ماه: آوریل 2017

راهنمای چگونگی انجام مشاوره و ارزیابی های ضروری توسط جراح پیش از انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF)

راهنمای چگونگی انجام مشاوره و ارزیابی های ضروری توسط جراح پیش از انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) مترجم: سعید.ش 🔲مشاوره جراحی در اولین قرار ملاقات […]

روند اخذ مجوز تغییرجنس، کارت معافیت سربازی، تغییر شناسنامه و عمل های تخلیه سینه و لاپاراسکوپی رحم تخمدان دکتر گل محمد زاده بیمارستان دولتی قائم مشهد سال 1395

روند اخذ مجوز تغییرجنس، کارت معافیت سربازی، تغییر شناسنامه و عمل های تخلیه سینه و لاپاراسکوپی رحم تخمدان دکتر گل محمد زاده بیمارستان دولتی قائم مشهد سال 1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین […]

قدردانی از حمایت های عاطفی و مالی مرکز مشاوره دانشگاه تهران تا معظلات زندگی جامعه ترنس ایران در سایه نبود قوانین حمایتی و انتقاد به عملکرد مراکز و ارگان های اصلی و اساسی کشور و ناچار تصمیم به ترک ایران و پناهندگی

قدردانی از حمایت های عاطفی و مالی مرکز مشاوره دانشگاه تهران تا معظلات زندگی جامعه ترنس ایران در سایه نبود قوانین حمایتی و انتقاد به عملکرد مراکز و ارگان های اصلی و […]

رژیم های هورمونی جهت زنانه سازی/مردانه سازی اشخاص مرد به زن (MTF) و زن به مرد (FTM) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH

رژیم های هورمونی جهت زنانه سازی/مردانه سازی اشخاص مرد به زن (MTF) و زن به مرد (FTM) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH مترجم : سعید.ش انجمن حرفه ای جهانی بهداشت ترنسجندر […]

تجربه جراحی متودیوپلاستی بهمراه ساخت کیسه بیضه توسط Dr. Nicolas Morel-Journel ، لیون فرانسه ، جون 2016

تجربه جراحی متودیوپلاستی بهمراه ساخت کیسه بیضه توسط Dr. Nicolas Morel-Journel ، لیون فرانسه ، جون 2016 مترجم: سعید.ش متودیوپلاستی بهمراه اسکروتوپلاستی (ساخت کیسه بیضه) بطور همزمان در جون 2016 (لیون ، […]

تجربه جراحی فالوپلاستی ساعد دست توسط چند تن از جراحان در مونترئال کانادا ، سال 2016

تجربه جراحی فالوپلاستی ساعد دست توسط چند تن از جراحان در مونترئال کانادا ، سال 2016 مترجم: سعید.ش من کمی بیش از یک سال است که فالوپلاستی ساعد دست انجام داده ام […]

پاسخ به سه پرسش مهم در رابطه با تاثیرات حاصل از هورمون درمانی جایگزین در ترنس های مرد (FTM)

پاسخ به سه پرسش مهم در رابطه با تاثیرات حاصل از هورمون درمانی جایگزین در ترنس های مرد (FTM) مترجم: سعید.ش 🔲پرسش اول : تغییرات [حاصل از تستسترون درمانی] با چه سرعتی […]