ماه: ژانویه 2017

روایت یک تجربه تلخ و تحقیر آمیز از شرکت در کارگاه تاتر درمانی سامان ارسطو

روایت یک تجربه تلخ و تحقیر آمیز از شرکت در کارگاه تاتر درمانی سامان ارسطو مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی 🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس © https://helptranscenter.org ⚠️هویت مصاحبه شونده […]

پرسش و پاسخ – انتقادات شهرزاد بصیری بازیگر تاتر «همان باش که نیستی» از سامان ارسطو و کارگاهای تاتر درمانی ایشان

پرسش و پاسخ در شبکه هلپ ترنس سنتر – گروه های آموزشی هلپ اف تو ام (ژانویه 2017 – بهمن ۱۳۹۵) ⭕️موضوع : انتقادات شهرزاد بصیری بازیگر تاتر «همان باش که نیستی» […]

انتقادات شهرزاد بصیری بازیگر تاتر «همان باش که نیستی» از سامان ارسطو و کارگاههای تاتر درمانی ایشان، اشخاص و نهادهای غیرتخصصی که به نام ترنسکشوال ، در پی کسب شهرت، القاب و منافع شخصی خویش هستند و معظلات عدم آموزش و فرهنگ سازی در اجتماع و نبود قوانین مدنی و پایگاهی برای احقاق حقوق ترنس ها در ایران

انتقادات شهرزاد بصیری بازیگر تاتر «همان باش که نیستی» از سامان ارسطو و کارگاههای تاتر درمانی ایشان، اشخاص و نهادهای غیرتخصصی که به نام ترنسکشوال، در پی کسب شهرت، القاب و منافع […]

روند اخذ مجوز تغییرجنس در کرج و عمل تخلیه سینه دکتر غرابی سال 1395

روند اخذ مجوز تغییرجنس در کرج و عمل تخلیه سینه دکتر غرابی سال 1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی 🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس © https://helptranscenter.org ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ […]

پروسه تغییرجنس در اهواز و اخذ مجوز الزام تغییرپوشش در پروسه درمانی برای نیروی انتظامی و پزشکی قانونی دی ماه 1395

پروسه تغییرجنس در اهواز و اخذ مجوز الزام تغییرپوشش در پروسه درمانی برای نیروی انتظامی و پزشکی قانونی دی ماه  1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی 🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و […]

اخذ مجوز تغییرجنس از ساری و عمل تخلیه سینه دکتر صیاد زمستان 1395

اخذ مجوز تغییرجنس از ساری  و عمل تخلیه سینه دکتر صیاد زمستان 1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی 🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس © https://helptranscenter.org ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است […]

نحوه درست کردن آلت مردانه (خوابیده) با پارچه

نحوه درست کردن آلت مردانه (خوابیده) با پارچه ⚠️هویت کاربر محفوظ است. 🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس © https://helptranscenter.org ابتدا یک پارچه ( به دلیل راحتی پیدا کردن از روسری […]