helptranscenter_2017-05-28

مهربان ترین قلب من،
تو میتوانی برای همیشه سایه ات را از سر من کم کنی،،،
اما مهرت را در قلبم نه،،،!
و این تنها کاریست که از عهده تو خارج است،،،
افسوس روزهایی را میخورم که نام دیگران بر سر زبان هاست و از تو فقط مهری در قلب ها و خاطری در خاطرات باقیست،،،
دوستت دارم ای روشنایی پشت تمام تاریکی ها
سایه ات را دوست دارم بابا لنگ دراز عزیز،،،

بهزاد_نامدار

تقدیم به محمد بهامین آسمانی ، بابالنگ دراز پروانه های ایران❤️