1

جراحی تغییرجنس مجدد پس از پشیمانی از انجام جراحی تغییرجنس مرد به زن (MTF)

مترجم: سعید.ش

🔳هدف

جراحی تغییرجنس آخرین گام در روند ترنزیشن است، و اکثریت اشخاص ترنسکشوال از نتیجه نهایی راضی و خوشنود هستند. اما بعضی از متقاضیان جراحی تغییرجنس از تصمیم خود پشیمان شده و خواستار تغییرجنس مجدد برای بازگشت به جنس سابق خود هستند. ما در این گزارش، نتیجه جراحی مجدد ناحیه تناسلی برای اشخاصی که در مراکز دیگری تحت عمل جراحی تغییرجنس مرد به زن (MTF) قرار گرفته اند و سپس از تصمیم خود پشیمان شده اند را ارائه می کنیم.

🔳مواد و روش ها

هشت مراجعه کننده 33 الی 53 ساله (میانگین 41 سال) که تحت جراحی تغییرجنس مرد به زن قرار گرفته بودند، در این مرکز تحت جراحی تغییرجنس مجدد قرار گرفتند. پیش از عمل جراحی از این متقاضیان ارزیابی کامل روانپزشکی و روانشناسی توسط سه تیم روانپزشک مستقل، و سپس ارزیابی غدد درون ریز و هورمون درمانی بعمل آمد. روند جراحی شامل سه مرحله بود: حذف ناحیه تناسلی زنانه، فالوپلاستی عضله کمر (ساخت آلت تناسلی مردانه با استفاده از فلپ عضله کمر)، ساخت پیش آبراه همراه با کاشت پینایل ایمپلنت (جهت ایجاد قابلیت نعوظ در آلت تناسلی مردانه).

🔳نتایج

فالوآپ (پیگیری) از 6 تا 65 ماه (میانگین 26 ماه) ادامه یافت. نتیجه جراحی تمام متقاضیان رضایت بخش بود. برای پنج متقاضی تمامی مراحل جراحی انجام پذیرفت، و برای سه متقاضی دیگر از جمله یک متقاضی که مایل به کاشت پینایل ایمپلنت نبود، فقط مراحل اول و دوم جراحی تکمیل گردید.

طی دوره پس از جراحی، در سه متقاضی عارضه فیستول مجرای ادرار و در یک متقاضی عارضه تنگی پیش آبراه رخ داد که 6-12 ماه پس از جراحی تغییرجنس مجدد با موفقیت ترمیم گردید. هیچگونه عوارضی برای آلت مردانه جدید و پینایل ایمپلنت در هیچیک از متقاضیان رخ نداد. تمامی متقاضیان از ظاهر نتیجه جراحی و بهبود وضعیت روانی خود راضی بودند. فالوآپ چندرشته‌ای برای تمامی متقاضیان ادامه یافت.

🔳نتیجه‌گیری

جراحی تغییرجنس مجدد پس از پشیمانی از انجام جراحی تغییرجنس مرد به زن (MTF) روندی پیچیده و چند مرحله ای است که نتایج رضایت بخشی را در پی دارد. جراحی تغییرجنس مجدد فقط به شرط گذراندن کامل دوره جدید رواندرمانی و هورمون درمانی قبل از عمل جراحی صورت می گیرد. ارزیابی چندرشته‌ای و فالوآپ (پیگیری) بلند مدت این موارد استثناء ضروری است و به انتخاب صحیح فرد مناسب از میان متقاضیانی که واجد شرایط جراحی تغییرجنس هستند کمک می کند.

🔻این گزارش توسط پزشکان Marta Bizic، Borko Stojanovic، Dragana Duisin و Miroslav Djordjevic (پروفسور میرو) در کنفرانس علمی WPATH در ایالات متحده (USPATH) در تاریخ سوم فوریه سال 2017 ارائه شده است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://uspath2017.conferencespot.org

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved