1

ویدیو تکنیک ماساژ آماده‌سازی ناحیه اهدا کننده پیش از جراحی فالوپلاستی عضله کمر (MLD)

مترجم: سعید.ش

تیم جراحی تطبیق جنسیت ترنسکشوال FTM در موسسه دکتر ساوا پروویچ ویدیو زیر را منتشر کرده است. در این ویدیو تکنیک ماساژ آماده‌سازی ناحیه اهدا کننده عضله کمر (MLD) پیش از فالوپلاستی عضله کمر به نمایش در آمده است.

دکتر رادوس جینوویچ می گوید: ماساژ ناحیه اهدا کننده به شیوه صحیح نقشی حیاتی در بسته شدن ناحیه اهدا کننده طی جراحی فالوپلاستی کامل دکتر پروویچ دارد. همانگونه که نشان داده شده است، ناحیه وسیعی باید ماساژ داده شود. ماساژ را باید یک متخصص انجام دهد. بهترین امر آن است که هر دو طرف کمر ماساژ داده شود، اما اگر مقدور نیست، پهلویی که کشسان‌تر* است ماساژ داده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید، فلپ از پهلوی کمر برداشته می شود. ماساژ باید بسیار قوی و در عین حال سطحی باشد. ماساژ فقط باید روی پوست انجام شود و عضلات ناحیه را در بر نگیرد. ماساژ باید دو مرتبه در روز به مدت حداقل دو هفته انجام پذیرد، اما هر چه بیشتر باشد بهتر است!

همانگونه که نشان داده شده، پهنای پوست به اندازه 30 سانتی متر با انگشتان گرفته و بالا آورده می شود و بدین ترتیب ناحیه اهدا کننده به شیوه ای صحیح برای عمل فالوپلاستی آماده می شود. ماساژ سبب می شود تا متقاضی برای عمل فالوپلاستی کاملا آماده شود و عوارض پس از جراحی به حداقل برسد.

*کشسانی پوست از لحاظ علمی قابل اندازه‌گیری است و می توان آن را بهبود بخشید!

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.savaperovic.com
https://www.phallo.net

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved