1

توضیحاتی ویژه کودکانی که پدر و یا مادر آنها به عنوان ترنسجندر آشکارسازی نموده است

مترجم: سعید.ش

آنچه که در ادامه نوشته شده است ، توضیحاتی ویژه کودکانی است که پدر/مادر ایشان به عنوان ترنسجندر آشکارسازی نموده است و تصمیم به ترنزیشن از مرد به زن/زن به مرد دارد. این توضیحات به کودکان کمک می کند تا از روند ترنزیشن پدر/مادر ترنسجندر خویش درک کافی داشته باشند.

💠توضیحاتی ویژه کودکانی که پدر آنها به عنوان ترنسجندر آشکارسازی نموده است

پدرت سفری ماجراجویانه در پیش دارد.

می دانی ما پیش از آن که به دنیا بیاییم ، در شکم مادر هایمان دختران و پسران کوچکی هستیم. به محض این که کودکی به دنیا آید می توانی دختر یا پسر بودنش را تشخیص دهی چرا که همه ما این را می دانیم که پسر ها ویلی دارند و دختر ها ندارند. پس همه ما می توانیم تفاوت میان دختر و پسر را تشخیص دهیم. ما انتظار داریم پسر ها در آینده یک مرد یا احتمالا پدر شوند ، و دختر ها یک زن یا احتمالا مادر شوند.

اما دختر یا پسر بودن ، مرد یا زن بودن ما انسان ها ، فقط به شکل بیرونی بدنمان بستگی ندارد ، بلکه به درون ما نیز وابسته است که در مورد خودمان چه احساسی داریم. بازی های مورد علاقه ما ، دوستانی که انتخاب می کنیم ، و لباس هایی که می پوشیم همه احساس درونی ما را نشان می دهند.

همه ما خاص و منحصر به فرد هستیم و با یکدیگر از جنبه های مختلف تفاوت های بسیاری داریم. و پدرت شخصی بسیار خاص و ویژه است. انسان های بسیار اندکی همانند پدرت خاص و ویژه هستند ، پس در بسیاری از مواقع شانس ملاقات با آنها را پیدا نمی کنی.

ابتدا باید درک کنی که فکر کردن ، یاد گرفتن ، و احساس کردن همه مربوط به مغز ما انسان ها ست که در سر ما قرار گرفته است؛ مغز به ما می گوید غمگین هستیم یا شاد یا این که هیجان زده ایم ، و همچنین به ما می گوید احساس می کنیم پسر هستیم یا این که دختر هستیم.

وقتی که پدرت هنوز در شکم مادرش بود ، شکل بیرونی بدنش به یک پسر تبدیل شد ، اما از آن جایی که پدرت انسان بسیار خاص و ویژه ای است ، از درون به یک دختر تبدیل شد. زمانی که پدرت به دنیا آمد ، اگر چه شکل بیرونی بدنش شبیه به پسر ها بود ، اما از اعماق درونش متوجه شد که از هر لحاظ واقعا یک پسر نیست.

او در تمامی عمرش سخت تلاش کرد تا یک پسر و یک مرد باشد ، هم از درون و هم از بیرون ، اما نتوانست درون خود را تغییر دهد. پدرت بیمار نیست ، اما احساس می کند انسان تمام و کمالی نیست ، و واقعا نیاز دارد که «بیرون» خود را تغییر دهد و به یک زن تبدیل کند تا با «درون» خود مطابقت داشته باشد. این همان سفر ماجراجویانه ای است که پدرت در پیش دارد.

مهم ترین چیزی که باید به یاد داشته باشی ، صرف نظر از این که چه اتفاقاتی رخ می دهد ، این است که پدرت همیشه تو را دوست دارد و همیشه دوست خواهد داشت.

ظاهر و طرز لباس پوشیدن او تغییر خواهد کرد ، اما او در همه حال تو را دوست خواهد داشت.

کم کم عادت می کنی که او را «خانم» و با اسم دیگری خطاب کنی – اسمی زنانه. شاید در ابتدا آسان نباشد اما پدرت همیشه و در همه حال تو را دوست خواهد داشت.

پس ، شاید ظاهر او مانند قبل نباشد ، اما همیشه از درون همان شخصی است که همیشه بوده است و همیشه تو را دوست خواهد داشت. و از تو نیز می خواهد که او را دوست داشته باشی.

💠توضیحاتی ویژه کودکانی که مادر آنها به عنوان ترنسجندر آشکارسازی نموده است

مادرت سفری ماجراجویانه در پیش دارد.

می دانی ما پیش از آن که به دنیا بیاییم ، در شکم مادر هایمان دختران و پسران کوچکی هستیم. به محض این که کودکی به دنیا آید می توانی دختر یا پسر بودنش را تشخیص دهی چرا که همه ما این را می دانیم که پسر ها ویلی دارند و دختر ها ندارند. پس همه ما می توانیم تفاوت میان دختر و پسر را تشخیص دهیم. ما انتظار داریم پسر ها در آینده یک مرد یا احتمالا پدر شوند ، و دختر ها یک زن یا احتمالا مادر شوند.

اما دختر یا پسر بودن ، مرد یا زن بودن ما انسان ها ، فقط به شکل بیرونی بدنمان بستگی ندارد ، بلکه به درون ما نیز وابسته است که در مورد خودمان چه احساسی داریم. بازی های مورد علاقه ما ، دوستانی که انتخاب می کنیم ، و لباس هایی که می پوشیم همه احساس درونی ما را نشان می دهند.

همه ما خاص و منحصر به فرد هستیم و با یکدیگر از جنبه های مختلف تفاوت های بسیاری داریم. و مادرت شخصی بسیار خاص و ویژه است. انسان های بسیار اندکی همانند مادرت خاص و ویژه هستند ، پس در بسیاری از مواقع شانس ملاقات با آنها را پیدا نمی کنی.

ابتدا باید درک کنی که فکر کردن ، یاد گرفتن ، و احساس کردن همه مربوط به مغز ما انسان ها ست که در سر ما قرار گرفته است؛ مغز به ما می گوید غمگین هستیم یا شاد یا این که هیجان زده ایم ، و همچنین به ما می گوید احساس می کنیم پسر هستیم یا این که دختر هستیم.

وقتی که مادرت هنوز در شکم مادرش بود ، شکل بیرونی بدنش به یک دختر تبدیل شد ، اما از آن جایی که مادرت انسان بسیار خاص و ویژه ای است ، از درون به یک پسر تبدیل شد. زمانی که مادرت به دنیا آمد ، اگر چه شکل بیرونی بدنش شبیه به دختر ها بود ، اما از اعماق درونش متوجه شد که از هر لحاظ واقعا یک دختر نیست.

او در تمامی عمرش سخت تلاش کرد تا یک دختر و یک زن باشد ، هم از درون و هم از بیرون ، اما نتوانست درون خود را تغییر دهد. مادرت بیمار نیست ، اما احساس می کند انسان تمام و کمالی نیست ، و واقعا نیاز دارد که «بیرون» خود را تغییر دهد و به یک مرد تبدیل کند تا با «درون» خود مطابقت داشته باشد. این همان سفر ماجراجویانه ای است که مادرت در پیش دارد.

مهم ترین چیزی که باید به یاد داشته باشی ، صرف نظر از این که چه اتفاقاتی رخ می دهد ، این است که مادرت همیشه تو را دوست دارد و همیشه دوست خواهد داشت.

ظاهر و طرز لباس پوشیدن او تغییر خواهد کرد ، اما او در همه حال تو را دوست خواهد داشت.

کم کم عادت می کنی که او را «آقا» و با اسم دیگری خطاب کنی – اسمی مردانه. شاید در ابتدا آسان نباشد اما مادرت همیشه و در همه حال تو را دوست خواهد داشت.

پس ، شاید ظاهر او مانند قبل نباشد ، اما همیشه از درون همان شخصی است که همیشه بوده است و همیشه تو را دوست خواهد داشت. و از تو نیز می خواهد که او را دوست داشته باشی.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.gires.org.uk

Copyright © 2018 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved