1

خبر مهم: ترنسجندر بودن دیگر بیماری یا اختلال روانی محسوب نمی گردد. حذف ناهمخوانی جنسیتی از دسته بیماری ها و اختلالات روانی در آخرین نسخه طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها (ICD-11) انتشار یافته توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)

مترجم: سعید.ش

در 18 جون 2018 ، سازمان جهانی بهداشت (WHO) انتشار نسخه یازدهم طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها (ICD-11) را اعلام نمود.

در آخرین بروز رسانی طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها (ICD-11) ، ناهمخوانی جنسیتی (Gender Incongruence) از دسته اختلالات روانی ICD خارج گردید و در دسته سلامت جنسی قرار گرفت.

بر اساس دلایل و شواهد ، اکنون آشکار است که ناهمخوانی جنسیتی اختلال روانی محسوب نمی گردد و قرار گرفتن آن در دسته اختلالات روانی ، بدنامی اجتماعی عظیمی را برای اشخاص ترنسجندر در پی خواهد داشت؛ با این حال بمنظور دسترسی اشخاص ترنسجندر به مراقبت های بهداشتی ضروری به بهترین صورت ممکن ، ناهمخوانی جنسیتی همچنان در فهرست کد های ICD باقی خواهد ماند.

💠پرسش و پاسخ با دکتر Lale Say در خصوص تغییرات طبقه بندی ناهمخوانی جنسیتی (ترنسجندر) در آخرین نسخه طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها (ICD-11)

🔳در طبقه بندی ناهمخوانی جنسیتی در ICD-11 (آخرین نسخه طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها) چه تغییراتی اعمال گردیده است ؟

ناهمخوانی جنسیتی (Gender Incongruence) به ناهمخوانی قابل توجه و مداوم میان جنسیت و جنس هنگام تولد شخص اطلاق می گردد. ناهمخوانی جنسیتی سابقا در دسته بیماری های روانی ICD قرار گرفته بود ، اما در ICD-11 (آخرین نسخه طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها) به دسته ای جدید با عنوان سلامت جنسی انتقال یافت. هدف از ایجاد دسته سلامت جنسی در ICD-11 ، دسته بندی وضعیت هایی است که مرتبط با سلامت جنسی بوده اما الزاما در سایر دسته های ICD قرار نمی گیرند.

🔳علت خروج ناهمخوانی جنسیتی از دسته اختلالات روانی چه بود ؟

ناهمخوانی جنسیتی از دسته اختلالات روانی خارج گردید چرا که به شناخت بهتری دست یافتیم و برایمان محرز گردید که ناهمخوانی جنسیتی در حقیقت بیماری روانی نیست و قرار گرفتن آن در دسته بیماری های روانی ، بدنامی اجتماعی را در پی خواهد داشت. لذا به جهت کاهش بدنامی اجتماعی و از طرفی حصول اطمینان از دسترسی به مداخلات بهداشتی ضروری ، ناهمخوانی جنسیتی در ICD-11 در دسته ای جدید با عنوان سلامت جنسی قرار گرفت.

🔳تغییر طبقه بندی ناهمخوانی جنسیتی چه پیامد هایی دارد ؟

انتظار می رود با حذف ناهمخوانی جنسیتی از دسته بیماری های روانی از بدنامی اجتماعی کاسته شود و پذیرش و مقبولیت بیشتری از لحاظ اجتماعی برای اشخاص دارای ناهمخوانی جنسیتی به ارمغان آورد.

در زمینه دسترسی به مراقبت های بهداشتی انتظار تغییرات چندانی نداریم چرا که این طبقه همچنان در طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها موجود است. در حقیقت ممکن است [یکی از پیامد های حذف ناهمخوانی جنسیتی از دسته بیماری های روانی] افزایش دسترسی [به مراقبت های بهداشتی] باشد ، چرا که کاهش بدنامی اجتماعی ، امکان دسترسی بیشتر به مراقبت های بهداشتی را در پی خواهد داشت.

🔳آیا این تصمیم اساسا در جهت دفاع از گروه های بیماران اتخاذ گردید ؟

بی شک گوش سپردن و شنیدن صدای گروه های بیماران حائز اهمیت است ، و ما از این امر در بسیاری از جنبه های کاری خود بهره می جوییم؛ اما در این مورد ، اخذ تصمیم صرفا بر اساس دفاع از جمعیت حامیان و فعالان یا بازخورد ایشان نبوده است.

تمامی شواهد موجود بررسی و مطالعه گردید و با گروه مشاور خارج از سازمان مورد بحث قرار گرفت؛ در مجموع پایه و اساس این تصمیم بر اساس [بررسی شواهد موجود ، مباحثه با گروه مشاوره خارج از سازمان] ، مبنای علمی ناهمخوانی جنسیتی و بازخورد های دریافتی از جامعه متخصصان و حامیان شکل گرفت.

ما در وضعیتی مشابه تصمیم دیگری مبنی بر حذف کامل همجنسگرایی از طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها اتخاذ نموده بودیم. این تصمیم نیز بر اساس شناخت و درک علمی از عدم وجود شواهدی آشکار مبنی بر ضرورت به پزشکی سازی همجنسگرایی اتخاذ گردید.

🔻آخرین نسخه طبقه بندی بین المللی آماری بیماری ها (ICD-11) از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.
http://www.who.int/classifications/icd/en/

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://www.who.int

Copyright © 2018 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved