1

دكتر ساپورن در پايان سال 2019 بازنشسته خواهند شد. اطلاعیه مهم برای متقاضیان جراحی تغییرجنس (SRS) توسط Dr. Suporn Watanyusakul (دکتر ساپورن) در چنبوری تایلند

مترجم: سعید.ش

🔳بازنشستگی دکتر ساپورن

دکتر ساپورن پس از مدت ها کار جراحی متمایز و برجسته که دستیابی به اوج حرفه و تخصص را برای ایشان به ارمغان داشت ، تصمیم خود را مبنی بر بازنشستگی از انجام جراحی تمام وقت در پایان سال 2018 اعلام نمود.

در طى سال 2019 ، تعداد جراحی های تغییرجنس (SRS) و زنانه سازی صورت (FFS) که توسط دکتر ساپورن انجام خواهد پذیرفت ، روند رو به کاهشی را آغاز خواهد نمود؛ و پس از سال 2019 ، ايشان هیچگونه عمل جراحی تغییرجنس (SRS) و جراحی زنانه سازی صورت (FFS) جديد را انجام نخواهند داد.

این اطلاعیه حاوى چكيده اى از تاثیراتی ست که تصمیم دکتر ساپورن بر متقاضیان گذشته ، حال و آینده ایشان اعمال می کند.

🔳تیم ساپورن

به جای این که به عنوان کلینیکی تک-جراح به کار خود ادامه دهیم ، تصمیم داریم رویه متفاوتی را در پیش گیریم و به عنوان تیمی از جراحان با ارائه گزینه های گسترده تری نسبت به آن چه که تا کنون انجام می داده ایم ، به کار خود ادامه دهیم.

دکتر ساپورن تصمیم دارد انجام عمل جراحی با استفاده از تکنیک اختصاصی Non Penile Inversion خود در زمینه تغییرجنس را – که از سال 2000 تا کنون بر روی بیش از 2500 متقاضی از سراسر جهان انجام داده است – به جراح یا جراحان جدید (كه در حال حاضر جراحان واجد شرایطى مى باشند) آموزش دهد. آموزش از فصل سوم سال 2017 آغاز خواهد شد.

به متقاضیانی که در حال حاضر برای انجام جراحی در سال 2017 و 2018 توسط دکتر ساپورن نوبت رزرو نموده اند اطمینان کامل می دهیم که عمل جراحی این اشخاص منحصرا توسط خود دکتر ساپورن انجام خواهد پذیرفت.

🔳موجودیت جراحی

در تقویم ما تعداد محدودی [نوبت] عمل جراحی جدید برای سال 2017 و 2018 موجود است. این عمل های جراحی از نوع جراحی تغییرجنس (SRS) کامل خواهند بود که اکثریت توسط خود دکتر ساپورن انجام خواهند پذیرفت ، اما دکتر ساپورن در این عمل ها تا حدودی همکاران خود را نیز مشارکت خواهد داد تا بتوانند در این خصوص تجربه کسب کنند. این تاریخ های ویژه از تاریخ هایی که خود دکتر ساپورن منحصرا عمل جراحی را انجام می دهد ، مجزا شده اند.

متقاضیانی که تصمیم به انجام جراحی در تاریخ های ویژه دارند ، جهت انجام جراحی هزینه به نسبت کمترى پرداخت خواهند نمود ، اگر چه در اصل عمل جراحی ايشان تقریبا به طور انحصاری توسط شخص دکتر ساپورن انجام خواهد پذیرفت.

در چند «جراحی تیمی» نخست ، تیم جراح صرفا نظاره گر خواهند بود؛ سپس در جراحی های بعدی نقش بسیار کمرنگی ایفا خواهند نمود؛ اما به تدریج و با کسب تجربیات بیشتر ، مداخلات ایشان در عمل جراحی تحت راهنمایی دکتر ساپورن افزایش خواهد یافت.

در طی سال هاى 2018 و 2019 ، همچنان بعضی از عمل های جراحی منحصرا توسط خود دکتر ساپورن انجام خواهد پذیرفت (به گونه ای مجزا از عمل هایی که به طور واضح با عنوان «جراحی تیمی» در تقویم نشان داده شده است).

در سال 2019 ، تعداد جراحی هایی که منحصرا توسط خود دکتر ساپورن انجام می پذیرد کاهش خواهد یافت؛ تعداد جراحی هایی که دکتر ساپورن در سال 2019 انجام خواهند داد در حدود نیمی از تعداد جراحی هایی خواهد بود که در سال های پیشین انجام داده است ، اما ایشان از بعد از شروع سال 2020 هیچگونه عمل جراحی را شخصا انجام نخواهند داد.

🔻تقويم جراحى دكتر ساپورن
http://www.supornclinic.com/clients/calendar.htm

در طی سال 2018 ، جراحی هایی که به طور ویژه [با عنوان جراحی تیمی مشخص گردیده اند] به طور فزاینده ای توسط همکاران دکتر ساپورن انجام خواهند پذیرفت و خود دکتر ساپورن تعداد جراحی کمتری را انجام خواهد داد.

هدف این است که تا پایان سال 2018 ، دکتر ساپورن از آموزش تکنیک خویش به همکارانش رضایت کامل داشته باشد ، تا سپس ایشان از بعد از شروع سال 2019 قادر باشند جراحی تغییرجنس را با استفاده از تکنیک دکتر ساپورن و بدون کمک ایشان انجام دهند.

در طی سال 2019 ، انتظار می رود نیمی از عمل ها منحصرا توسط خود دکتر ساپورن انجام پذیرد ، و نیمی دیگر منحصرا توسط تیم همکاران ایشان انجام پذیرد.

در سال 2020 ، دکتر ساپورن هیچگونه عمل جراحی را شخصا انجام نخواهند داد و تمامی عمل های جراحی فقط توسط تیم جراحان ساپورن انجام خواهد پذیرفت.

دکتر ساپورن اکنون دو جراح را جهت همکاری انتخاب نموده اند که ما در حال حاضر فقط جراح نخست را معرفی نموده ایم. سایر جراحان بعدا [به تیم جراحان ساپورن] خواهند پيوست.

به آن دسته از اشخاصی که شاید نگران «تازه کار» بودن جراحان «تیم ساپورن» باشند اطمینان می دهیم که در این خصوص جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. جراحانی که توسط دکتر ساپورن برای پیوستن به «تیم ساپورن» برگزیده می شوند ، در حال حاضر نیز جراحان پلاستیک کاملا واجد شرایط در زمینه خود هستند و تنها اشتیاق و علاقه خود را برای انجام جراحی تغییرجنس با استفاده از تکنیک دکتر ساپورن ابراز نموده اند. بالاترین استاندارد های ما در طی این دوره گذرا و پس از آن به قوت خود باقیست.

🔳نظاره گری جراحانی که عضو تیم نیستند

اكنون دکتر ساپورن به صورت مجزا به رزیدنت ها و فارغ التحصیلان جدید در زمینه جراحی پلاستیک و ترمیمی که در بیمارستان زنده یاد King Chulalongkorn آموزش دیده اند ، اجازه می دهد تا جراحی تغییرجنس را نظاره گر باشند.

دپارتمان جراحی بیمارستان چنبوری از سال 2013 تا کنون شریک رسمی رابطه اى/آموزشی بیمارستان زنده یاد King Chulalongkorn می باشد. دست اندر کاران دانشکده و به ویژه اساتيد بسیار محترم دکتر ساپورن ، از ایشان – که خود نیز فارغ التحصیل همین برنامه آموزشی بوده است – درخواست نموده اند تا تجربیات خود را در اختیار این جراحان جوان به عنوان بخشی از برنامه آموزشی ایشان قرار بدهد.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://www.supornclinic.com/HTML/News/whatsnew.html

Copyright © 2018 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved