1

پاسخ به پرسش های مهم و پرتکرار در رابطه با آشفتگی جنسیتی (Gender Dysphoria) توسط کارشناسان انجمن روانپزشکی امریکا (APA)

مترجم: سعید.ش

🔲پرسش: تفاوت میان ترنسجندر و ترنسکشوال در چی ست ؟

پاسخ: ترنسجندر عبارتی غیر پزشکی است که به طور فزاینده ای از دهه 1990 به عنوان عبارتی چتر در توصیف اشخاصی که هویت جنسیتی (احساس درونی جنسیت) یا ابراز جنسیتی (نمایش خارجی جنسیت) آن ها با جنس یا جنسیت اختصاص یافته هنگام تولد متفاوت است ، مورد استفاده قرار گرفته است

بعضی از اشخاصی که این عبارت را بکار می برند ، خود را جزء دسته بندی جنسیت باینری (Binary Gender) محسوب نمی کنند

به علاوه عبارات جدیدی از جمله Genderqueer (جنسیت کوئیر) ، Bigender (دو جنسیتی) ، Agender (بی جنسیت) به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد

ترنسکشوال عبارتی تاریخی پزشکی است و اشاره به اشخاصی دارد که بعضی از اشکال درمان پزشکی و/یا جراحی را جهت تطبیق جنسیت (در گذشته به عنوان تطبیق جنس به آن اشاره می شد) انجام می دهند

بعضی از اشخاص ترنسکشوال ممکن است به عنوان ترنسجندر شناخته شوند ، اگر چه سایرین اساسا به عنوان جنسیت مرد یا زنی که به آن ترنزیشن نموده اند ، شناخته می شوند

اشخاصی که به عنوان ترنسجندر شناخته می شوند اما در جستجوی درمان پزشکی یا جراحی نیستند ، ترنسکشوال نمی باشند

🔲پرسش: آیا سنی عمومی وجود دارد که اشخاص متوجه ترنسجندر بودن خود شده یا آشفتگی جنسیتی را تجربه نمایند ؟ آیا [تشخیص یا تجربه این موارد] می تواند در سنین بالا رخ دهد ؟

پاسخ: تمامی اشخاص ترنسجندر از آشفتگی جنسیتی رنج نمی برند و به یاد داشتن این تفاوت حائز اهمیت است.

آشفتگی جنسیتی و/یا آشکارسازی به عنوان ترنسجندر در هر سن و سالی می تواند رخ دهد

ا DSM-5 میان آشفتگی جنسیتی در کودکی در اشخاصی که آشفتگی جنسیتی را پیش از بلوغ تجربه می نمایند ، تمایز قائل شده است

تشخیص آشفتگی جنسیتی در نوجوانان و بزرگسالان در هر سن و سالی می تواند انجام پذیرد

اشخاصی که در سنین بالا آشفتگی جنسیتی را تجربه می نمایند ، اغلب گزارش می کنند زمانی که جوان تر بوده اند ، احساسات مرتبط با آشفتگی جنسیتی خویش را از دیگران پنهان می نموده اند

🔲پرسش: هورمون درمانی بر حالت احساسی یک شخص چگونه تاثیر می گذارد ؟ (از استاندارد های مراقبتی WPATH)

پاسخ: بسیاری از اشخاص ترنسجندری که هورمون های زنانه ساز یا مردانه ساز مصرف می نمایند ، همانطور که آشفتگی جنسیتی آن ها کم تر یا برطرف می شود ، بهبودی در احساسات را گزارش می کنند

شخصی که از مرد به زن (MTF, ترنس زن) ترنزیشن می نماید ، هورمون های زنانه ساز مصرف می کند که ممکن است موجب کاهش شهوت جنسی شود

شخصی که از زن به مرد (FTM, ترنس مرد) ترنزیشن می نماید ، هورمون های مردانه ساز مصرف می کند که ممکن است موجب افزایش شهوت جنسی شود

[در موارد] کم تر رایج ، هورمون های مردانه ساز ممکن است علائم هایپومانیک ، مانیک ، یا سایکوتیک را در اشخاصی که مبتلا به اختلال روانپزشکی شامل این قبیل علائم می باشند ، تحریک نماید
ایجاد این اتفاق مضر مرتبط با [مصرف] دوز های بالا تر یا بیش تر از سطوح میانگین تستسترون خون می باشد

همانند تمامی درمان های پزشکی ، ریسک ها و مزایای پیش بینی نشده [هورمون درمانی] باید توسط شخص و پزشکی که [هورمون] تجویز می نماید بصورت فردی و مجزا ، مدنظر قرار داده شود

🔲پرسش: چگونه شخصی بدون انجام تطبیق جنسیت می تواند با آشفتگی جنسیتی کنار بیاید ؟

پاسخ: تطبیق جنسیت انتخاب تمامی اشخاص با آشفتگی جنسیتی نمی باشد

برای یک شخص ، تطبیق جنسیتی که شامل جراحی می باشد بسیار گران است و معمولا توسط اکثریت بیمه ها پوشش داده نمی شود

اینگونه نیست که تمامی اشخاصی که دارای آشفتگی جنسیتی هستند ، تمایل به تطبیق جنسیت کامل داشته باشند

بعضی از این اشخاص با مصرف هورمون ها به تنهایی ، راضی و خشنود هستند

بعضی از این اشخاص با عدم انجام هر گونه درمان پزشکی یا جراحی راضی و خشنود هستند ، اما ترجیح می دهند با پوشش مطابق جنسیت خود در اجتماع حاضر شوند

بعضی از این اشخاص از شبکه های اجتماعی آنلاین حامی ترنس و جوامع محلی حامی جهت کنار آمدن با آشفتگی جنسیتی ، بیان هویت جنسیتی و نوعی از ابراز که نیازمند درمان های پزشکی نمی باشد ، بهره می برند

انتخاب بعضی از این اشخاص ابراز جنسیت خود فقط در محیط های خصوصی می باشد ، چرا که از ابراز عمومی جنسیت خود ناراحت یا هراسان هستند

اگر چه بعضی از اشخاصی که منع شده یا هیچگونه دسترسی به درمان های تطبیق جنسیت ندارند ، ممکن است مضطرب ، افسرده ، متمایل به دوری گزینی اجتماعی ، و خودکشی شوند

🔲پرسش: اگر مردی علاقه مند به پوشیدن البسه زنانه باشد ، اما خواستار زن بودن نباشد و به طور معمول به عنوان یک مرد زندگی کند ، این مسئله تنها انتخاب یا ترجیح خواهد بود و هیچ نوع اختلالی محسوب نخواهد شد. درست است ؟

پاسخ: در خصوص «انتخاب» یا «ترجیح» بودن این مسئله مطمئن نیستم ، اما این لزوما یک اختلال نیست. پرسش را بازنویسی می کنم:

اگر مردی علاقه مند به پوشیدن البسه زنانه باشد ، اما خواستار زن بودن نباشد و به طور معمول به عنوان یک مرد زندگی کند ، آیا وی مبتلا به نوعی اختلال روانپزشکی است ؟

خیر ، چنین تمایلی ترنسوستیتیسم (Transvestitism) نامیده می شود و یک اختلال روانپزشکی نیست.

در DSM-5 تشخیصی از اختلال ترنسوستیک (Transvestic Disorder) وجود دارد که بطور ویژه آن را بیان می کند «برای تمامی اشخاصی که همانند جنس مخالف لباس می پوشند ، حتی آن هایی که از روی عادت این امر را انجام می دهند ، صادق نمی باشد»

این مسئله تنها زمانی اختلال محسوب می شود اگر «مبدل پوشی یا اندیشه های مبدل پوشی ، همیشه یا اغلب با هیجان جنسی همراه باشد»

🔻رفرنس
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) ، نسخه پنجم.
انجمن روانپزشکی امریکا. 2013

🔻کارشناسان

Jack Drescher, M.D
Clinical Professor of Psychiatry, New York Medical College
Adjunct Professor, New York University

Jack Pula, M.D.
Psychiatrist in private practice in New York City

 

🔘جهت اطلاعات بیشتر:

🔷ترنسجندر
به طیفی گسترده از اشخاصی اشاره دارد که به صورت گذرا یا مداوم با جنسیتی متفاوت با جنسیت [اختصاص یافته] هنگام تولد خود شناخته می شوند

🔶ترنسکشوال
به شخصی اشاره دارد که در جستجوی ترنزیشن اجتماعی از مرد به زن {MTF} یا زن به مرد {FTM} بوده یا آن را انجام داده است.
در بسیاری از اشخاص ترنسکشوال و نه تمامی آن ها ، این امر همچنین ترنزیشن فیزیکی از طریق هورمون درمانی و جراحی تغییرجنس نواحی تناسلی (SRS) را شامل می شود

🔷آشفتگی جنسیتی
یک عبارت توصیفی عمومی است که به نارضایتی یک شخص از جنسیت اختصاص یافته به وی اشاره دارد

🔶جنسیت اختصاص یافته
به وظایف اولیه یک شخص به عنوان مرد یا زن هنگام تولد اشاره دارد. این [تخصیص] بر مبنای نواحی تناسلی و سایر ویژگی های آشکار جنسی فیزیکی کودک می باشد

 

✳️مرجع
https://www.psychiatry.org/
انجمن روان‌پزشکی آمریکا (به انگلیسی: American Psychiatric Association) معروف به آپا (مخفف انگلیسی: APA) اصلی‌ترین انجمن صنفی روان‌پزشکان و کارآموزان رشته روان‌پزشکی در ایالات متحده آمریکا، و همین‌طور بزرگترین سازمان روان‌پزشکی در جهان است. از تعداد ۳۶،۰۰۰ نفر اعضای آن، اکثریت با آمریکایی‌ها است و برخی از اعضای آن نیز از دیگر کشورها هستند. این انجمن مجلات و جزوات متعددی منتشر می‌کند که معروفترین آن‌ها راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) می‌باشد. در این راهنما برای تشخیص بیماری‌های روانی شناخته شده، نظام کدگذاری‌ای تعریف شده که به عنوان یک راهنمای مرجع به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده و یادکرد است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2017 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved