جامعه در رابطه با جنسیت تخصیص یافته در بدو تولد به ایشان پذیرفته است را گسترش داده یا دگرگون سازند.

برای مثال ممکن است ترجیح دهند با ضمائر باینری (ضمائر ویژه مردان یا زنان) مخاطب قرار گیرند و در عین حال مبدل‌پوشی کرده، نشانه‌های جنسیتی را با یکدیگر مخلوط نموده، یا آنچه را که اجتماع از نقش جنسیتی تخصیص یافته به ایشان انتظار دارد را دگرگون سازند.

بعضی ممکن است این اقدام را حرکتی سیاسی قلمداد کنند، در حالی که بعضی دیگر آن را صرفا ابراز هویت یا شخصیت خود می دانند.

بعضی از اشخاص غیرباینری در زمینه کاربرد ادبیات خنثی‌جنسیتی ترجیح خاصی ندارند، با این حال ترجیح می دهند هرگز با ادبیات و ضمائر مختص جنسیتی که در بدو تولد (براساس اندام‌های جنسی) به ایشان نسبت داده شده، مخاطب قرار نگیرند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Nonbinary
http://gender.wikia.com/wiki/Non-binary

Copyright © 2019 – 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved