احساس جنسی پس از انجام جراحی های نواحی تناسلی در ترنس های مرد (FTM)

مترجم: سعید.ش

🔲آیا انجام جراحی حذف رحم ، تخمدان ها و واژن ، بر احساس جنسی تاثیرگذار خواهد بود ؟

هنگام ارگاسم ، عضلات رحم و واژن منقبض می شوند. لذا حذف رحم ، گسترش ارگاسم را محدود خواهد نمود ، و حذف و بستن واژن بر این محدودیت خواهد افزود

واژن و اعصاب اطراف آن ، تامین کننده بخشی از احساس شهوانی (جنسی) می باشند ، لذا این مورد نیز از بین خواهد رفت

🔰اما [انجام جراحی های حذف رحم ، تخمدان ها و واژن] تاثیری بر کلیتوریس اعمال نمی کند ، و هیچگونه مشکلی در دستیابی به ارگاسم وجود ندارد

🔺در صورت انجام تستسترون درمانی ، کلیتوریس رشد خواهد یافت و تجربه ارگاسم احتمالا تشدید خواهد شد که این مسئله ، کاهش نواحی تحریک را جبران خواهد نمود

1
دیاگرام جهت نمایش نواحی پاسخ جنسی در اشخاص با جسم زنانه

 

🔲احساس جنسی پس از جراحی متودیوپلاستی چگونه خواهد بود ؟

در صورت انجام متودیوپلاستی ، [به علت کوچک بودن آلت مردانه] معمولا قادر به دخول جنسی نخواهید بود (مگر آن که از سایر اشکال کمک کننده به نعوظ استفاده نمایید)

🔹احساس جنسی در میکروپنیس (آلت مردانه کوچک حاصل از جراحی متودیوپلاستی) حفظ می شود ، لذا نعوظ بصورت نرمال ایجاد خواهد شد و نباید هیچگونه مشکلی در دستیابی به ارگاسم وجود داشته باشد

🔸در صورتی که هیسترکتومی (حذف رحم) انجام داده باشید ، محدودیت اندکی در گسترش ارگاسم وجود خواهد داشت

🔹انقباضاتی که هنگام ارگاسم در واژن و رحم احساس می شود ، پس از حذف این ارگان ها ، آشکارا از بین خواهد رفت

بسیاری از زنان هنگام تحریک نقطه «G» ، احساس [جنسی] بسیاری را تجربه می کنند. این نقطه در دیواره قدامی واژن کمی بالاتر از دهانه آن در کف لگن قرار دارد

در بعضی از زنان دهانه رحم نیز حساس است ، و هنگام دخول واژن ممکن است توسط آلت مردانه تحریک شود

🔸اگر واژن بطور کلی حذف شود ، احساسات جنسی درون و اطراف واژن کمابیش از بین خواهند رفت

🔹در صورت حفظ دیواره واژن ، احتمالا کمی احساس به ویژه در مجاورت نقطه G حفظ خواهد شد ، اما دیگر امکان تحریک آن بصورت مستقیم وجود ندارد

بعضی از اشخاص هنگام دخول مقعدی ، احساس جنسی در واژن تجربه می کنند

🔸اگر فعالیت جنسی تان شامل دخول از طریق مقعد می باشد ، حذف واژن احتمال ایجاد این احساس را محدود خواهد نمود ، اما همانطور که پیش تر ذکر گردید ، در صورت حفظ دیواره های واژن ، ممکن است قدری احساس جنسی در آن ناحیه وجود داشته باشد

🔴دیاگرام جهت نمایش نواحی پاسخ جنسی (با رنگ قرمز) پس از جراحی متودیوپلاستی به همراه بستن واژن (Vaginal Colpocleisis)

کلیتوریس رشد یافته جهت تحریک مستقیم همچنان حضور خواهد داشت

بافت احاطه کننده واژن (نشان داده شده با رنگ قرمز) که قدری از پایانه های اعصاب در مجاورت نقطه G را شامل می شود ، ممکن است همچنان تا حدودی احساس [جنسی] گسترده مرتبط با ارگاسم زنانه را تامین نماید

2
دیاگرام جهت نمایش نواحی پاسخ جنسی (با رنگ قرمز) پس از جراحی متودیوپلاستی به همراه بستن واژن (Vaginal Colpocleisis)

 

🔲احساس جنسی پس از جراحی فالوپلاستی به چه صورت است ؟

همانطور که پیش تر ذکر گردید ، گستره احساس جنسی پس از جراحی حذف رحم و بستن واژن ، محدود تر می شود

🔹انقباضاتی که هنگام ارگاسم در واژن و رحم احساس می شود ، پس از حذف این ارگان ها ، آشکارا از بین خواهد رفت

کلیتوریس تنها ناحیه موجود حساس نسبت به تحریک نمی باشد ، بلکه در بسیاری از زنان نقطه «G» که در دیواره قدامی واژن کمی بالاتر از دهانه آن در کف لگن قرار دارد ، ناحیه ای حساس نسبت به تحریک است

در بعضی از زنان همچنین دهانه رحم حساس است ، و هنگام دخول واژن ممکن است توسط آلت مردانه تحریک شود

🔺اکثریت مردان ترنس از دست دادن قدری از احساس جنسی را مسئله ساز نمی یابند ، چرا که تستسترون تجربه [ارگاسم] را تشدید می نماید

▪️اگر تصمیم به انجام فالوپلاستی دارید ، ترجیحتان می تواند شامل حفظ کلیتوریس بدون پوشش میان کیسه بیضه بمنظور دسترسی جهت تحریک مستقیم شود

▪️در غیر این صورت ، کلیتوریس را می توان در زیر ریشه آلت مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی ، دفن نمود

▪️در صورتی که پیش تر متودیوپلاستی انجام داده باشید ، میکروپنیس (آلت مردانه کوچک) توسط پوست آلت مردانه حاصل از جراحی متودیوپلاستی احاطه خواهد شد

🔸هر دو تکنیک ممکن است موجب از دست دادن قدری از احساس جنسی شوند ، اما تحریک کلیتوریس یا میکروپنیس (آلت مردانه کوچک حاصل از جراحی متودیوپلاستی) از طریق آلت مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی ، و دستیابی به ارگاسم همچنان امکان پذیر خواهد بود

🔴دیاگرام جهت نمایش نواحی احساس جنسی پس از انجام جراحی فالوپلاستی ، هیسترکتومی (حذف رحم) به همراه بستن واژن (Vaginal Colpoclesis)

آلت مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی ممکن است کلیتوریس را بپوشاند یا میکروپنیس حاصل از جراحی متودیوپلاستی را احاطه نماید

میکروپنیس زیرین یا انجام تکنیک پیوند عصبی از ساعد دست به یکی از اعصاب کلیتوریس ، موجب ایجاد احساس جنسی در طول آلت مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی می شود

3
دیاگرام جهت نمایش نواحی احساس جنسی پس از انجام جراحی فالوپلاستی ، هیسترکتومی (حذف رحم) به همراه بستن واژن (Vaginal Colpoclesis)

آلت مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی ، خود دارای احساس لامسه و اندکی احساس شهوانی خواهد بود

🔰اشخاصی که تکنیک گسترش عصب کلیتوریس را انجام داده اند ، قدری احساس جنسی در آلت مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی – اما نه در سرتاسر آلت مردانه – گزارش می نمایند

باور بر این است که غلفه کلیتوریس (Clitoral hood) در کیسه بیضه نیز موجب افزایش احساس شهوانی می شود

در صورت انجام فالوپلاستی به همراه قرار دادن ایرکتایل ایمپلنت ، قادر به انجام دخول جنسی خواهید بود

🔰آلت مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی به خودی خود قادر به نعوظ نیست و لذا ، سطح خارجی آن استحکام ندارد و تنها بخش مرکزی (هسته) آن دارای استحکام می باشد

بعضی از اشخاص هنگام انجام دخول ، درد را گزارش می کنند ، اما اکثریت اشخاصی که جراحی قرار دادن ایرکتایل ایمپلنت انجام داده اند ، بیان می دارند که از پیشرفت در عملکرد جنسی خود ، راضی و خشنود هستند

مترجم: سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://www.gires.org.uk

Copyright © 2017 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved