1

چگونگی انجام مراقبت و ارزیابی پزشکی پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) در کلینیک Fenway ، ایالات متحده

مترجم: سعید.ش

اشخاص یک ماه پس از شروع هورمون درمانی جهت سنجش عوارض جانبی و در صورت تحمل ، افزایش دوز معمول باید ملاقاتی با پزشک خود داشته باشند.

پس از آن ، ملاقات ها در ماه سوم ، ماه ششم ، و ماه دوازدهم پس از شروع هورمون درمانی انجام خواهد شد

پس از گذشت سال نخست از شروع هورمون درمانی ، ملاقات ها در دو الی سه سال نخست جهت انجام هورمون درمانى تغييرجنس هر شش ماه یک بار انجام خواهد شد

ملاقات ها در اشخاصی که پس از گذشت دو الی سه سال به پایداری در رژیم هورمونی خود دست یافته باشند و بدون [وجود] سایر مسائل پزشکی سالم باشند ، ممکن است هر دوازده ماه یک بار انجام پذیرد

در اشخاصی که چند مشکل پزشکی به طور همزمان وجود دارد ، یا اشخاصی که در معرض ریسک بالای تاثیرات بالقوه مضر [مرتبط با هورمون درمانی] می باشند ، ملاقات های فالو آپ ممکن است با تعداد دفعات بیشتری برنامه ریزی گردد

🔲روند هايى كه در ملاقات های فالو آپ انجام مى پذيرد

🔷اطمینان حاصل می شود که شخص مراجعه کننده در حال استفاده از دارو ها با دوز توصیه شده می باشد. در صورتی که مراجعه کننده از دارو های تزریقی استفاده نماید ، مشکلات مرتبط با تکنیک تزریق سنجیده می شود. عوارض جانبی مرتبط با هورمون ها مورد سنجش قرار می گیرد. در خصوص استفاده از هورمون و هرگونه داروی جدید مصرفی خارج [از برنامه] پرسش بعمل می آید

🔶وزن و فشارخون اندازه گیری می شود و معاینه بدنی مطابق با دستورالعمل ها انجام می پذیرد

🔷تغییرات جسمانی مردانه سازی/زنانه سازی ابجکتیو و سابجکتیو و رضایت مراجعه کننده از روند ترنزیشن سنجيده مى شود. مراجعه کنندگان ممکن است نیازمند آموزش مجدد در خصوص دوره و زمان ایجاد تغییرات و همچنین تنوع شخصی در ایجاد تغییرات [مرتبط با هورمون درمانی در روند ترنزیشن] باشند

⭕️مردان ترنسجندر باید در عرض سه الی شش ماه هورمون درمانی ، توقف سیکل قاعدگی را تجربه نمایند. ادامه یافتن خونریزی قاعدگی عموما نشان دهنده ضرورت به مصرف دوز بالاتر تستسترون یا درمان همزمان با استفاده از پروژستین می باشد

🔻(توجه : فعالیت های جنسی شخص که ممکن است پارگی های کوچکی را در دیواره واژن به همراه لکه بینی ایجاد نماید بطوری كه ممکن است برای خود شخص اینگونه بنظر برسد که این لکه بینی مرتبط با خونریزی قاعدگی می باشد ، مورد سنجش قرار می گیرد. آموزش در خصوص تاثیرات تستسترون بر كاهش ضخامت ديواره واژن انجام می پذیرد و در صورت لزوم ، توصيه هايى در خصوص استفاده از روان کننده های چسبناک یا انجام سایر فعالیت های جنسی ایمن تر به جهت کاهش [ایجاد] پارگی [در دیواره واژن] ارائه می گردد)

⭕️مطابق با بررسى های درمانی ، بسیاری از زنان ترنسجندر نارضایتی خود را از رشد و توسعه پستان ابراز می نمایند. بخشی از این مسئله ممکن است به تناسب سایز پستان و عرض و وسعت قفسه سینه و شانه های مردانه مرتبط باشد.
از مراجعه کنندگان درخواست می شود پیش از آن که جراحی افزایش سایز پستان را مدنظر قرار دهند ، تا انجام حداقل دو سال استروژن درمانی صبور باشند

🔶حمایت های روانی اجتماعی و تجربه پروسه تطبیق جنسیت مراجعه کننده مورد بحث قرار می گیرد. امنیت مراجعه کننده سنجیده می شود. ارجاع به گروه های حامی ، مدیریت مسائل ، یا سایر خدماتی که مراجعه کننده را آسوده خاطر نموده یا موجب افزايش امنیت و سازگاری وی مى گردد ، در نظر گرفته می شود

بخش حمایت از اشخاص برنامه بهداشت ترنسجندر و دست اندر کاران تیم مراقبت پزشکی می توانند با یافتن مراجع و حمايت اجتماعى و فراهم نمودن شرايط ارتباط و عضويت اشخاص در اين مراجع ، به شخص مراجعه كننده کمک کنند

ملاقات هايى كه با بخش حمایت از اشخاص برنامه بهداشت ترنسجندر یا سایر دست اندر کاران تیم مراقبت انجام مى پذيرد ، ممکن است هماهنگ با ملاقات های پزشکی برنامه ریزی گردد

🔷سلامت روان و هر گونه تغییرات خلق و خو مرتبط با هورمون ها سنجیده می شود. در صورت وجود هم آفت شناسی قابل توجه ، ارجاع جهت مشاوره یا تجویز دارو های روانپزشکی در نظر گرفته می شود. در صورت نياز ، اصلاح دوز هورمون ها در نظر گرفته می شود

🔶مراجعه کنندگان الزاما در جهت ترک سیگار به شدت تشویق می شوند

🔷نیاز/تمایل به تغییر مدارک [قانونى] جهت دهی می شود. تکمیل/نوشتن نامه های ضروری در خصوص مدارک پزشکی جهت اصلاح مدارک قانونی انجام می پذیرد. مراجعه کنندگان ممکن است جهت دریافت کمک به دست اندر کاران تیم مراقبت پزشکی یا بخش حمایت از اشخاص برنامه بهداشت ترنسجندر ارجاع شوند

🔶برنامه های آتی شخص جهت انجام روند های جراحی مورد پرسش قرار می گیرد. دستورالعمل ها و راهنمایی های پیش از جراحی ارائه می گردد ، و در خصوص سازگارى و آمادگى مراجعه کنندگان از لحاظ پزشکی جهت انجام جراحی اطمینان حاصل می شود.

بخش حمایت از اشخاص برنامه بهداشت ترنسجندر یا دست اندر کاران تیم مراقبت پزشکی ممکن است در یافتن لیستی از جراحان مناسب و شايسته به پزشکان و مراجعه کنندگان کمک نمایند

🔲نظارت آزمایشگاهی

✳️مردان ترنسجندر (FTM)

▪️سنجش شمارش کامل خونی (CBC) ، چربی خون ، تست عملکرد کبدی در ماه ششم پس از شروع هورمون درمانی و سپس هر شش الی دوازده ماه (بسته به سن ، پیشینه شخصی و خانوادگی ، و نتایج آزمایش خون قبلی) انجام می پذیرد

▪️در اشخاص مشکوک به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) كه در ابتداى شروع يا در معرض ریسک بالای ابتلا به دیابت هستند ، سنجش گلوکز و/یا Hgb A1C هر شش الی دوازده ماه در نظر گرفته می شود

▪️سرم تستسترون پس از گذشت شش الی دوازده ماه از شروع هورمون درمانی مورد بررسى قرار مى گيرد. سطوح تستسترون ممکن است در فاصله دو الی شش هفته پس از تغییر دوز مصرفی مورد بررسی قرار گیرد.
پس از آن ، انجام بررسی بصورت سالیانه در نظر گرفته می شود

🔷دوز تستسترون کافی به طور عمده با نظارت بالینی تغییرات فیزیکی مردانه سازى مراجعه کننده ، و به ویژه توقف سیکل قاعدگی سنجیده می شود. اگر میزان مردانه سازی پس از گذشت شش ماه از شروع هورمون درمانی نا کافی باشد ، بررسی سطح تستسترون در نظر گرفته می شود.

🔻انجام نظارت جهت حصول اطمینان از این که سطوح تستسترون بیش از مقادیر فیزیولوژیکی نباشد ، به ویژه در مراجعه کنندگانی که جوان تر بوده و جثه کوچکتری دارند ، در نظر گرفته می شود

🔶سطوح تستسترون در اواسط دو تزریق بررسی می شود. در اشخاصی که از تستسترون به فرم موضعی استفاده می کنند ، سطوح تستسترون در هر زمانی می تواند مورد بررسی قرار گیرد

[توجه داشته باشید پزشکان و مراکز مختلف بسته به تجربیات و دانش خود ، روش های مختلفی را جهت انجام چک آپ و بررسی های ضروری در ملاقات های فالو آپ انجام می دهند. بطور کلی بهترین زمان جهت انجام آزمایش خون بمنظور سنجش سطوح تستسترون خون ، پیش از انجام تزریق است چرا که در این حالت پایین ترین سطح تستسترون خون اندازه گیری می شود و در صورتی که سطوح تستسترون اندازه گیری شده شخص پایین تر از گستره نرمال مردان باشد ، تزریق بعدی انجام می پذیرد ، و این روشی است که در بسیاری از مراکز معتبر انجام می شود و توسط پزشکان مجرب بسیاری توصیه می گردد/مترجم]

🔷سطح تستسترون هدف در میان گستره سطوح نرمال مردان ، در حدود 300 الی 700 نانوگرم بر دسی لیتر (ng/dl) می باشد

✳️زنان ترنسجندر (MTF)

▪️در اشخاصی که اسپیرونولاکتون مصرف می نمایند ، سرم پتاسیم و BUN/Creatinine دو الی هشت هفته پس از شروع هورمون درمانی یا تغییر دوز مصرفی بررسى می شود

▪️سنجش میزان چربی خون ، قند خون ، الکترولیت ها ، BUN/Creatinine شش ماه پس از شروع هورمون درمانی و سپس هر شش الی دوازده ماه (بسته به سن ، پیشینه شخصی و خانوادگی ، و نتایج آزمایش خون قبلی) انجام می پذیرد

▪️سنجش سرم پرولاکتین بصورت سالیانه انجام می پذیرد

مطابق با گزارش ها ، حداکثر 20% از ترنسجندر های مرد به زن (MTF) هنگام مصرف استروژن ها ، افزایش سطوح پرولاکتین را تجربه خواهند نمود

موارد متعددی از ایجاد پرولاکتینوما در اشخاص مرد به زن (MTF) تحت استروژن درمانی گزارش شده است. این مسئله در یک مورد پس از گذشت 14 سال از شروع هورمون درمانی ایجاد شد. مطابق با اکثریت پروتکل ها ، فقط یک سطح غربالگری پس از یک الى دو سال درمان ، یا [سنجش پرولاكتين] بصورت سالیانه به مدت سه سال توصیه مى شود ، و نظارت های آتی باید بر مبنای علائم باشد

🔰سطوح هورمون های جنسی

🔘تستسترون

🔷سرم تستسترون شش ماه پس از پایداری دوز هورمون یا در صورتی که زنانه سازی به میزان نا کافی ایجاد شده باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد. تستسترون باید سرکوب گردیده و در میان گستره زنان ، 5 الی 55 نانوگرم بر دسی لیتر (ng/dl) باشد

🔶بررسی سرم استرادیول در اشخاصی که استرادیول به فرم تزریقی مصرف می نمایند ، در اشخاصی که در معرض ریسک بالای عوارض جانبی استروژن مى باشند ، یا در اشخاصی که تاثیرات زنانه سازی کافی مرتبط با هورمون درمانی را تجربه نمی کنند ، در نظر گرفته می شود

🔘استرادیول

🔷سطوح استراديول باید در اواسط تزریقات مورد بررسی قرار گیرد. در اشخاصی که از استرادیول به فرم موضعی یا خوراکی استفاده می نمایند ، سطوح استراديول در هر زمانی می تواند مورد بررسی قرار گیرد

🔶سطوح هدف استراديول ، سطوح میان گستره نرمال زنان ، حدود 100 الی 200 پیکوگرم بر میلی لیتر (pg/ml) می باشد ، اگر چه در صورتی که شخص در معرض ریسک پایین عوارض جانبی استروژن باشد ، سطوح استراديول بالاتر از گستره نرمال زنان ممکن است تحمل شود

همچنین در صورتی که تاثیرات زنانه سازی به خوبی در شخص ایجاد شده باشد ، یا شخص به مدت بیش از سه سال هورمون درمانی انجام داده باشد ، سطوح استراديول پایین تر از گستره نرمال زنان و نزدیک به آن نیز ممکن است تحمل شود

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://fenwayhealth.org

Copyright © 2017 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved