درک ، احترام و پذیرش دکتر Garramone از انسان هایی با هویت های جنسیتی مختلف و گوشه ای از زندگی یک ترنس مرد

🔷ترجمه سخنان ارزشمند و مملوء از درک والا ، احترام و دانش بسیار Dr. Charles Garramone ، بورد جراحی پلاستیک و ترمیمی در ایالات متحده ، در رابطه با اشخاص با هویت های جنسیتی مختلف :

helptranscenter

من با مراجعه کنندگان بسیاری در تماس هستم که واقعا مرز مشخص و کلیشه ای در تعریف هویت جنسیتی خود به عنوان زن یا مرد ، قائل نیستند.

هویت جنسیتی اشخاص ، همانند طیفی ست که می تواند به هر صورت ، از ابتدا تا انتهای این طیف ، در نوسان باشد

و من فکر نمی کنم هیچ روشی وجود داشته باشد که واقعا بتوانید به شخصی بگویید که جنسیت وی چیست

اشخاص خود می دانند چه جنسیتی را دارند.

⭕️ اما اگر دنیا بگوید تو وجود نداری چه ؟!

این ویدیو ، نشان دهنده گوشه ای از زندگی پر از چالش و غم ترنس مردی می باشد که در آن آشفتگی جنسیتی و ناراحتی وی از جسم خود ، از کودکی تا بزرگسالی ، در موقعیت های مختلف زندگی ، به نمایش در آمده است

ترنس مرد با ناراحتی های روحی مرتبط با آشفتگی جنسیتی و نارضایتی از جسم خود ، دست و پنجه نرم می کند ، از بانداژ جهت تخت نمودن سینه ها استفاده می کند و در حد توان جهت همانند سازی جنس خود با جنسیت حقیقی خود تلاش می نماید

🔰او همواره در تلاش است که «خود حقیقی اش» باشد

ترنس مرد در موقعیت های مختلف اجتماعی ، دچار ناراحتی روحی و مشکلاتی می شود
هنگام ورزش ، تفریح ، زندگی و شاید حتی در موقعیت هایی که چندان مورد توجه نباشد ، با چالش هایی مواجه می شود

✳️به راستی ترنس ها همگی «وجود دارند» و شایسته احترام و برخورداری از حق زندگی یکسان همانند تمامی انسان ها ، می باشند

منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org