images - Copy
ضوابط و پیش نیاز های انجام جراحی های تغییر جنس در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های WPATH

نویسنده و مترجم : سعید.ش

انجمن حرفه ای جهانی بهداشت ترنسجندر ها (WPATH) ، بالا ترین استاندارد های مراقبت های بهداشتی اشخاص را با بیان استاندارد های مراقبت (SOC) به منظور ارتقاء سلامت اشخاص ترنسکشوال (Transsexual) ، ترنسجندر (Transgender) و جنسیت نا منطبق (Gender Non-Conforming) ارائه کرده است

استاندارد های مراقبت بر مبنای بهترین علم حاضر و موجود و اجماع حرفه ای کارشناس می باشند

هدف کلی استاندارد های مراقبت (SOC) ، ارائه راهنمایی بالینی برای پزشکان به منظور کمک به اشخاص ترنسجندر و جنسیت نا منطبق از روش های ایمن و موثر به جهت دستیابی اشخاص به آرامش پایدار با خودِ جنسیتی شان ، به منظور حداکثر سازی سلامت کلی ، سلامت روان و رضایت شخصی آن ها می باشد

💢ضوابط انجام جراحی های تطبیق جنس بر مبنای استاندارد های WPATH

همانند تمامی استاندارد های مراقبتی ، ضوابط شروع درمان های جراحی برای آشفتگی جنسیتی به منظور بهینه سازی مراقبت از اشخاص ، ارائه گردیده است

در حالی که استاندارد های مراقبتی به منظور برآورد بهترین نیاز های حمایت از سلامت اشخاص ، اجازه رویکرد فردی داده است ،
استناد به آشفتگی جنسیتی دائمی توسط متخصص سلامت روان واجد شرایط ، ضابطه ای برای انجام تمامی جراحی های پستان/سینه و نواحی تناسلی می باشد

برای بعضی اعمال جراحی ، ضوابط اضافه شده شامل آماده سازی و درمان با تاکید بر هورمون درمانی زنانه/مردانه سازی و یک سال زندگی مداوم در نقش جنسیتی مطابق با هویت جنسیتی فرد می باشد
این ضوابط در ادامه مشخص شده اند

بر مبنای شواهد موجود و اجماع بالینی کارشناس ، توصیه های متفاوت برای جراحی های متفاوت شکل گرفته است

استاندارد های مراقبتی ، دستوری جهت انجام جراحی های مختلف مشخص نمی کند
تعداد و توالی روند های جراحی ممکن است از شخصی به شخص دیگر و بر طبق نیاز های بالینی آنها ، متفاوت باشد

🔴ضوابط انجام جراحی پستان/سینه (یک تاییدیه از متخصص واجد شرایط)

🔲ضوابط انجام جراحی مستکتومی و خلق سینه مردانه در مراجعه کنندگان زن به مرد (FTM)

✅1. آشفتگی جنسیتی مداوم و مستند

✅2. ظرفیت به جهت اخذ تصمیم کاملا آگاهانه و رضایت به انجام درمان

✅3. سن قانونی در کشور مربوطه (در صورتی که شخص زیر سن قانونی باشد ، از استاندارد های مراقبتی برای کودکان و نوجوانان پیروی شود)

✅4. اگر نگرانی هایی قابل توجه از لحاظ پزشکی یا سلامت روان وجود داشته باشد ، باید بطور منطقی و به بهترین صورت کنترل شده باشند

🔰هورمون درمانی پیش نیاز نمی باشد

🔲ضوابط انجام جراحی افزایش حجم پستان (پروتز/تزریق چربی) در مراجعه کنندگان مرد به زن (MTF)

✅1. آشفتگی جنسیتی دائمی و مستند

✅2. ظرفیت به جهت اخذ تصمیم کاملا آگاهانه و رضایت به انجام درمان

✅3. سن قانونی در کشور مربوطه (در صورتی که شخص زیر سن قانونی باشد ، از استاندارد های مراقبتی برای کودکان و نوجوانان پیروی شود)

✅4. اگر نگرانی هایی قابل توجه از لحاظ پزشکی یا سلامت روان وجود داشته باشد ، باید بطور منطقی و به بهترین صورت کنترل شده باشند

🔰اگر چه این یک ضابطه صریح نمی باشد ، توصیه شده است مراجعه کنندگان مرد به زن (MTF) پیش از انجام جراحی افزایش حجم پستان ، (حداقل به مدت 12 ماه) تحت هورمون درمانی زنانه سازی قرار بگیرند
مقصود [از این توصیه] حداکثر سازی رشد پستان به منظور دستیابی به نتایج جراحی (زیبایی) بهتر می باشد

🔴ضوابط انجام جراحی نواحی تناسلی (دو تائیدیه از متخصصین واجد شرایط)

🔰ضوابط انجام جراحی نواحی تناسلی ، ویژه نوع جراحی مورد درخواست ، می باشند

🔲ضوابط انجام جراحی های تخلیه رحم و تخمدان ها در مراجعه کنندگان زن به مرد (FTM) و تخلیه بیضه در مراجعه کنندگان مرد به زن (MTF)

✅1. آشفتگی جنسیتی مداوم و مستند

✅2. ظرفیت به جهت اخذ تصمیم کاملا آگاهانه و رضایت به انجام درمان

✅3. سن قانونی در کشور مربوطه

✅4. اگر نگرانی هایی قابل توجه از لحاظ پزشکی یا سلامت روان وجود داشته باشد ، باید بطور منطقی و به بهترین صورت کنترل شده باشند

✅5. انجام هورمون درمانی به مدت دوازده ماه مداوم متناسب با اهداف جنسیتی شخص (مگر این که شخص منع مصرف پزشکی داشته باشد یا در غیر این صورت قادر یا مایل به مصرف هورمون ها نباشد)

🔰هدف از انجام هورمون درمانی پیش از حذف غدد جنسی ، اساسا معرفی یک دوره برگشت پذیر سرکوب استروژن یا تستسترون ، پیش از آن که شخص تحت مداخلات جراحی غیر قابل بازگشت قرار گیرد ، می باشد

🔰این ضوابط شامل حال اشخاصی که این روند ها را به دلایلی غیر از آشفتگی جنسیتی و بر طبق توصیه های پزشکی انجام می دهند ، نمی شود

🔲ضوابط انجام جراحی های متودیوپلاستی یا فالوپلاستی در مراجعه کنندگان زن به مرد (FTM) و واژینوپلاستی در مراجعه کنندگان مرد به زن (MTF)

✅1. آشفتگی جنسیتی مداوم و مستند

✅2. ظرفیت به جهت اخذ تصمیم کاملا آگاهانه و رضایت به انجام درمان

✅3. سن قانونی در کشور مربوطه

✅4. اگر نگرانی هایی قابل توجه از لحاظ پزشکی یا سلامت روان وجود داشته باشد ، باید بطور منطقی و به بهترین صورت کنترل شده باشند

✅5. انجام هورمون درمانی به مدت دوازده ماه مداوم متناسب با اهداف جنسیتی شخص (مگر این که شخص منع مصرف پزشکی داشته باشد یا در غیر این صورت قادر یا مایل به مصرف هورمون ها نباشد)

✅6. زندگی در نقش جنسیتی به مدت دوازده ماه مداوم ، متناسب با هویت جنسیتی اشخاص

🔰اگر چه این یک ضابطه صریح نیست ، توصیه شده است این اشخاص همچنین ملاقات های منظمی با متخصص سلامت روان یا سایر پزشکان داشته باشند

🔴🔵هدف از ترجمه این مطلب ارزشمند ، آگاهی ترنسجندر های محترم ایرانی با پیش نیاز ها و ضوابط انجام جراحی های تغییر جنس مبنی بر استاندارد های روز دنیا بوده است

انجام این ضوابط در همه مراکز الزامی نبوده و صرفا توصیه هایی کارشناسانه و مطابق با علم روز دنیا به منظور کمک به اشخاص ترنسجندر و با هدف ارتقاء سلامت و کسب رضایت و آرامش درونی این اشخاص می باشد.

علاوه بر این ضوابط ، ممکن است پیش نیاز های دیگری جهت انجام بعضی اعمال جراحی از سوی جراحان محترم توصیه گردد

متاسفانه در ایران به کرّات توصیه هایی غیرعلمی و نادرست مبنی بر لزوم انجام جراحی (علی الخصوص جراحی تخلیه غدد جنسی) پیش از هورمون درمانی ، به بهانه های نا ‌مستدل و نا مستندی از جمله سرطان و … از جانب اشخاص و بعضی درمانگران نا آگاه مشاهده گردیده است

واضح است اشخاص آشفتگی های جنسیتی متفاوتی دارند و هر شخص بر مبنای نیاز ها و اهداف خود ، انجام هورمون درمانی و یک یا چند مرحله جراحی را به منظور کسب آرامش درونی و رضایت شخصی ، بر می گزیند

همچنین انجام هورمون درمانی ایمن ، تحت نظر پزشک متخصص ، ماهر و آشنا با مسائل ترنسجندر ها امکان پذیر می باشد و به منظور آشنایی اشخاص ترنسجندر با جنس دلخواه خود و اخذ تصمیمات آگاهانه و واقع گرایانه تری ، پیش از انجام اعمال جراحی غیر قابل بازگشت ، توصیه می گردد

امیدواریم توصیه های کاملا علمی و کارشناسانه این مطلب کمکی به ترنسجندر های محترم ایرانی جهت اخذ تصمیم و اولویت بندی صحیح به منظور انجام جراحی های غیر قابل بازگشت تغییر جنس باشد و هیچ شخصی آینده و تصمیمات مهم زندگی خود را بر پایه تجربیات و اطلاعات نادرست اشخاص نا آگاه ، برنامه ریزی و پایه گذاری ننماید

نویسنده و مترجم : سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 سعید.ش ، https://helptranscenter.org  هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس  All Rights Reserved

مرجع : http://www.wpath.org