1

درک والا و حمایت بی‌بدیل دکتر Curtis Crane از اشخاص ترنسجندر و تلاش ایشان در جهت خروج ناهمخوانی جنسیتی از دسته اختلالات و بیماری‌های روانی در آخرین نسخه طبقه‌بندی بین‌المللی آماری بیماری‌ها (ICD-11)

مترجم: سعید.ش

به عقیده من، مهم‌ترین چیزی که باید به آن باور داشته باشی این است که [به عنوان یک ترنس] عجیب و ناخوشآیند نیستی؛ آنچه که عجیب و ناخوشآیند است، قضاوت‌هایی است که تحمل می کنی. اگر از جمله افرادی هستی که از طرف خانواده و جامعه ات حمایت نمی شوی، فراموشش کن، و حمایت را در جای دیگری جستجو کن. حمایت در انتظار توست.

یکی از اقداماتی که جامعه متاسفانه علیه این افراد انجام داده، دسته بندی ناهمخوانی جنسیتی جزء بیماری ها و اختلالات روانپزشکی است، چه راه علاج هیچیک از بیماری ها و اختلالات روانپزشکی عمل جراحی نیست. ناهمخوانی جنسیتی باید از دسته بیماری ها و اختلالات روانپزشکی خارج گردد، و هدف ICD-11 این است که ناهمخوانی جنسیتی را حتی از حوزه تشخیص روانپزشکی نیز خارج سازد.

این دوران بسیار جالبی برای جامعه ترنس و بیمه است، و جنبشی عظیم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و پزشکی محسوب می شود، و باعث افتخار من است که در آن سهمی داشته و شاهد پذیرش این اصل باشم که XX جنس مونث و XY جنس مذکر را نمی توان به تمامی انسان ها نسبت داد (هر انسانی که با جسم زنانه متولد شده باشد لزوما زن نیست و هر انسانی که با جسم مردانه به دنیا آمده باشد لزوما مرد نیست) و این طبیعی و قابل درک است.

علت مورد قضاوت قرار گرفتن این اشخاص بدلیل ملال جنسیتی یا ناهمخوانی جنسیتی مسئله ای است که در ICD-11 به آن پرداخته می شود، و هیچ دلیلی برای این قضاوت وجود ندارد. ما پزشک‌ها باید بپذیریم که این اشخاص به کمک نیاز دارند و به همین دلیل است که به ما مراجعه می کنند و می توانیم [به جای قضاوت ملال جنسیتی ایشان] مستقیما در مورد گزینه های کمک به ایشان صحبت کنیم؛ این تجربه ای شگفت انگیز است، می توانی با مراجعه کننده ات فورا ارتباطی صمیمی برقرار کنی و در مورد نحوه جراحی ناحیه تناسلی و همسوسازی آن با جنسیت حقیقی وی صحبت کنی.

اینها از جمله مسائلی هستند که بعضی از مراجعه کنندگان تا جایی که به خاطر دارند، روزانه به آن می اندیشیده اند. اینها مسائلی غیرقابل توصیف اند.

🔻جهت مطالعه بیشتر:

💠خبر مهم: ترنسجندر بودن دیگر بیماری یا اختلال روانی محسوب نمی گردد. حذف ناهمخوانی جنسیتی از دسته بیماری ها و اختلالات روانی در آخرین نسخه طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها (ICD-11) انتشار یافته توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)
https://helptranscenter.org/2018/06/25/332/

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved