اطلاعات روند جراحی کلیتوروپلاستی (خلق کلیتوریس) ، لابیاپلاستی (خلق لب های آلت تناسلی زنانه) ، و پینکتومی (برش آلت تناسلی مردانه) در ترنس های زن (MTF)

گردآورنده و مترجم: سعید.ش

🔲کلیتوروپلاستی (خلق کلیتوریس)

کلیتوروپلاستی ، خلق کلیتوریس در زنان ترنسجندر به واسطه جراحی (به عنوان بخشی از جراحی تطبیق جنس) می باشد [2]

به عنوان بخشی از جراحی تطبیق جنس برای زنان ترنس ، همانند خلق واژن ، روش های متفاوتی جهت خلق کلیتوریس و حصول اطمینان از احساس جنسی [آن] وجود دارد ، اما در تمامی [این روش ها] ، بافت مورد استفاده از کلاهک آلت تناسلی مردانه به همراه عروق خونی و اعصاب متصل به آن ، تامین خواهد شد [1],[2]

🔰رایج ترین متد در حال انجام [جهت خلق کلیتوریس] ، جداسازی کلاهک آلت تناسلی مردانه از بافت های نعوظی اطراف ، و کاهش اندازه کلاهک جهت شبیه سازی آن به کلیتوریس زن سیسجندر می باشد [2]

کلاهک بخش به بخش تقسیم می گردد ، به بخش قدامی/فوقانی آن شکل تازه ای بخشیده می شود و کوچکتر می گردد. معمولا مقدار اندکی از Corpus Spongiosum (بافت اسفنجی احاطه کننده پیش آبراه در آلت مردانه) باقی می ماند (به دیاگرام نگاه کنید) و درست در مقابل و کمی پایین تر از استخوان عانه ، قرار داده می شود ، و از طریق حفره ایجاد شده در فلپ آلت تناسلی مردانه (در صورتی که آن تکنیک جهت خلق دیواره قدامی واژن مورد استفاده قرار گیرد) قابل دسترسی خواهد بود

عصب و عروق خونی موجود در سرتاسر شفت (تنه) آلت تناسلی مردانه پیش از انجام جراحی ، از سایر بافت ها جدا می گردند و کاملا دست نخورده رها می شوند. این طول اضافه در یک سمت فرو داده شده ، و در زیر پوست دفن می گردد

به همان صورت که در دیاگرام زیر نشان داده شده است ، بعضی از جراحان همچنین از بخش خلفی/زیرین کلاهک آلت مردانه (بخش انتهایی تجمع اعصاب ، و عروق خونی که عمل خونرسانی را به پیش آبراه و این بخش از کلاهک آلت تناسلی مردانه انجام می دهند) بمنظور خلق دهانه رحم در انتهای فوقانی واژن استفاده می کنند [1]

💢دیاگرام جهت نمایش نقش کلاهک آلت مردانه ، پیش آبراه ، و اعصاب و عروق آن ها ، در خلق کلیتوریس و واژن

1
دیاگرام جهت نمایش نقش کلاهک آلت مردانه ، پیش آبراه ، و اعصاب و عروق آن ها ، در خلق کلیتوریس و واژن

▪️کلیتوریس با حذف مقداری از بافت مرکزی نیمه فوقانی کلاهک آلت مردانه ، تاه نمودن بال های خارجی به جلو و درون ، و اتصال آن ها به صورت مرکزی ، خلق می گردد ،
در حالی که از آسیب رسانی به اعصاب و عروق خونی که متصل به شکم باقی می مانند (متصل شکمی) ، با دقت جلوگیری می شود

▪️کلاهک آلت تناسلی مردانه به نیمه های فوقانی و زیرین تقسیم می گردد. هر دو نیمه واقع در انتهای فلپ های متصل می باشند ، لذا اتصال عصبی – عروقی آنها به بدن حفظ می شود (حصول اطمینان از حفظ جریان خون و اعصاب)
بسته زیرین شامل پیش آبراه می باشد

▪️بعضی از جراحان از بخشی از کلاهک آلت تناسلی مردانه که همچنان به انتهای دورتر پیش آبراه متصل می باشد ، جهت خلق دهانه رحم استفاده می کنند

▪️این به جداسازی سرتاسری پیش آبراه مرتبط می باشد ، بطوری که درون فلپ متصلی شامل دیواره واژن ، رو به بیرون باز می شود [1]

🔰یک تکنیک جایگزین [جهت خلق کلیتوریس] ، شامل استفاده از بافت اسفنجی احاطه کننده پیش آبراه به عنوان برآمدگی کلیتوریس می باشد. با وجود این که کلیتوریس [خلق شده با استفاده از این تکنیک] به اندازه آن چه از کلاهک آلت مردانه مشتق می شود ، حساس نمی باشد ، این تکنیک تحریک بهتر پاسخ جنسی زن را موجب می شود
در این تکنیک ، نشت ادرار یک عارضه قابل توجه بود [2]

در سال 1980 ، دکتر Rubin بیان داشت که حفظ کلاهک آلت تناسلی مردانه جهت بازسازی کلیتوریس در جراحی تطبیق جنس مرد به زن ، موجب نتایج زیبایی و عملکردی خوبی می شود

در این مجموعه ، دکتر Rubin از بافت اسفنجی احاطه کننده پیش آبراه در آلت تناسلی مردانه به عنوان عروق متصل کلیتوریس جدید ، استفاده نمود ، اما نشت ادرار یک عارضه می باشد

از سال 1988 تا کنون ، در این مرکز ، بخش فوقانی/خلفی کلاهک آلت تناسلی مردانه به همراه عروق – اعصاب متصل فوقانی/خلفی جهت خلق کلیتوریس در 9 ترنسکشوال مرد به زن مورد استفاده قرار می گرفته است

تمامی کلیتوریس های جدید ، با حفظ خوب [پاسخ به] لمس اندک و احساس جنسی ، به خوبی زنده مانده اند
هیچ گونه نشت ادراری رخ نداده است
شش مراجعه کننده ای که مورد پیگیری قرار گرفتند ، رضایت جنسی گزارش نمودند [3]

⭕️بدن اکثریت زنان ترنسکشوال ، تغییر موقعیت بافت کلاهک آلت تناسلی مردانه به ناحیه کلیتوریس زنان سیس سکشوال {سیسجندر} را به راحتی می پذیرد ، اما بطور کلی نرخ موفقیت جهت خلق کلیتوریس برای ترنس های زن ، بسیار متغیر است

⚠️رایج ترین دلیل شکست ، نکروز (مرگ) بافت بدلیل عدم خونرسانی می باشد

🔴بزرگ ترین خطر غیر کشنده مرتبط با سلامت ، آسیب به اعصاب پودندال می باشد ، که در صورت قطع ، شانس دستیابی به ارگاسم و شدت آن را بسیار کاهش می دهد

همچنین کلیتوریس مشتق شده از بافت کلاهک آلت تناسلی (با استفاده از تکنیک های ساده کالبد شکافی) ، بدلیل تفاوت در رنگ ، شکل و پاسخ جنسی ، به طور کامل همانند کلیتوریس زن سیس سکشوال {سیسجندر} نمی باشد [2]

🔲لابیاپلاستی (خلق لابیا مینورا و لابیا ماژورا)

لابیا ، لب هایی هستند که کلیتوریس و دهانه پیش آبراه را احاطه می کنند
لابیاپلاستی ، روند پزشکی شامل خلق یا تغییرشکل لابیا (لب ها) می باشد

همانند سایر روند های جراحی ، لابیاپلاستی ممکن است به دلایل عملکردی ، دلایل زیبایی ، یا ترکیبی از هر دو انجام پذیرد [1],[4],[5]

بافتی که جهت خلق لب های درونی (لابیا مینورا) مورد استفاده قرار می گیرد ، اغلب از کیسه بیضه و گاهی اوقات همچنین از بخش زیرین آلت تناسلی مردانه تامین می شود
همچنین پیش آبراه مسطح شده ممکن است [بدین منظور] مورد استفاده قرار گیرد

به همان صورت که پیش تر ذکر گردید ، خلق غلفه کلیتوریس (Clitoral hood) ممکن است با استفاده از پوست ختنه گاه انجام پذیرد
[غلفه کلیتوریس] در انتهای فوقانی لب های کوچک آلت تناسلی زنانه قرار داده خواهد شد ، و بخشی از کلیتوریس با لب های کوچک پوشانیده خواهد شد

2
تصویر لابیاپلاستی (خلق لب های آلت تناسلی زنانه) و کلیتوروپلاستی (خلق کلیتوریس) در ترنس های زن (MTF)

لب های خارجی (لابیا ماژورا) ، همانطور که در تصویر قابل مشاهده است ، معمولا از بافت کیسه بیضه ساخته می شود

در صورتی که بافت کیسه بیضه به تنهایی جهت خلق واژن مورد استفاده قرار گرفته باشد ، بافت آلت تناسلی مردانه می تواند جهت [خلق] لابیا (لب های آلت تناسلی زنانه) مورد استفاده قرار گیرد [1]

✅در جراحی تطبیق جنس در ترنسجندر های مرد به زن ، لابیاپلاستی معمولا مرحله دوم از یک جراحی واژینوپلاستی (ساخت واژن) دو مرحله ای می باشد ، و تکنیک های لابیاپلاستی جهت خلق لب های کوچک آلت تناسلی زنانه و غلفه کلیتوریس ، اعمال می شوند

به عبارت دیگر ، لابیاپلاستی گزینه ای جهت بهبود ظاهر [آلت تناسلی زنانه] پس از جراحی واژینوپلاستی یک مرحله ای ، می باشد

در این روند ، خلق لب های آلت تناسلی زنانه معمولا چند ماه پس از مرحله اول واژینوپلاستی (خلق واژن) انجام می پذیرد

⭕️لابیاپلاستی یک روند سرپایی می باشد که معمولا تحت بیحسی موضعی انجام می پذیرد

🔰پس از جراحی ، زنان ممکن است تا حدودی ناراحتی و ورم تجربه کنند ، که پس از یک الی دو هفته معمولا به طور کامل برطرف می گردد [4],[5]

🔲پینکتومی (برش آلت تناسلی مردانه)

پینکتومی به حذف آلت تناسلی مردانه اشاره دارد. هنگامی که [این روند] بدون انجام واژینوپلاستی (خلق واژن) انجام پذیرفته باشد ، گاهی اوقات «خنثی سازی» نامیده می شود

[در این روند] ، حفره کم عمق واژینالی خلق می شود و دهانه پیش آبراه جدید جهت انجام ادرار در حالت نشسته ، ایجاد می گردد

پینکتومی و واژینوپلاستی تحت بیهوشی عمومی انجام می پذیرند

🔴در صورتی که مایل به انجام جراحی واژینوپلاستی در آینده می باشید ، حذف آلت تناسلی مردانه به عنوان روندی مجزا ، توصیه نمی شود ، چرا که پوست و بافت آلت تناسلی مردانه به طور معمول در واژینوپلاستی (خلق واژن) مورد استفاده قرار می گیرد

❌به عبارت دیگر ، پینکتومی را در ابتدا انجام ندهید اگر فکر می کنید ممکن است در آینده خواستار انجام واژینوپلاستی باشید [6]

🔷جهت کسب اطلاعات در رابطه با جراحی واژینوپلاستی (ساخت واژن) در ترنس های زن ، به مقاله «اطلاعات جامع تکنیک های جراحی واژینوپلاستی (ساخت واژن) در ترنس های مرد به زن (MTF)» به آدرس زیر مراجعه نمایید :
https://helptranscenter.org/2017/03/04/63/

🔷جهت کسب اطلاعات در رابطه با جراحی ارکیکتومی (تخلیه بیضه) در ترنس های زن ، به مقاله «اطلاعات جامع جراحی ارکیکتومی Orchiectomy (تخلیه بیضه) در ترنس های مرد به زن MTF» به آدرس زیر مراجعه نمایید :
https://helptranscenter.org/2017/02/13/48/

✳️مراجع:

1. http://www.gires.org.uk

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Clitoroplasty

3. https://goo.gl/NyCKl8

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Labiaplasty

5. http://www.tsroadmap.com/physical/labiaplasty/

6. http://transhealth.phsa.ca

گردآورنده و مترجم: سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2017 سعید.ش https://helptranscenter.org شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved