ماه: ژوئن 2017

چک لیست آمادگی جهت انجام جراحی واژینوپلاستی (خلق واژن) در ترنس های زن (MTF) به قلم دکتر Marci Bowers

چک لیست آمادگی جهت انجام جراحی واژینوپلاستی (خلق واژن) در ترنس های زن (MTF) به قلم دکتر Marci Bowers مترجم: سعید.ش 🔲آمادگی جهت انجام جراحی 🔷با مشورت با دکتر Bowers ، تاریخی […]

چگونگی ایجاد تغییرات در احساس نیپل (نوک سینه) پس از جراحی تخلیه سینه در ترنس های مرد (FTM) به قلم دکتر Scott Mosser

  چگونگی ایجاد تغییرات در احساس نیپل (نوک سینه) پس از جراحی تخلیه سینه در ترنس های مرد (FTM) به قلم دکتر Scott Mosser مترجم: سعید.ش هدف از جراحی بازسازی سینه در […]

دستورالعمل های انجام مراقبت های پس از جراحی متودیوپلاستی به همراه افزایش طول پیش آبراه در ترنس های مرد (FTM) به قلم دکتر Curtis Crane

دستورالعمل های انجام مراقبت های پس از جراحی متودیوپلاستی به همراه افزایش طول پیش آبراه در ترنس های مرد (FTM) به قلم دکتر Curtis Crane مترجم: سعید.ش 🔷1. در شش هفته نخست […]

راهنمای انجام دیلاته و دوش واژینال پس از جراحی واژینوپلاستی (خلق واژن) در ترنس های زن (MTF)

راهنمای انجام دیلاته و دوش واژینال پس از جراحی واژینوپلاستی (خلق واژن) در ترنس های زن (MTF) مترجم: سعید.ش پس از جراحی در بیمارستان ، سوندی در پیش آبراه و پانسمانی در […]

دستورالعمل های انجام مراقبت های قبل و بعد از جراحی واژینوپلاستی (خلق واژن) در ترنس های زن (MTF) به قلم Dr. Curtis Crane

دستورالعمل های انجام مراقبت های قبل و بعد از جراحی واژینوپلاستی (خلق واژن) در ترنس های زن (MTF) به قلم Dr. Curtis Crane مترجم: سعید.ش 🔲دستورالعمل های مراقبت پیش از جراحی 🔷دو […]

مصاحبه تخلیه سینه دکتر اخوندی نسب بیمارستان محب کوثر سال 1396 و پروسه اخذ مجوز تغییرجنس و مطالبات از نهادهای قانونی

مصاحبه تخلیه سینه دکتر اخوندی نسب بیمارستان محب کوثر سال 1396 و پروسه اخذ مجوز تغییرجنس و مطالبات از نهادهای قانونی مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است و […]

اطلاعات عمل تغییرجنس (SRS) و جراحیهای زنانه سازی چهره (FFS) در ترنسهای مرد به زن (MTF) توسط دکتر ساپورن در تایلند

اطلاعات عمل تغییرجنس (SRS) و جراحیهای زنانه سازی چهره (FFS) در ترنسهای مرد به زن (MTF) توسط دکتر ساپورن در تایلند مترجم: سعید.ش جراحی های تغییرجنس (SRS) و جراحی های زنانه سازی […]