IMG_8526

تکنیک فالو پلاستی ترکیبی جهت خلق پنیس در ترنس های مرد

مترجم : سعید.ش

فالوپلاستی ساعد دست با استفاده از تکنیک tube-within-a-tube به منظور خلق آلت تناسلی در ترنسکشوال های مرد ، روشی استاندارد و متداول است

اما اگر شخصی به منظور جلوگیری از باقی ماندن جای برش بزرگ روی ساعد دست ، از برداشت فلپ از این ناحیه امتناع کند ،
یا اگر نتیجه آزمون آلن (Allen’s Test) شخص منفی باشد ، فالوپلاستی را می توان با برداشت فلپ از ران پا و با استفاده از تکنیک tube-within-a-tube انجام داد


اما در بعضی موارد ، از فلپ ران پا بدلیل تفاوت در عروق خونی یا ضخامت فلپ ، نمی توان استفاده کرد

در این موارد فالوپلاستی ترکیبی با برداشت فلپ کوچکی از ساعد دست تنها به جهت ساخت پیش آبراه و برداشت فلپ دیگری جهتبازسازی شفت (تنه) آلت تناسلی می تواند انجام پذیرد

هنگامی که از فلپ ساعد دست استفاده نمی شود ، بیش از دو فلپ به منظور کاهش آسیب رسانی به این ناحیه ، مورد استفاده قرار می گیرد

انواع فلپ های مورد استفاده ، شامل فلپ از مناطق ساعد دست ، ران پا و کشاله ران می باشد

از مزایای فالوپلاستی ترکیبی ، افزایش مناطق موجود برداشت فلپ و جلوگیری از آسیب رسانی به ساعد دست می باشد

همچنین از دیگر مزایای آن ، استفاده از این روش در مواردی ست که آزمون آلن منفی بوده و انجام فالوپلاستی ران پا نیز بدلیل تفاوت عروق خونی و ضخامت فلپ ، امکان پذیر نمی باشد

هفده مورد تکنیک فالوپلاستی ترکیبی انجام شده است
از معایب فالوپلاستی ترکیبی می توان به پیچیدگیِ تکنیکی پروسه جراحی پلاستیک و مدت زمان طولانی عمل جراحی اشاره کرد

طی این پروسه در بعضی موارد اتصال مجدد اعصاب ، بدلیل دشواری های تکنیکی غیر ممکن بوده است

بطور کلی فالوپلاستی ترکیبی یک تکنیک مفید جهت خلق پنیس می باشد

⭕️معرفی این تکنیک توسط Toshiyuki Watanabe , MD از بیمارستان دانشگاه Okayama ، واقع در Okayama ژاپن در بیست و چهارمین سمپوزیوم علمی WPATH در تاریخ 19 جون 2016 ، انجام پذیرفته است

مترجم : سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع :
http://wpath2016.conferencespot.org