ماه: دسامبر 2016

28 Posts

1 ملال جنسیتی و ترنسجندر, 4 پرسش و پاسخ گروه آموزشی Help FTM, 4 پرسش و پاسخ گروه آموزشی Help MTF, 5 هورمون درمانی در مردان ترنس, 8 عمل فالوپلاستی, 8 عمل متودئوپلاستی, 8 عمل تخلیه رحم و تخمدان

پرسش و پاسخ – ناهمخوانی جنسیتی و شایعات غیر علمی و متعصبانه در زمینه ترنزیشن و تغییرجنس