126868 - Copy
شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که زن و مرد با ازدواج به آن دچار می‌شوند تا با بازنگری و اصلاح قوانین خانواده کفه ترازوی ازدواج را برای زن و مرد برابر کند

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد.

معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.

🔴 نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد 🔴

مثال‌هایی از مهمترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواج‌ها کاربرد دارند چنین است:

✔️شرط وکالت در طلاق
🔹1- زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات و به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.

✔️شرط تحصیل
🔸2- زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

✔️شرط اشتغال
🔹3- زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.

✔️شرط تعیین مسکن
🔸4- زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند تعیین محل سکونت و مسکن با توافق طرفین یا به اختیار و انتخاب زوجه یاشد.

✔️حضانت فرزندان
🔹5- اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.

✔️شرط خروج از کشور
🔸6- زوج به زوجه، وکالت بلاعزل میدهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

✔️شرط تقسیم اموال
🔹7- زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند در صورت وقوع طلاق اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن – تمام دارایی کسب شده پس از نکاح و در طول ایام زوجیت- اعم از منقول یا غیرمنقول -بالسویه میان آنها تقسیم گردد.

در صورتی که در زمان وقوع طلاق، تقسیم بالسویه اموال به هر دلیلی -اعم از خودداري و ممانعت زوج از معرفی اموالش یا عدم توانایی زوجه در شناسایی اموال – امکان نداشت، زوجه مستحق دریافت مهریه خواهد بود.

✔️اجازه عمل جراحی
🔸8- زوج به زوجه وکالت میدهد تا در هرنوع اعمال جراحی لازم و مقتضی که وکیل صلاح بداند و یا شرایط پزشکی و درمانی ایجاب کند جهت خود وکیل و یا فرزندان مشترك در آینده اعلام رضایت نماید.

✔️شرط پیشگیري از بارداري یا تعیین تعداد فرزندان

✔️شرط محدود کردن حق تمکین

✳️✳️ با همه اینها باید به یاد داشته باشیم که شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که زن و مرد با ازدواج به آن دچار می‌شوند: راهکار موقتی که تا بازنگری و اصلاح قوانین خانواده می‌تواند کفه ترازوی ازدواج را برای زن و مرد برابر کند.

🔗فایل پی دی اف شروع ضمن عقد ضمیمه مطلب شد.
شروط ضمن عقد

منبع: راهنمای ثبت شروط ضمن عقد و حقوق خانواده
http://hamsari.net
کانال تلگرام  
https://t.me/hamsarinews