1

سرطان پروستات و بیضه در زنان ترنس (MTF)

مترجم: سعید.ش

🔳سرطان پروستات

موارد ابتلا به سرطان پروستات در زنان ترنسی که هورمون‌های مختلفی مصرف نموده و پیشینه جراحی نیز داشته اند، ثبت گردیده است. اکثریت موارد ابتلا به سرطان پروستات در جمعیت زنان ترنسجندر، از میان اشخاصی بوده است که پس از سن 50 سالگی هورمون درمانی را آغاز کرده بودند؛ این احتمال وجود دارد که این اشخاص دچار نئوپلاسم (تومور) غیرآشکاری بوده باشند که پیش از شروع هورمون درمانی پدید آمده است.

مطالعه ای هم‌گروهی در کشور بلژیک روی 320 زن ترنسجندر که جراحی واژینوپلاستی انجام داده بودند صورت پذیرفت. آزمایش PSA همراه با سونوگرافی ترانس واژینال و معاینه دیجیتال واژینال از غده پروستات، آشکار ساخت که سطح PSA در این اشخاص پایین‌تر و حجم غده پروستات کوچکتر از مردان غیرترنسجندر همسال است. همچنین نشان داده شده است که بعضی از داروهای ضد آندروژن (بلاکر) نظیر مهار کننده های آنزیم 5 – آلفا ردوکتاز، سطح PSA در نتیجه آزمایش را کاهش می دهند.

تخلیه غدد جنسی (بیضه ها) همراه با استروژن درمانی احتمالا ریسک سرطان پروستات و هایپرتروفی خوشخیم پروستات (بزرگ شدن غده پروستات) را کاهش می دهد. اما صرف نظر از این موضوع، پزشکان همواره باید نسبت به احتمال بروز سرطان پروستات در زنان ترنسجندر، حتی آنهایی که تحت عمل جراحی تخلیه غدد جنسی قرار گرفته اند آگاه باشند.

تصمیم‌گیری در مورد غربالگری سرطان پروستات در زنان ترنسجندر براساس دستورالعمل های ویژه مردان غیرترنسجندر صورت می پذیرد. اگر معاینه غده پروستات ضرورت یابد، این امر را می توان هم از روش رکتال (از طریق مقعد) و هم از روش نئوواژینال (از طریق واژن جدید) انجام داد. غده پروستات در زنان ترنسجندری که عمل واژینوپلاستی (ساخت واژن) را پشت سرگذاشته اند، در بخش قدامی دیواره واژن واقع شده است، لذا در این اشخاص معاینه دیجیتال پروستات از طریق واژن جدید سودمندتر است.

لازم به ذکر است که هنگام بررسی نتیجه آزمایش PSA در زنان ترنسجندری که سطح تستسترون پایینی دارند، بهتر است حد بالای محدوده طبیعی PSA به 1.0 ng/ml کاهش داده شود.

🔳سرطان بیضه

یک مورد ابتلا به سرطان بیضه در متون پزشکی گزارش شده است. ریسک ابتلا به سرطان بیضه احتمالا با سرکوب آندروژن کاهش می یابد. در مردان غیرترنسجندر توصیه ای مبنی بر غربالگری منظم سرطان بیضه وجود ندارد، و در خصوص غربالگری سرطان بیضه در زنان ترنسجندر نیز هیچ توصیه ای مطرح نگردیده است.

زنان ترنسجندری که دوز درمانی استروژن همراه با بلاکر (سرکوب کننده) آندروژن مصرف می کنند و با این وجود سطح آندروژن بدن ایشان مدام بالا می رود، با انجام معاینه بدنی جهت بررسی وجود تومور بیضه، و با انجام آزمایش‌های سنجش سطح گنادوتروپین جفتی انسان (hCG)، آلفا فیتوپروتئین (AFP) و لاکتات دهیدروژناز (LDH)، و احتمالا سونوگرافی کیسه بیضه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://transhealth.ucsf.edu

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved