ماه: آوریل 2017

15 Posts

6 عمل واژینوپلاستی (ساخت واژن), 6 عمل ارکیکتومی (تخلیه بیضه), 6 عمل زنانه سازی صورت, 7 جراحی زنانه/مردانه‌سازی صدا, 8 عمل فالوپلاستی, 8 عمل متودئوپلاستی, 8 عمل تخلیه رحم و تخمدان, 8 عمل تخلیه سینه

راهنمای چگونگی انجام مشاوره و ارزیابی های ضروری توسط جراح پیش از انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF)

1 روند مجوز تصدیق جنسیت در ایران, 2 تغییر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی،تحصیلی), 2 روند معافیت سربازی, 8 عمل تخلیه رحم و تخمدان, 8 عمل تخلیه سینه

روند اخذ مجوز تغییرجنس، کارت معافیت سربازی، تغییر شناسنامه و عمل های تخلیه سینه و لاپاراسکوپی رحم تخمدان دکتر گل محمد زاده بیمارستان دولتی قائم مشهد سال 1395