ماه: مارس 2017

دولت سوئد برای عقیم سازی اجباری ترنسجندرها غرامت مالی پرداخت میکند

دولت سوئد برای عقیم سازی اجباری ترنسجندرها غرامت مالی پرداخت میکند مترجم: محمد بهامین آسمانی برای اولین بار در جهان، دولت سوید به ترنسجندرهایی که برای تغییر مدارک شناسایی مجبور به جراحی […]

پیام دکتر شاهرخ سخائی (Dr. Shahrokh Sakhaei) پزشک جراح تغییرجنس در ایران در وبسایت پروفسور میرو (Miroslav djordjevic) و خطاب به ایشان

پیام دکتر شاهرخ سخائی (Dr. Shahrokh Sakhaei) پزشک جراح تغییرجنس در ایران در وبسایت پروفسور میرو (Miroslav djordjevic) و خطاب به ایشان گردآورنده و مترجم: سعید.ش 🔶دکتر شاهرخ سخائی (Dr. Shahrokh Sakhaei) […]

تاثیرات فیزیکی هورمون درمانی در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH

تاثیرات فیزیکی هورمون درمانی در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH مترجم : سعید.ش انجمن حرفه ای جهانی بهداشت ترنسجندر ها […]

راهنمای پناهندگی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی

راهنمای کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد پناهندگی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی راهنمای کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در درخواست پناهندگی بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی […]