IMG_6446
حسین را کشتند، تنها به یک گناه، باز پس گرفتنِ جسمی که طبیعت از او ربوده بود

سخت است به دست پشتوانه ات، پدرت، تمام شوی…
امروز جسم حسین را از بین بردند؛
روزهای قبل روح اورا سوزاندند؛
روزهای قبل تر دلش را شکستند؛
روزهایی مسخره شد 🙂
روزهایی در دریای خالی از انسانیتِ کنایه هایشان غرق شد.
و یکی از همین روز ها تمامش کردند…
اینک حسین را برای همه
و بار ها در خودش کشتند
تنها به یک گناه!
باز پس گرفتنِ جسمی که طبیعت،،، از او ربوده بود:)
گناه از نظر جامعه و درست، از نظر خدا…
ناهماهنگ بود، آری!
تو او را زن میدانستی و او تمامن مرد بود!
مردی در جسم زنانه!
برای او و تمام حسین ها زندگی با آن تن جهنم تر از تمام شعله هاست
اسمش را میگذارند پیله
پیله ای سخت به دور تنش
او میخاست از پیله اش بیرون بیاید، بال بزند تا اوج آرامش .. تا خودِ خدا
افسوس، در پیله به خیالِ کمک کردن،،بی بال کردنش…
اما مگر میشود بال پروانه ای را بچینی
قدرت پرواز را بگیری
تمام آسمان را محال کنی
و نامش را کمک بگذاری؟؟!!
فرق جنایت با حمایت
یک حرف و یک نقطه ست….
اماحمایت کجا و جنایت کجا…
مرگ حسین جنایتی بیش نبود :»)
ما یک مرگ دیدیم و او هزار مرگ را چشید
و روزانه حسین ها هزاران مرگ میچشند…هزاران دل میشکند به دست آنهایی که….. بگذریم
به انتظار نشسته ایم تا ببینیم در کدامین روز از کدامین کتاب تاریخ، انسانیت یاداوری میشود…
اما اگر کلمات بر جانت نشست،،، ترنس ها را بپذیر
و مادر و پدر و خواهر یا برادری باش،،، که همانگونه که حقیقتش است، می شناسدش!
سهراب راست میگفت چشم هارا باید شست جوری دیگر باید دید
پروانه ها کیلوکتر ها پرواز میکنند و خسته نمی شوند!
حسین ها خسته نمی شوند:»)
بر میخیزند و روح سوخته شان را دوا میکنند
دوایی به نام امید امید به خدایی مهربان که انهارا اینگونه آفرید
سختی داد
دردی بی صدا داد
و در گوششان فریاد زد:
شما را بیش از حد انتظارتان دوست میدارم!

نویسندگان: سیاوش و سامان
🌐 منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org