IMG_8469

امروز ، 8 مارس ، روز جهانی زنان

امروز 8 مارس ، روز جهانی تمامی زنان جهان ، اعم از زنان ترنس می باشد

زنان در بعضی جوامع ، به واسطه جنس و جنسیت خود همواره مورد ظلم ، ستم و تبعیض قرار می گرفته اند

در این میان زنان ترنسی که تغییر مدارک شناسایی انجام نداده اند ، در بعضی از جوامع ، همواره با ظلم و تبعیض مضاعف مواجه هستند

همگی اشخاص ، اعم از مرد و زن ، ترنس و سیسجندر ، با هر رنگ و نژاد و قومیت ، «انسان» هستند و شایسته برخورداری از حق و حقوق زندگی یکسان ، آسایش و زندگی عاری از ظلم ، ستم و تبعیض می باشند

بیاییم امروز را نقطه شروعی برای خود قرار دهیم و همواره در جهت ایجاد جهانی بدون تبعیض جنسی و جنسیتی ، عاری از ظلم و ستم تلاش کنیم

تلاش کنیم و در برابر بی عدالتی ها ، تبعیض ها ، ظلم و ستم بی تفاوت نباشیم و اجازه ندهیم حق و حقوق «انسانی» تنها به بهانه جنس و جنسیت ، پایمال گردد

امروز 8 مارس ، شروعی باشد در جهت محترم شمردن حق و حقوق زنان ، اعم از ترنس های زنی که تغییر مدارک شناسایی انجام داده اند یا نداده اند ، زنانی که گرایش جنسی ، نژاد ، قومیت و … متفاوت دارند ، و تمامی اشخاصی که جنس و یا جنسیت آنها زن می باشد

به امید روزی که تمامی مردم جهان ، از جمله زنان ، از حق و حقوق شهروندی و زندگی یکسان برخوردار شوند و جنس و جنسیت اشخاص ، ابزاری جهت برتری و یا تبعیض ، ظلم و ستم به اشخاص قرار نگیرد

امروز ، 8 مارس ، روز جهانی زنان
بیاییم دست به دست هم دهیم و حقوق تمامی زنان جهان را محترم شماریم

⚠️هویت نویسنده محفوظ است

منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2017  https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved