ماه: اکتبر 2017

راهنمای انتخاب مناسب ترین روند جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه در ترنس های مرد (FTM) به قلم Dr. Scott Mosser

راهنمای انتخاب مناسب ترین روند جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه در ترنس های مرد (FTM) به قلم Dr. Scott Mosser مترجم: سعید.ش 🔲متد دکتر Mosser : از انتخاب های خود آگاه […]

رژیم های هورمونی مورد استفاده جهت هورمون درمانی جایگزین در ترنسجندر های مرد (FTM) و زن (MTF) در کلینیک Fenway ، ایالات متحده

رژیم های هورمونی مورد استفاده جهت هورمون درمانی جایگزین در ترنسجندر های مرد (FTM) و زن (MTF) در کلینیک Fenway ، ایالات متحده مترجم: سعید.ش