1

داستان سرزمین پنگوئن ها – ویژه حمایت خانواده ها از کودکان ترنسجندر

مترجم: سعید.ش

دو داستان کوتاهی که در ادامه ذکر گردیده است را می توانید به فرزندان کوچک خود نشان دهید تا ایشان را از حمایت خود آسوده خاطر سازید.

💠داستان تام (ویژه کودک ترنسجندر مرد)

🔹تصویر اول: ما نمی توانیم به دختر یا پسر بودنت پی ببریم. اما هر کدام كه باشی ، ما تو را به یک اندازه دوست داریم.

1

🔹تصویر دوم: می توانی بعدا خودت به ما بگویی ، و ما اسمت را تغییر می دهیم ، و در همه حال تو را دوست خواهیم داشت.

2

🔹تصویر سوم: پس هر زمان که آمادگی اش را داشتی خودت به ما بگو ، هیچ عجله ای نیست. ما همیشه و در هر حال تو را دوست خواهیم داشت. اصلا نگران نباش.

3

🔹تصویر چهارم: شاید گفتنش به یک دوست آسان تر باشد – «من دختر نیستم ، یک پسر هستم. اما در هر صورت ما با هم دوست هستیم؛ دوستی یعنی همین».

4

🔹تصویر پنجم: «چقدر عالی که تو یک پسر هستی – اما اگر دختر هم بودی برای من تفاوتی نداشت. ما همیشه با هم دوست هستیم ، این کاری ست که یک دوست انجام می دهد».

5

🔹تصویر ششم: «تو مانند همیشه بامزه و باهوش هستی ، و ما تا ابد با هم دوست هستیم».

6

🔹تصویر هفتم: خانواده صحبت های او را شنیدند و متوجه شدند که در مورد او اشتباه می کردند.

7

🔹تصویر هشتم: آنها نهایت تلاش خود را انجام دادند ، اما حال می دانند که تو «تام» هستی !

8

🔹تصویر نهم: پس ما یک میهمانی ترتیب می دهیم و تمامی دوستانت را دعوت می کنیم. ما به آنها می گوییم تو دیگر «پلی» نیستی و برای همیشه «تام» خواهی بود !

9

🔻فایل پی دی اف داستان تام – ویژه کودک ترنسجندر مرد را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

داستان تام – ویژه کودک ترنسجندر مرد

💠داستان سالی (ویژه کودک ترنسجندر زن)

🔸تصویر اول: ما نمی توانیم به دختر یا پسر بودنت پی ببریم. اما هر کدام كه باشی ، ما تو را به یک اندازه دوست داریم.

1

🔸تصویر دوم: می توانی بعدا خودت به ما بگویی ، و ما اسمت را تغییر می دهیم ، و در همه حال تو را دوست خواهیم داشت.

2

🔸تصویر سوم: پس هر زمان که آمادگی اش را داشتی خودت به ما بگو ، هیچ عجله ای نیست. ما همیشه و در هر حال تو را دوست خواهیم داشت. اصلا نگران نباش.

3

🔸تصویر چهارم: شاید گفتنش به یک دوست آسان تر باشد – «من پسر نیستم؛ یک دختر هستم. اما در هر صورت ما با هم دوست هستیم؛ دوستی یعنی همین».

4

🔸تصویر پنجم: «چقدر عالی که تو یک دختر هستی – اما اگر پسر هم بودی برای من تفاوتی نداشت. ما همیشه با هم دوست هستیم ، این کاری ست که یک دوست انجام می دهد».

5

🔸تصویر ششم: «تو مانند همیشه بامزه و باهوش هستی ، و ما تا ابد با هم دوست هستیم».

6

🔸تصویر هفتم: خانواده صحبت های او را شنیدند و حق را به او دادند.

7

🔸تصویر هشتم: می دانی «سالی» هستی ، درست همانگونه که می دانی سیاه و سفید هستی !

8

🔸تصویر نهم: پس ما یک میهمانی ترتیب می دهیم و تمامی دوستانت را دعوت می کنیم. ما به آنها می گوییم تو «سالی» هستی و هیچ موقع اسمت واقعا «دان» نبوده است !

9

🔻فایل پی دی اف داستان سالی – ویژه کودک ترنسجندر زن را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

داستان سالی – ویژه کودک ترنسجندر زن

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.gires.org.uk

Copyright © 2018 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved