1

چگونه حامی اشخاص ترنسجندر باشیم ؟ توصیه هایی ویژه حامیان اشخاص ترنسجندر

مترجم: سعید.ش

برای این که حامی بهتری برای اشخاص ترنسجندر باشید ، نکاتی در ادامه ذکر گردیده است که می توانید از آنها بهره جویید. البته این لیست جامع نیست و تمامی موارد «صحیح» که می توانید انجام دهید یا بیان نمایید را در بر نمی گیرد چرا که ممکن است در وضعیت هایی قرار گیرید که غالبا راهکار واحد «صحیحی» برای آن وجود نداشته باشد.

زمانی که مسئولیت حمایت از اشخاص ترنسجندر را بر عهده می گیرید ، فعالیت هایتان به تغییر فرهنگ کمک می کند و جامعه را به مکانی بهتر و امن تر برای اشخاص ترنسجندر – و برای تمامی اشخاص (ترنس یا غیر ترنس) که با انتظارات سنتی جنسیتی تطابق ندارند – مبدل می سازد.

🔳از روی ظاهر اشخاص نمی توانید به ترنسجندر بودن یا نبودن آنها پی ببرید

ظاهر اشخاص ترنسجندر به گونه ای خاص و برجسته نیست و پیشینه اشخاص ترنسجندر یکسان و همانند یکدیگر نیست. بسیاری از اشخاص ترنسجندر «آشکارا» به عنوان شخصی ترنسجندر در جامعه حضور نمی یابند؛ به این معنا که سایر اشخاص از ترنسجندر بودن ایشان بی اطلاع هستند.

غیر ممکن است که با نگاه به افراد حاضر در یک اتاق ، اشخاص ترنسجندر حاضر را از میان سایر اشخاص تشخیص دهید. (درست مانند این است که بخواهید با نگاه به افراد حاضر در یک اتاق ، همجنسگرایان را از میان اشخاص غیر همجنسگرا تشخیص دهید.)

بهتر است فرض را بر این بگذارید که در هر جمعی که وارد می شوید ممکن است اشخاص ترنسجندر نیز حضور داشته باشند.

🔳در خصوص گرایش جنسی اشخاص ترنسجندر به حدس و گمان نپردازید

هویت جنسیتی و گرایش جنسی دو مقوله متفاوت هستند.

گرایش جنسی (Sexual Orientation) به این معنا ست که نسبت به چه کسی کشش داریم.

هویت جنسیتی (Gender Identity) به این معنا ست که بر اساس احساس شخصی و درونی خویش ، خود را مرد ، زن ، یا خارج از چهارچوب جنسیتی باینری {زن و مرد} می دانیم.

اشخاص ترنسجندر می توانند گی ، لزبین ، بایسکشوال ، کوئیر ، یا استریت باشند.

🔳اگر نمی دانید فرد مقابل را با چه ضمیری مخاطب قرار دهید ، گوش بسپارید

اگر از ضمیر مناسب برای مخاطب قرار دادن فرد مقابل خود اطمینان ندارید ، به ضمیری که سایر اشخاص برای مخاطب قرار دادن وی به کار می برند گوش بسپارید. اشخاصی که روی فرد مورد نظرتان شناخت کافی دارند احتمالا ضمیر صحیح را برای مخاطب قرار دادن وی بکار می برند.

اگر در شرایطی هستید که باید ضمیر مناسب برای مخاطب قرار دادن فرد مقابل خود را بپرسید ، با بیان ضمیر خودتان شروع کنید. برای مثال «سلام ، من الکس هستم و از ضمیر های مناسب آقایان استفاده می کنم. شما چطور ؟» سپس فرد مقابل خود را با ضمیر مناسب وی مخاطب قرار دهید و دیگران را نیز به این کار تشویق کنید.

اگر فرد مقابل خود را تصادفا با ضمیر اشتباه مخاطب قرار دادید ، به سرعت و خالصانه عذرخواهی کنید و از آن عبور کنید. هر چه از این موقعیت چالش بزرگ تری بسازید موجب ناراحتی بیشتر سایرین خواهید شد.

🔳از یک ترنسجندر «نام واقعی» اش را نپرسید

مخاطب قرار گرفتن با نام هنگام تولد برای بعضی از اشخاص ترنسجندر منشأ اضطرابی عظیم است و یا ممکن است این بخشی از زندگی ایشان باشد که تمایل داشته باشند آن را برای همیشه فراموش کنند. نامی را که یک ترنسجندر اکنون برای خویش برگزیده است محترم شمارید.

اگر به طور اتفاقی متوجه نام هنگام تولد یک ترنسجندر شدید و ایشان دیگر آن نام را بکار نمی برد ، بدون اجازه صریح از خود شخص آن نام را به دیگران نگویید. به طور مشابه ، تصاویر متعلق به قبل از ترنزیشن یک ترنسجندر را اشتراک نکنید ، مگر این که خود شخص به شما اجازه داده باشد.

🔳تفاوت های میان «آشکارسازی» به عنوان لزبین ، بایسکشوال ، یا گی را با «آشکارسازی» به عنوان ترنسجندر درک نمایید

از «آشکارسازی» به عنوان لزبین ، گی ، یا بایسکشوال معمولا به عنوان آشکار نمودن حقیقت یاد می شود به گونه ای که امکان شناخت خود اصیل فرد را برای سایرین فراهم می سازد. اجتماعات LGB {لزبین ، گی ، بایسکشوال} برای «آشکار» بودن فرد ارزش و اهمیت ویژه ای قائل هستند چرا که احساس شادی و کمال را برای فرد به ارمغان می آورد.

حقیقت برای شخص ترنسجندری که مراحل ترنزیشن را پیموده است ، همین است که وی هم اکنون در زندگی اش خود اصیل خویش می باشد و دنیا وی را به عنوان خود حقیقی اش می بیند.

متاسفانه افشای ترنسجندر بودن یک شخص برای سایر اشخاص اغلب موجب احساس سلب قدرت و توانمندی در شخص ترنسجندر می شود. گاهی اوقات زمانی که مردم به ترنس بودن شخصی پی می برند ، دیگر وی را به چشم مرد «واقعی» ، زن «واقعی» ، یا خود حقیقی اش نمی بینند؛ که البته دیدگاهی غلط است.

بعضی از اشخاص ترنسجندر ممکن است به انتخاب خود در ملاء عام به بحث و گفتگو در مورد زندگی خویش بپردازند و از این طریق جهت افزایش آگاهی و ایجاد تغییرات فرهنگی تلاش نمایند ، اما لطفا اینگونه نپندارید که برای دستیابی به احساس شادی و کمال در اشخاص ترنسجندر ، ضرورتی به آشکارسازی به عنوان ترنسجندر وجود دارد.

🔳مراقب حریم شخصی ، افشا ، و «آشکار نمودن» باشید

بعضی از اشخاص ترنسجندر با بیان پیشینه جنسیتی خویش برای سایرین مسئله ای ندارد ، اما بعضی دیگر اینگونه نیستند. پیشینه جنسیتی یک ترنسجندر جزء اطلاعات فردی و خصوصی آن شخص است و تصمیم با خود شخص است که این اطلاعات را با دیگران اشتراک کند یا خیر.

شما بدون اجازه چنین اطلاعاتی را اشتراک نکنید و در مورد شخصی که از ترنسجندر بودن وی آگاه هستید یا فکر می کنید شاید ترنسجندر باشد ، به حدس و گمان یا «غیبت» نپردازید. این امر نه تنها تجاوز به حریم شخصی وی محسوب می شود ، بلکه در دنیایی که تنوع جنسیتی را به سختی تحمل می کند پیامد هایی منفی برای آن شخص به همراه خواهد داشت. اگر سایر اشخاص به پیشینه جنسیتی اشخاص ترنسجندر پی ببرند ، احتمال دارد این اشخاص در معرض از دست دادن شغل ، مسکن ، دوستان ، یا حتی جان خود قرار گیرند.

🔳اصطلاحاتی را که یک ترنسجندر برای توصیف هویت خویش بکار می برد محترم شمارید

اشخاص ترنسجندر عبارات بسیاری را برای توصیف تجربیات خود به کار می برند. عبارات (ترنسجندر ، ترنسکشوال ، غیر باینری ، جنسیت سیال ، جنسیت کوئیر و …) را که اشخاص برای توصیف خویش بکار می برند محترم شمارید.

اگر شخصی در مورد عنوان هویتی مناسب خویش اطمینان کافی ندارد ، به وی فرصت بدهید تا خودش متوجه عنوان هویتی مناسب خویش بشود و از بیان عناوین و عباراتی که فکر می کنید مناسب ایشان است خودداری نمایید. اگر به جای این اشخاص بودید هیچ موقع دوست نداشتید هویتتان توسط دیگران تعیین و تعریف شود ، پس لطفا به آنها اجازه بدهید خودشان هویت خویش را تعیین و تعریف نمایند.

🔳در برابر شخصی که در حال کسب دانش و آگاهی یا کشف هویت جنسیتی خویش است صبوری به خرج دهید

ممکن است قدری به طول انجامد تا اشخاصی که در حال کسب دانش و آگاهی یا کشف هویت جنسیتی خویش هستند به حقیقت وجودی خویش پی ببرند. برای مثال این اشخاص ممکن است یک روز نام و ضمیری را برای خود برگزینند و روز دیگر تصمیم بگیرند که نام و ضمیر خود را مجددا تغییر دهند. نهایت تلاشتان را بکنید تا در برابر این اشخاص برخوردی توأم با احترام داشته باشید و نام و ضمیر مورد درخواست ایشان را بکار ببرید.

🔳بدانید که هیچ روش «درست» یا «نادرستی» برای ترنزیشن وجود ندارد و روند ترنزیشن هر شخص با دیگری متفاوت است

بعضی از اشخاص ترنسجندر به عنوان بخشی از روند ترنزیشن جهت تطابق جسم با هویت جنسیتی خویش به هورمون درمانی و انجام عمل های جراحی می پردازند. بعضی از اشخاص ترنسجندر تمایل دارند هویت جنسیتی واقعی ایشان بدون انجام هورمون درمانی یا عمل های جراحی شناخته شود. بعضی از اشخاص ترنسجندر بدلیل کمبود منابع مالی یا عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی امکان دسترسی به مراقبت پزشکی ، هورمون درمانی ، و/یا عمل جراحی را نخواهند داشت.

هویت جنسیتی اشخاص ترنسجندر وابسته به انجام یا عدم انجام اقدامات پزشکی یا ظاهر جسمانی ایشان نیست. اگر شخصی به شما می گوید که یک ترنسجندر است ، پس بپذیرید که ایشان یک ترنسجندر است.

🔳در مورد نواحی تناسلی اشخاص ترنسجندر ، انجام یا عدم انجام عمل جراحی ، یا چگونگی روابط جنسی ایشان سوال نکنید

همانگونه که پرسش از اشخاص غیر ترنسجندر یا سیسجندر در مورد شکل ظاهری یا وضعیت نواحی تناسلی ایشان به دور از ادب است؛ به همان اندازه پرسش چنین مسائلی از اشخاص ترنسجندر نیز بی ادبانه محسوب می شود.

از اشخاص ترنسجندر سوال نکنید که آیا «جراحی» انجام داده اند یا خیر و یا این که در حال حاضر «پیش از جراحی» هستند یا «پس از جراحی». اگر یک ترنسجندر قصد گفتگو با شما در مورد این مسائل را داشته باشد خودش سر صحبت را باز می کند.

همچنین همانگونه که شایسته نیست از اشخاص غیر ترنسجندر یا سیسجندر در مورد چگونگی روابط جنسی ایشان سوال کنید ، درست نیست که چنین پرسش هایی را از اشخاص ترنسجندر نیز داشته باشید.

🔳از بیان تعریف و تمجید های طعنه آمیز یا توصیه های «مفید» خودداری نمایید

شاید نیت شما خیر باشد ، اما بیان نظراتی مانند آنچه که در ادامه ذکر گردیده است بسیار ناراحت کننده یا حتی توهین آمیز است :

«هرگز فکرش را هم نمی کردم که ترنسجندر باشی. تو بسیار زیبا هستی.»

«تو درست مانند یک زن واقعی هستی.»

«آن خانم بسیار زیباست ، حتی در مخیله ام هم نمی گنجید که ترنسجندر باشد.»

«آن آقا بسیار جذاب است. حتی با وجود ترنسجندر بودنش با او رابطه عاشقانه برقرار کردم.»

«تو بسیار شجاع هستی.»

اگر کمتر/بیشتر آرایش کنی ، کلاه گیس بهتری استفاده کنی ، و … با جنسیت واقعی ات تطابق بیشتری خواهی داشت.»

«آیا مربی صدا داشته ای؟»

🔳دیدگاه ها یا جوک های ضد ترنسجندر در فضا های عمومی از جمله اجتماعات LGB {لزبین ، گی ، بایسکشوال} را به چالش بکشید

ممکن است دیدگاه های ضد ترنسجندر را از زبان فعالان ضد LGBT بشنوید ، اما همین دیدگاه ها را ممکن است از زبان اشخاص LGB نیز بشنوید. بعضی از اشخاص فکر می کنند چون خودشان گی هستند پس این اجازه را دارند که کلمات خاصی را بکار برده یا جوک هایی را در وصف اشخاص ترنسجندر بیان نمایند. حائز اهمیت است صرف نظر از شخص گوینده ، هر زمان که دیدگاه یا جوک هایی بر ضد اشخاص ترنسجندر بیان گردید با آنها مقابله نمایید.

🔳حمایت خود را از ایجاد سرویس بهداشتی عمومی مختص تمامی جنسیت ها ابراز نمایید

بعضی از اشخاص ترنسجندر و جنسیت نامنطبق تطابقی با علائم جنسیتی نصب شده روی درب سرویس های بهداشتی در خود احساس نمی کنند. مدارس ، اداره جات ، و سازمان ها را به ایجاد سرویس بهداشتی تک نفره ، بدون جنس ، و یا مختص تمامی جنسیت ها ترغیب نمایید. اطمینان کامل حاصل نمایید که اشخاص ترنسجندر و جنسیت نامنطبق این امکان را داشته باشند که از هر سرویس بهداشتی که با استفاده از آن احساس راحتی می کنند بتوانند استفاده نمایند.

🔳تلاش کنید گروهی که عضو آن هستید به راستی حامی اشخاص ترنس باشد

امروزه «LGBTQ» عبارت متداولی است که اشخاص لزبین ، بایسکشوال ، گی ، کوئیر ، اشخاص در حال کسب اطلاعات و آگاهی در مورد خود حقیقی خویش ، و اشخاص ترنسجندر را تحت عبارت مخفف و یکسانی به یکدیگر مرتبط می کند. اگر عضو گروهی هستید که ادعای حمایت از اشخاص LGBTQ دارد ، به یاد داشته باشید که اشخاص ترنسجندر با چالش های منحصر به فردی مواجه هستند ، و حمایت از اشخاص LGBTQ به راستی به معنای درک نیاز های جامعه ترنس و اجرای سیاست های مربوط به آنها باشد.

🔳در اجتماعات یا گردهمایی ها جوی حمایتگرانه ایجاد نمایید

در اجتماعاتی که اشخاص حاضر در آن یکدیگر را نمی شناسند ، از اشخاص درخواست نمایید تا خود را با نام و ضمیر خویش معرفی نمایند. برای مثال «سلام ، من نیک هستم و ضمیر مناسب آقایان را بکار می برم.» چنین اقدامی بیانگر این است که در مورد جنسیت افراد به حدس و گمان نمی پردازید ، و این که اشخاص آزاد هستند که خود هویت خویش را بیان نمایند. از خودتان شروع کنید و لحن بیانتان جدی باشد تا سایرین با خنده و تمسخر مانع فعالیت شما نشوند. اما اگر احساس می کنید با این اقدام موجب انگشت نما شدن فردی در جمع می شوید ، از انجام آن خودداری نمایید.

برای اشاره به افراد حاضر در گروه به جای بکار بردن ادبیات جنسیتی ، افراد را با ویژگی های مرتبط با پوشش ایشان مخاطب قرار دهید. برای مثال به جای این که بگویید «خانمی که رو به روی شما ایستاده است» ، بگویید «شخصی که پیراهن آبی رنگ پوشیده است». به همین صورت از بکار بردن عناوین «جناب آقا» و «سرکار خانم» نیز خودداری نمایید. اگر سرویس های بهداشتی موجود در مکان گردهمایی مختص تمامی جنسیت ها نیست ، درخواست نمایید تا در صورت امکان علامت تمامی جنسیت ها را روی آنها نصب نمایند. این روشی آسان و موثر جهت ایجاد جوی حمایتگرانه است.

🔳به اشخاص ترنسجندر گوش سپارید

بهترین روش برای حمایت از اشخاص ترنسجندر این است که با ذهنی باز به صحبت ها و درد دل های ایشان گوش فرا دهید. با اشخاص ترنسجندر حاضر در اجتماع خود گفتگو نمایید. کتاب ها ، فیلم ها ، کانال های یوتوب ، و وبلاگ ها را بررسی نمایید تا در مورد اشخاص ترنسجندر و مسائلی که اعضای این جامعه با آن مواجه هستند اطلاعات و آگاهی بیشتری کسب نمایید.

🔳به عنوان حامی اشخاص ترنسجندر از محدودیت های خود آگاه باشید

اگر از موضوعی بی اطلاع هستید ، از پذیرش بی اطلاعی خود نهراسید. بهتر است بی اطلاعی خود را بپذیرید تا این که به حدس و گمان بپردازید یا چیزی بگویید که نادرست یا مخرب باشد. جهت کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر در جستجوی منابع معتبر باشید. به یاد داشته باشید حامی بودن صرفا نامی و عنوانی بیهوده یا ثابت نیست ، بلکه اقدام و عملی بی وقفه و همیشگی است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.glaad.org/transgender/allies

Copyright © 2018 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved