1

آیا تستسترون درمانی موجب تغییر گرایش جنسی در مردان ترنس (FTM) خواهد شد ؟

مترجم: سعید.ش

بعضی از مردان ترنس پس از شروع تستسترون درمانی ممکن است تغییراتی را در احساسات و کشش جنسی خود تجربه نمایند ، در حالی که سایر اشخاص چنین تجربه ای را نخواهند داشت.

بعضی از مردان ترنس پیش از تستسترون درمانی کشش جنسی نسبت به زنان دارند و پس از تستسترون درمانی نیز همچنان نسبت به زنان کشش جنسی خواهند داشت.

بعضی از مردان ترنس پیش از تستسترون درمانی کشش جنسی نسبت به مردان دارند و پس از تستسترون درمانی نیز همچنان نسبت به مردان کشش جنسی خواهند داشت.

بعضی از مردان ترنس ممکن است تغییراتی را در کشش جنسی خود از زنان به مردان یا بالعکس ، قبل و/یا بعد از تستسترون درمانی تجربه نمایند.

سکشوالیتی انسان مبحثی پیچیده است ، و مردان ترنس نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

مردان ترنس ممکن است استریت (دگرجنسگرا) ، گی (همجنسگرا) ، بایسکشوال (دوجنسگرا) ، و آسکشوال (بی جنسگرا) باشند ، و یا حقيقتا در هیچ یک از این دسته بندی ها قرار نداشته باشند.

لذا هیچگونه ارتباط مشخصی میان مصرف تستسترون و تغییر ناگهانی گرایش جنسی و همجنسگرا شدن مردان ترنس وجود ندارد.

اگر چه این باور نادرست کمی قوت یافته است چرا که درصدی از مردان ترنس پس از ترنزیشن تغییراتی را در احساسات جنسی خود تجربه نموده اند. با این حال علت این مسئله ممکن است بیشتر نشأت یافته از تغییرات احساسی حاصل از زندگی و حضور در دنیا به عنوان مرد باشد تا صرفا به دلیل تستسترون درمانی.

این گفته بدین معنا ست که زمانی که مردان ترنس با جسم خود و نقش خود به عنوان یک مرد احساس راحتی می کنند ، ممکن است در کاوش احساسات خود نسبت به مردان بسیار راحت تر از آن چه که پیش از ترنزیشن انجام می داده اند عمل نمایند.

بسیاری از مردان ترنس پیش از ترنزیشن احساس خوبى نسبت به بدن خود ندارند؛ از آن جايى که پس از ترنزیشن احساس راحتی بیشتری را تجربه می کنند ، بعضی از آن ها ممکن است در دنياى جنسی جدید یا متفاوت احساس اطمینان بیشترى داشته باشند.

این باور نادرست احتمالا نگرانی هایی به بار مى آورد ، به ویژه برای پارتنر مردان ترنسی که در حال شروع روند ترنزیشن خود هستند. این گفته بدین معنا ست که بسیاری از پارتنر های مردان ترنس می خواهند بدانند که «آیا او همچنان نسبت به من کشش [جنسی] خواهد داشت ؟» ، یا «آیا من همچنان نسبت به او کشش [جنسی] خواهم داشت ؟»

نگرانی هایی در خصوص هویت و جایگاه اجتماعی نیز ممکن است با این مسئله همراه گردد ، به ویژه برای آن دسته از ترنس های زن به مردی که ریشه هایی در جوامع LBG (لزبین – بای – گی) داشته اند.

حقیقت این است که هیچ فردی نمی تواند تمامی آن چه که هنگام ترنزیشن یا پس از آن رخ می دهد را پیش بینی نماید ، و گاهی اوقات نیز مسائل غافلگیر کننده ای رخ خواهد داد.

اما اگر تستسترون درمانی موجب همجنسگرا شدن مردان ترنس مى شد ، پس نباید هیچ ترنس مردی پس از ترنزیشن وجود مى داشت که پارتنری از جنس زن داشته باشد ، و به سادگی مشخص است که اینگونه نیست.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://www.ftmguide.org

Copyright © 2018 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved