نحوه درست کردن آلت مردانه (خوابیده) با پارچه

img_6172-copy
نحوه درست کردن آلت مردانه (خوابیده) با پارچه
img_6171-copy
نحوه درست کردن آلت مردانه (خوابیده) با پارچه

⚠️هویت کاربر محفوظ است.
🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
© https://helptranscenter.org

ابتدا یک پارچه ( به دلیل راحتی پیدا کردن از روسری استفاده شده) را برداشته. اندازه طول الت مورد نظر را + سه سانتی متر بیشتر روی پارچه علامت بگذارید.

ان را تا داده روی بقیه ی پارچه. مانند عکس. از همان نقطه ای که به پارچه رسیده اید بقیه پارچه را دور آن بپیچانید

برای طبیعی تر شدن این قسمت را پارچه بیشتری بپیچانید و سپس به قسمت های بالایی رفته و پارچه را بپیچانید تا به حدود 6 سانتی ابتدای پارچه برسید.

و آن قلاب ایجاد شده را برای رد کردن کش برای بستن به کمر نگه دارید. حین پیچاندن پارچه استوانه ایجاد شده به لحاظ ظاهری دارای گره هایی نا هموار است که با یک لا پیچاندن پارچه روی همه قسمت استوانه شکل صافی به خود میگیرد.

روی قسمت سر الت پارچه نپوشانید. به انتهای پارچه رسیدیم و انرا به قلاب بالایی گره بزنید مطابق عکس.

کش پهنی ( برای اذیت نشدن شکم و رد و فشاری وارد نشود و راحتی) انتخاب کنید انرا از قلاب رد کرده و گره بزنید. آنرا بپوشید. ( پوشیدن و دراوردن از پایین. مثل شورت. که هربار لازم به گره باز کردن و گره زدن نباشد).  آنرا داخل شورت گذاشته و استفاده نمایید.

– طول و قطر آلت کاملا بستگی به نظر خودتون داره و میتوانید تنظیم کنید. هر مقدار پارچه ای که استفاده کنید.
– محل قرار گیری الت در شورت هم تنظیم میشود.
– اگر تمایل داشتید میتوانید با پارچه ی دیگری بیضه را درست کنید و به قلاب وصل کنید.
– جنس پارچه یا روسری ساتن نباشد که سُر میخورد و همچنین باعث عرق کردن بدنتان
– با ابر هم میشود درست کرد ولی کمی سختتر است و نیاز به روکش کشیدن دارد

– مزیت این روش : اسان بودن و سریع درست شدن تنها با یک پارچه و کش بدون نیاز به هیچ وسیله دیگر. بدون هزینه. بدون خرابی. سبکی و ایجاد راحتی. در صورتی ک در جایی از منزل بگذارید ظاهر زشت و تابلویی ندارد که سریع دیگران متوجه شوند. و با باز کردن یک گره از قلاب کل پارچه در یک ثانیه باز شده . و همچنین به دلیل سریع درست شدن ( 2 دقیقه) میتوانید قبل از بیرون رفتن درست کنید هربار و بعد از ان باز کنید تا کسی نبیند.

⚠️هویت کاربر محفوظ است.
🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
© https://helptranscenter.org