TDoV

امروز ، 31 مارس ، روز جهانی دیده شدن ترنسجندر ها

نویسنده: سعید.ش

امروز ، 31 مارس ، روز جهانی دیده شدن ترنسجندر ها (TDoV) می باشد
این جشن متعلق به تمامی ترنس های جهان ، به ویژه ترنس های ایرانی ست

در این روز هر شخص ، اعم از ترنس ، حامی ترنس و تمامی مردم جامعه ، به سهم خود می تواند اقدامی هر چند کوچک اما ارزشمند ، در راستای افزایش آگاهی و اطلاع رسانی صحیح ، انجام دهد

بدانیم که تمامی اشخاص ، اعم از ترنسجندر یا سیسجندر ، با هر جنس ، هویت جنسیتی ، ابراز جنسیتی و … همگی «انسان» هستند

اجازه ندهیم هیچ «انسانی» تنها بدلیل جنس ، هویت جنسیتی ، ابراز جنسیتی و … مورد ظلم و تبعیض قرار گیرد و حق و حقوق ایشان پایمال گردد

همگی «انسان» ها ، شایسته برخورداری از حق و حقوق زندگی ، آسایش ، امکان شکوفایی استعداد ها ، احترام و پذیرش برابر می باشند

بیاییم امروز را سرآغازی برای خود قرار داده ، با افزایش آگاهی خود و دیگر افراد جامعه ، از ترنس ها حمایت کنیم
و در برابر ظلم و تبعیض علیه ترنس ها ، سکوت نکنیم

بکوشیم با اطلاعات و تصورات نادرست و مخرب رایج در جامعه ، مبارزه کنیم ، و در راستای خلق زندگی و جهانی بهتر برای تمامی انسان ها ، گام برداریم

نویسنده: سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2017 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved