1

تعریف هویت جنسیتی نوتوا Neutrois؛ از هویت‌یابی تا ملال جنسیتی و تغییرجنس

مترجم: سعید.ش

🔳نوتوا Neutrois

نوتوا Neutrois هویتی است که زیر چتر هویت جنسیتی غیرباینری (غیر از زن و مرد) و ترنسجندر جای می گیرد. بطور کلی می توان گفت نوتوا نوعی ترنسکشوال است. اشخاص نوتوا ملال جنسیتی را تجربه نموده، تمایل به تغییرجنس دارند و رفتار جنسیتی خنثی از خود بروز می دهند. با این حال بعضی از افرادی که خود را نوتوا می دانند می گویند که یک یا چند ویژگی عمومی نسبت داده شده به افراد نوتوا را ندارند و این باعث نمی شود خود را کمتر از دیگران نوتوا بدانند. همگان اتفاق نظر دارند که نوتوا نوعی هویت جنسیتی غیرباینری است و اشخاص با هر جنسی که متولد شده باشند و از هر پیشینه فرهنگی و نژادی که آمده باشند می توانند هویت نوتوا نیز داشته باشند.

🔳ریشه‌شناسی

واژه نوتوا Neutrois در سال 1995 توسط شخصی به نام H. A. Burnham که هویت خود را نوتوا می دانست پدید آمد. این احتمال می رود که واژه «نوتوا» از واژه فرانسوی Neutre به معنای «خنثی» و Trois به معنای «سه» (مانند «سه» در جنسیت سوم) گرفته شده باشد. با توجه به این که آوانگاری واژه فرانسوی Trois به زبان انگلیسی دشوار است، واژه «نوتوا» عموما بصورت new-TWA, new-TRAW, new-TROY, new-TROYS, new-TROSS, new-TROZ, یا new-TROYZ تلفظ می گردد.

1

🔳ترنزیشن و تغییرجنس

وبسایت Neutrois Outpost در سال 2000، نوتوا را «ترنسکشوال غیرباینری» نامید: «نوتوا شخصی فاقد هویت جنسیتی است که در پی از بین بردن صفات برجسته جسمی (نظیر پستان ها، موی صورت و بدن، برجستگی آلت تناسلی مردانه و …) است که معین جنس افراد در نظر عموم می باشند. اشخاص نوتوا «آندروجین» نیستند، با این حال تمایل دارند ظاهری آندروجین‌مانند (ترکیبی از پوشش زنانه و مردانه) برای خود برگزینند. اشخاص نوتوا ملال جنسیتی منحصر به فردی دارند و خود را مرد یا زن نمی دانند، به همین دلیل ترنزیشن از جنسی که با آن متولد شده اند به جنس دیگر (چه مرد و چه زن) روش قابل قبولی برای تسکین ملال جنسیتی ایشان به شمار نمی رود. […] اشخاص نوتوا در تلاش اند تا صفات جنسی را از دست بدهند، نه این که صفات جنسی جدید بدست آوردند.»

به طور مشابه Micah از وبسایت Neutrois Nonsense نیز اشخاص نوتوا را ترنسکشوال هایی نامید که در پی دوری‌گزینی از نشانگرهای جنسیتی رایج هستند: «ترنزیشن یک نوتوا در دوری‌گزینی تعریف می شود. یک نوتوا آرزو دارد که از تمامی صفات جنسی و جنسیتی رها شود و تا جایی که ممکن است، جسمی خنثی بدست آورد. ترنزیشن فیزیکی برای اشخاص نوتوا با حذف صفات اولیه و/یا ثانویه جنسی نظیر ناحیه تناسلی، پستان ها یا موهای بدن همراه است. با توجه به این که هویت جنسیتی نوتوا به تازگی کشف شده است، تمامی افرادی که خود را نوتوا می دانند عمل جراحی انجام نمی دهند یا مصمم به انجام عمل جراحی و ترنزیشن فیزیکی نیستند.»

اشخاص نوتوا می توانند با هر جسمی متولد شده باشند. بعضی از اشخاص از زن به نوتوا (FTN یا Female to Neutrois) و بعضی دیگر از مرد به نوتوا (MTN یا Male to Neutrois) ترنزیشن می کنند.

🔳دیگر تعاریف نوتوا Neutrois

بعضی از اشخاص نوتوا به این هویت جنسیتی تعاریفی افزوده اند که با اصل تعریف آن متفاوت یا گاهی خلاف آن است.

🔻مطابق با آنچه که در وبسایت https://Neutrois.com بیان شده است، در حال حاضر دو تعریف اصلی وجود دارد:

▪️1. اشخاص نوتوا از این کلمه استفاده می کنند تا بگویند هویت جنسیتی ایشان نه مرد است و نه زن، بلکه خنثی است.

▪️2. دیگر اشخاص نوتوا از این کلمه استفاده می کنند تا بگویند که هیچ احساس درونی از هویت جنسیتی در آنها وجود ندارد. در تعریف آخر، نوتوا را می توان مترادف با «Agender – Genderless» یا «بی جنسیت» دانست.

بعضی از اشخاص، نوتوا را نوعی ترنسکشوال در نظر می گیرند. بعضی از اشخاص نوتوا ملال جنسیتی را تجربه می کنند و بعضی دیگر چنین تجربه ای ندارند. بعضی از اشخاص نوتوا در پی ترنزیشن فیزیکی هستند و می خواهند ابراز جنسیتی مبهم، آندروجین‌مانند (ترکیبی از مرد و زن) یا خنثی داشته باشند، در حالی که بعضی دیگر در پی این تغییرات نیستند. بعضی از اشخاص واژه «نوتوا» را با «بی جنسیت» مترادف می دانند، در حالی که بعضی دیگر بر این عقیده اند که این کلمات معنای کاملا متفاوتی با یکدیگر داشته و نمی توان آنها را به جای هم به کار برد.

🔳ترنس‌مردانه (Transmasculine)، ترنس‌زنانه (Transfeminine)، و دیگر تنوعات جنسیتی

بعضی از اشخاص نوتوا خود را 100% بی جنسیت یا خنثی جنسیت نمی دانند و احساس می کنند هویت جنسیتی ایشان کمی نسبت به یکی از قطب های طیف جنسیتی متمایل است. ترنس‌زنانه به شخصی گفته می شود که هویت جنسیتی وی بیشتر به سمت قطب زن، و ترنس‌مردانه به شخصی گفته می شود که هویت جنسیتی وی بیشتر به سمت قطب مرد متمایل است. ترنس‌مردانه و ترنس‌زنانه تنها دو عنوان از عناوین موجود هستند و واقعیت این است که هویت جنسیتی الزاما محدود به باینری زن و مرد نیست و اشخاصی وجود دارند که هویت جنسیتی خود را با کلمات و عبارات دیگری توصیف می کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که یک نوتوا همبستگی قوی با هویت خود احساس می کند و ترنس‌مردانه یا ترنس‌زنانه بودن یا سایر تنوعات جنسیتی به هیچ عنوان با نوتوا بودن تداخل یا تضاد ندارد و هویت جنسیتی یک نوتوا را بی اعتبار یا ابطال نمی کند. بلکه برعکس، اینها افزونه هایی هستند که به پیچیدگی جنسیت، ابراز جنسیتی یا هویتی جنسیتی یک نوتوا می افزایند.

بعضی از این اشخاص ترجیح می دهند ظاهر و رفتار خود را به یک جنسیت نزدیکتر کنند، یا این که ممکن است با ادامه زندگی در نقش یکی از جنسیت های باینری (مرد و زن) راحت تر از زندگی در نقش جنسیت دیگر باشند. البته این انتخاب بیشتر به جهت آسان شدن زیستن در راستای فرهنگ جامعه ای است که فقط دو جنسیت باینری زن و مرد را به رسمیت می شناسد. بسیاری از اشخاص ترجیح می دهند با جنسیت نوتوا شناخته شوند و نمی خواهند به اجبار یکی از دو جنسیت باینری مرد و زن را برگزینند.

🔳آیا اشخاص نوتوا الزاما ملال جنسیتی را تجربه می کنند؟

ملال نوعی احساس ناراحتی سنگین و شدید است. بسیاری از اشخاص نوتوا ملال جنسیتی را تجربه می کنند، که از آن جمله می توان به پریشانی فیزیکی نسبت به بدن خود، ناامیدی اجتماعی از نحوه دیده شدن، طبقه بندی شدن در اجتماع، و ناراحتی از چگونگی برخورد دیگران با آنها اشاره نمود.

بعضی از اشخاص نوتوا نیز احساس پریشانی، غم و یا ناامیدی را بسیار کمتر از دیگران تجربه می کنند (یا ممکن است اصلا هیچیک از این احساسات را تجربه نکنند). این احساسات خود را به شکل ناراحتی خفیف یا بی علاقگی نسبت به بدن و جنسیت اجتماعی (نقش اجتماعی نسبت داده شده به فرد بر اساس جنس و اندام تناسلی وی) خود را نشان می دهد. بعضی از اشخاص نوتوا بدون این که از وضعیت فعلی خود پریشان و ناراحت باشند، ترجیح می دهند به جای این که فردی با جنسیت باینری شناخته شوند، به عنوان فردی حنثی جنسیت یا بی جنسیت شناخته شده و خود را بروز دهند.

نکته ای که حائز اهمیت است، این است که هیچ کدام از این تجربیات «معتبرتر» یا «برتر» از دیگر تجربیات نیست. تنوع جزء جدایی‌ناپذیر این طیف است.

🔳آیا نوتوا همان آندروجین است؟ آیا اشخاص نوتوا الزاما باید ظاهری آندروجین‌مانند داشته باشند؟

نوتوا معادل با آندروجین نیست. طبق آنچه که در وبسایت Neutrois Outpost نوشته شده است، تفاوت بین اشخاص نوتوا و آندروجین ها در ملال جنسیتی است: «اشخاص نوتوا ظاهری آندروجین‌مانند را برای خود بر می گزینند، اما آندروجین ها را نمی توان نوتوا دانست چرا که نوتوا بودن با تجربه ملال جنسیتی همراه است؛ آندروجین ها الزاما مشکلی با هویت جنسیتی خود ندارند.»

واژه آندروجین اساسا به معنای «مرد – زن» است، مانند شخصی که ترکیبی از مرد و زن باشد. به همین دلیل بعضی از اشخاص نوتوا مایل نیستند «آندروجین» خطاب شوند، چرا که هویت جنسیتی نوتوا نه مرد است و نه زن، نه این که ترکیبی از مرد و زن باشد. طبق آنچه که در وبسایت Neutrois Nonsense نوشته شده است: «نوتوا معادل با آندروجین نیست، بلکه دقیقا برخلاف آن است. آندروجین ترکیبی از صفات زن و مرد بوده، در حالی که نوتوا عاری از صفات زن و مرد است.»

اکثریت اشخاص نوتوا ظاهری آندروجین‌مانند را بر می گزینند، اما افرادی هم هستند که شیوه متفاوتی را برای ابراز جنسیتی خود ترجیح می دهند. توجه داشته باشید که «هویت جنسیتی» و «ابراز جنسیتی» دو مقوله کاملا مستقل از یکدیگر هستند.

🔳آیا اشخاص نوتوا الزاما خواستار عمل جراحی هستند؟

بسیاری از اشخاص نوتوا خواستار عمل جراحی هستند، و بسیاری دیگر تمایلی به انجام جراحی ندارند. رایج ترین عامل ناراحتی در اشخاص نوتوا وجود پستان است، به همین دلیل این اشخاص غالبا در پی عمل جراحی تخلیه سینه هستند. عامل ناراحت کننده دیگر نواحی تناسلی است که سبب می شود اشخاص نوتوا به جراحی های ارکیکتومی (تخلیه بیضه) یا پینکتومی (قطع آلت تناسلی مردانه) روی آورند.

در عین حال، بسیاری از اشخاص نوتوا با بدن خود کاملا راحت هستند و هیچ نیازی به «اصلاح» چیزی در خود احساس نمی کنند. بعضی از اشخاص نوتوا نیز ممکن است تمایلی به انجام جراحی داشته باشند، اما عمل جراحی را جزء اولویت های آخر زندگی خود قرار داده و آن را بسیار پردردسر و یا ریسک غیرضروری برای سلامتی تلقی کنند. این تصمیم فقط به خود شخص بستگی دارد و فقط خود شخص است که مسیر ترنزیشن منحصر به فرد خویش را بر می گزیند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Neutrois
http://neutrois.com

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved