1

معرفی پینایل ایمپلنت بادی الکتریکی جهت ایجاد نعوظ در آلت تناسلی مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس (FTM)

مترجم: سعید.ش

کمپانی Boston Scientific، سازنده پینایل ایمپلنت های AMS Spectra، AMS Ambicor، و AMS 700، در حال ساخت پینایل ایمپلنت بادی جدیدی است که در آن موتور الکتریکی تعبیه شده است.

این پینایل ایمپلنت از لوله‌های عبور مایعات، یک سیلندر، یک پمپ الکتریکی، یک کنترل کننده وضعیت، و یک منبع تغذیه قابل کاشت در بدن تشکیل شده است که جهت درمان اختلال نعوظ در بدن کاشته می شود. سیلندر پینایل ایمپلنت بادی از طریق لوله عبور مایعات به مخزن پینایل ایمپلنت متصل گردیده و طراحی آن به گونه ای ست که در بافت نعوظی آلت تناسلی مردانه کاشته می شود.

پمپ الکتریکی نیز از طریق لوله عبور مایعات به مخزن پینایل ایمپلنت متصل گردیده است. کنترل کننده ایمپلنت با پمپ الکتریکی ارتباط الکتریکی برقرار نموده و طراحی آن به گونه ای است که پمپ را فعال می کند تا مایع موجود در مخزن از طریق لوله عبور مایعات به درون سیلندر راه یابد. منبع تغذیه قابل کاشت نیز نیروی الکتریکی پمپ را تامین می کند.

کنترل کننده وضعیت که در خارج از بدن شخص قرار دارد، فرمان نعوظ را بصورت بی‌سیم به کنترل کننده ایمپلنت مخابره می کند. بدین ترتیب، پمپ در پاسخ به فرمان نعوظ که از کنترل کننده ایمپلنت دریافت کرده به کار می افتد، در نتیجه مایع از مخزن به درون سیلندر پینایل ایمپلنت راه می یابد و آلت تناسلی مردانه در حالت نعوظ قرار می گیرد.

[⚠️توجه: پینایل ایمپلنت بادی الکتریکی ویژه درمان اختلال نعوظ آلت تناسلی مردانه در مردان سیسجندر طراحی شده است، با این حال بطور کلی کاشت پینایل ایمپلنت‌هایی که ویژه مردان سیسجندر طراحی شده است، برای مردان ترنسی که جراحی فالوپلاستی را پشت سر گذاشته اند نیز امکان پذیر است؛ اگر چه بدلیل نبود بافت نعوظی در آلت تناسلی مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی، جراحی کاشت این نوع پینایل ایمپلنت‌ها در مردان ترنس چالش برانگیز است. /مترجم]

🔻اطلاعات بیشتر در زمینه جزئیات طراحی و ساخت پینایل ایمپلنت بادی الکتریکی:
https://patents.google.com/patent/US20180110623A1/en

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved