1

راهنمای انتخاب مناسب ترین روند جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه در ترنس های مرد (FTM) به قلم Dr. Scott Mosser

مترجم: سعید.ش

🔲متد دکتر Mosser : از انتخاب های خود آگاه شوید

روند مناسب هر شخص به میزان پوست و بافت سینه اضافی آن شخص بستگى دارد.

🔹روش برش سوراخ كليد (Keyhole) بدون حذف پوست ، روشى عالی برای اشخاصی است که پوست و بافت اندکی دارند.

🔸در سایر اشخاصی که پوست بیشتری دارند ، انجام عمل جراحی به روش دور هاله یا روش Fishmouth ضروری است.

🔹در صورتی که پوست و بافت به میزان بیشتری وجود داشته باشد ، بهترین و تنها انتخاب روش برش دبل (Double incision) یا برش T معکوس خواهد بود. در این روند ها این امکان وجود دارد که بیشترین میزان پوست حذف گردد.

بسیاری از مراجعه کنندگان از من می پرسند که چگونه می توان متوجه شد که میزان پوست و بافت بدن در چه حدودی است تا بتوان نوع برش جراحی مناسب را تشخیص داد.

🔻اگر مشتاق هستید که بدانید آیا کاندیدای خوبی برای روند با حداقل برش هستید یا این که برش بزرگ بهترین متدی است که جهت دستیابی به سینه ای مردانه به آن نیاز دارید ، لطفا به مطالعه ادامه دهید …

من راهنمای ساده ای را خلق کرده ام تا در پاسخ به این پرسش شما را یاری دهم.
این راهنما در درجه اول بر اساس آنچه که با نام «زاویه زیر پستان» خواهیم شناخت ، تعریف شده است. زاویه زیر پستان زاویه ای است که ناحیه زیر پستان با قفسه سینه به وجود می آورد.

با استفاده از این روش می توانید جنبه های مختلف بدنتان از جمله کشسانی پوست ، میزان بافت پستان و میزان پوست اضافی را اندازه گیری نمایید تا بهترین روند مناسب خود را بیابید.

🔻می توانید مشاهدات خود را بدون این که از قفسه سینه خود عکسی تهیه کنید نیز انجام دهید؛ اما اگر مایل به آنالیز عکسی از خودتان هستید ، این دستور العمل مناسب شما ست :

✅چگونه از قفسه سینه خود عکس بگیریم ؟

برای این که بتوانید زاویه بخش زیرین بافت سینه/پستان خود را مشاهده و اندازه گیری نمایید ، هنگام تهیه عکس باید دو نکته مهم را مدنظر قرار دهید :

◾️دوربین باید هم سطح با بخش زیرین سینه باشد. اگر عکس از بالای سینه (بصورت نگاه رو به پایین) یا از زیر سینه (بصورت نگاه رو به بالا) تهیه شود ، زاویه دقیق در عکس مشخص نخواهد شد.

◾️هنگامی عکس بگیرید که بدنتان با دوربین زاویه 45 درجه بسازد. در حالت ایستاده یا نشسته به صورت راست قامت ، در موقعيتى قرار گيريد كه [بدنتان] زاویه ای 45 درجه (مورب) با دوربین ایجاد نماید. این تنها روشی است که می توانید با انجام آن از میزان برجستگی واقعى بافت سینه/پستان عکسی تهیه کنید.

متوجه شدید ؟ بسیار خوب ، حال چندین مثال در خصوص زاویه ای که به دنبال آن هستیم مطرح می کنیم :

در این مورد ، زاویه زیر پستان/سینه به طور واضح مشاهده می شود چرا که تصویر شخص در جهت مورب نسبت به دوربین تهیه شده است.

2

بسیار خوب ، حال به تعدادی از موارد احتمالی می پردازیم و [از روی این تصاویر] جراحی های مناسب هر کدام را مورد بحث قرار می دهیم

🔲متد دکتر Mosser :

✳️مورد اول : زاویه زیر پستان بیش از 145 درجه است

2

در اینجا ميزان بافت پستان و پوست نسبتا اندک است. همچنین «بر آمدگی» سینه (میزان فاصله ای که هاله و نوک سینه از قفسه سینه دارند به این دلیل که بر روی برجستگی بافت پستان قرار گرفته اند) زیاد نیست.
در صورتی از حجمی از بافت سینه تخلیه گردد ، بر آمدگی سینه موجب آویزان شدن پوست می شود

در این مورد ، انجام عمل جراحى با استفاده از تکنیک هایی که در آن ها حذف پوست به میزان اندکی انجام می پذیرد عالی است.

در دسته بندی «بیش از 135 درجه» ، اشخاصی که دارای پوست بسیار خوب/بافت بسیار اندک می باشند ، می توانند عمل جراحی خود را از روش برش سوراخ كليد (Keyhole) انجام دهند. در اشخاصی که دارای بافت اندک بیشتری هستند ، انجام عمل جراحی به روش دور هاله/Circumareolar (دونات) ممكن است ضرورت يابد.

✳️مورد دوم : زاویه زیر پستان 110 الی 145 درجه است

3

اگر زاویه حدود 110 درجه (کمی بيشتر از زاویه قائمه) یا بیش از آن باشد ، شخص در ميانه اى قرار دارد که جهت انجام جراحى به روش برش سوراخ كليد (Keyhole) پوست اضافی بسیاری دارد ، اما اين پوست اضافى احتمالا به اندازه اى نيست که انجام عمل جراحی به روش برش دبل (Double Incision) ضرورت يابد. عمل جراحی به روش برش دور هاله/دونات (كه Circumareolar نيز ناميده مى شود) انتخاب بسیاری از این اشخاص است.

اشخاص دیگری که پوست اضافی به میزان اندک بیشتری دارند قادر هستند عمل جراحی خود را از روش برش دونات (دور هاله) همراه با حذف قدری از پوست اضافى در نزدیکی هاله (برش Fishmouth) انجام دهند.

🔰اما این روش ها ممکن است الگوی چين و چروک مانندی را در اطراف هاله ایجاد نمایند یا اسکار (جای برش) نهایی بر جای گذارند که مستقیما از هاله خارج شده و لذا واقع در موقعیت های آناتومیک نمی باشد

تکنیک برش آب نبات چوبی (Lollipop Incision) روند جایگزین مناسب اشخاصی است که در این دسته بندی قرار دارند. در این تکنیک برشی دور هاله و اسکاری عمودی از [زير] هاله رو به پایین ایجاد می گردد.

🔘مطابق با تجربیات من ، بعضی از اشخاصی که در این دسته بندی قرار دارند حتی با اين وجود كه مى توانند انتخاب هاى ديگرى داشته باشند ، در نهایت تصمیم می گیرند که جراحى خود را به روش برش دبل (Double Incision) انجام دهند ، چرا که برش دبل قابل اطمینان ترین روش جهت دستیابی به قفسه سینه ای تخت و محکم می باشد.

✳️مورد سوم : زاویه زیر پستان کمتر از 90 درجه است

4

5

اکثریت ترنس های مرد (FTM) متقاضی انجام جراحی دارای بافت سینه و پوست اضافی بسيارى می باشند بطوریکه حداقل درجاتی از افتادگی بافت زيرين پستان دارند. زاویه زیر پستان در این اشخاص کمتر از 90 درجه می باشد.

عملا در تمامی این اشخاص حذف گسترده پوست جهت دستیابی به نتیجه خوب ضروری است ، و لذا جراحی این اشخاص به روش برش دبل (به همراه پیوند نیپل) ، روش T معکوس ، یا به روش جدید تر سوراخ دکمه (Buttonhole) انجام می پذیرد. روش Buttonhole روشی مشابه با T معکوس است با این تفاوت که شامل برش عمودی نمی شود.

تصمیم گيرى میان انجام جراحی به روش برش دبل و T معکوس/Buttonhole به ترجیحات شخص بستگى دارد؛ با توجه به اين كه شخص تمایل دارد چه نوع جراحى بر نيپل/هاله انجام پذيرد و چه مقدار از بافت سينه هنگام جراحى حذف گردد.

🔻ممکن است بپرسید اگر زاویه زیر پستان بین 90 الی 110 درجه باشد چه مى شود ؟

انجام عمل جراحى با استفاده از یکی از روند های پر تهاجم حذف پوست که پیش تر ذکر گردید ، بهترین انتخاب برای اکثریت اشخاصی ست که در این دسته بندی قرار دارند. اما بعضی از اشخاصی که در این گستره قرار دارند دارای پوستى با قابلیت کشسانی بسیار خوب می باشند و از این شانس برخوردار هستند که جراحی سینه خود را به روش دور هاله انجام دهند. در این مورد جهت تشخیص بهترین روند مناسب شخص ، مشاوره با دکتر Mosser ضروری خواهد بود.

🔰در خصوص احساس نیپل (نوک سینه) ، اشخاصی که تکنیک برش دبل (Double Incision) را انتخاب می کنند دچار بی حسی در نیپل نمی شوند. در این اشخاص احساس نیپل [پس از جراحی] همچنان وجود دارد و همانند احساسی است که این اشخاص پیش از جراحی در پوست بخش فوقانى قفسه سینه خود داشتند.

اگر شخصی مایل به حفظ احساس نیپل ها همانند پیش از جراحی باشد ، گاهی اوقات انجام عمل جراحى به روش هاى برش سوراخ كليد (Keyhole) ، دور هاله ، آب نبات چوبی (Lollipop) ر T معکوس ، و سوراخ دکمه (Buttonhole) این هدف را بر آورده می سازند

🔻به بیان دیگر ، این درخت تصمیم به شما کمک مى كند تا بتوانيد در خصوص بهترین و مناسب ترین روند جراحی تخليه و مردانه سازى سینه ‏(FTM) تصمیم گیری نماييد :

1

بسيار خوب ! هر زمان که با توجه به شکل قفسه سینه و پوست اضافی متوجه شدید که بدنتان در کدام دسته بندی قرار می گیرد ، بهترین روند مناسب خود را خواهید یافت. عکسی با کیفیت خوب تهیه کنید ، سپس به زاویه زیر پستان دقت کنید و به سرعت متوجه خواهید شد که باید بر روی کدامیک از انتخاب های مناسب خود متمرکز شوید.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.genderconfirmation.com

Copyright © 2017 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved