1

آیا جراحی فالوپلاستی جهت ساخت آلت تناسلی مردانه در مردان ترنس (FTM) ارزشش را دارد؟ بررسی میزان رضایت پس از جراحی فالوپلاستی

مترجم: سعید.ش

بدون شک تحقیقات بیشتری لازم است تا بتوان از نتیجه حقیقی جراحی فالوپلاستی و احساسی که اشخاص نسبت به نتیجه جراحی خود دارند درک بهتری داشت. با وجود این که مطالعات بسیاری سعی بر این داشته تا رضایت پس از جراحی فالوپلاستی را مورد بررسی قرار دهند، توجه به این نکته حائز اهمیت است که محققان در این مطالعات تعاریف متفاوتی از «رضایت» را مورد سنجش و بررسی قرار داده اند.

گروهی از محققان از سراسر جهان دریافته اند که یکی از موانع بحرانی بر سر راه سنجش و بررسی نتایج جراحی تغییرجنس، نبود مقیاسی برای سنجش نتیجه جراحی براساس گزارش اشخاصی است که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند؛ لذا برای ایجاد راه حلی (The GENDER-Q) جهت ارزیابی نتایج جراحی اشخاص ترنسجندر و همچنین ارزیابی نتیجه رواندرمانی و هورمون درمانی تطبیق جنسیت دست به کار شده اند.

در غیاب روش بهتری برای آنالیز رضایت گزارش شده توسط اشخاصی که تحت عمل جراحی فالوپلاستی قرار گرفته اند، می توانیم به مطالعات گذشته که در آنها رضایت عمومی و رضایت از فعالیت جنسی و ظاهر نتیجه جراحی مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است نگاهی بیاندازیم.

📑محققان کانادایی در کنفرانس CPATH در سال 2012 پوستری را ارائه نمودند که در آن اطلاعات تحقیق در زمینه جراحی فالوپلاستی «در تلاش برای وزن دهی به نتیجه حقیقی جراحی فالوپلاستی به جای پرداختن به کلیشه ها و برداشت هایی که از این عمل جراحی بعمل می آید» به جهت «افزایش آگاهی پزشکان از تاثیر حقیقی این عمل جراحی بر مردان ترنسکشوال» دسته‌بندی شده بود. این مطالعه مروری به آنالیز 29 مطالعه آکادمیک به زبان انگلیسی در زمینه جراحی فالوپلاستی FTM که از سال 1980 به بعد انتشار یافته بودند پرداخت. در این مطالعه نمودارهایی آمده بود که نشان دهنده محبوبیت تکنیک های مختلف جراحی فالوپلاستی، توانایی ادرار کردن در حالت ایستاده، نرخ رضایت از عمل جراحی و عوارض پس از جراحی بود.

1

🔻از سال 2012 به بعد، در مطالعات بیشتری تلاش گردید تا رضایت اشخاص پس از جراحی فالوپلاستی مورد سنجش و بررسی قرار گیرد:

📄مطالعه ای در سال 2014 مستقیما به بررسی رضایت متقاضیان از ظاهر، عملکرد جنسی، و متغیرهای روانشناختی پس از جراحی فالوپلاستی شکم پرداخت.
«در حالت کلی، 95% از اشخاص از انتخاب جراحی فالوپلاستی، 95% از ظاهر، 81% از طول آلت تناسلی مردانه (با میانگین 12.83 سانتی متر)، و 71% از قطر آلت تناسلی مردانه (با میانگین 10.83 سانتی متر) خوشنود و راضی بودند.»

📄مجددا در سال 2014، محققانی از لس انجلس و لندن در مطالعه ای با موضوع سنجش فاکتور های متعددی نظیر رضایت و پشیمانی متقاضیان همکاری نمودند. آنها به این نتیجه دست یافتند که رضایت از جراحی فالوپلاستی بسیار بالا بوده و در این مطالعه، این عمل جراحی هیچگونه پشیمانی عمومی در پی نداشته است.

📑یک مطالعه مروری در سال 2016 به آنالیز 248 مقاله ژورنال به جهت ارزیابی مطالعاتی که در زمینه تکنیک ها و نتایج جراحی فالوپلاستی صورت گرفته بود پرداخت. نویسندگان به این نتیجه دست یافتند که جراحی فالوپلاستی برای متقاضیان بسیار سودمند و مفید واقع شده است، اما علارغم رضایت بالای متقاضیان از انجام این عمل جراحی، در اکثریت این مطالعات از روش های معتبر یا قابل اندازه‌گیری جهت سنجش میزان رضایت استفاده نشده است.

📄در سال 2017، محققان اروپایی در پی بررسی بیشتر میزان رضایت متقاضیان بودند. این محققان به بررسی 51 مرد ترنسی که در کشور های هلند، بلژیک و آلمان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند پرداختند. شرکت کنندگان پرسشنامه ای در زمینه رضایت از هر یک از عمل های جراحی که پشت سر گذاشته بودند تکمیل کردند. در رابطه با روند جراحی فالوپلاستی، نرخ رضایتی که متقاضیان گزارش نمودند به میزان 100% بود.

علارغم نبود مقیاسی برای سنجش نتیجه جراحی فالوپلاستی جهت ارزیابی میزان رضایت پس از جراحی براساس گزارش افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، تحقیق اخیر نشان می دهد که جراحی فالوپلاستی با نرخ بالای رضایت متقاضیان این عمل جراحی همراه است. علاوه بر این موضوع، جراحانی که عمل جراحی فالوپلاستی انجام می دهند نیز نقش مهمی در رضایت متقاضیان ایفا می کنند، از این جهت که آگاهی‌بخشی به متقاضیان پیرامون انتظاراتی که می توانند از این عمل جراحی داشته باشند و کمک و راهنمایی ایشان در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اقدام سودمندی در جهت تعدیل انتظارات ایشان به شمار می رود.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.phallo.net

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved