ماه: نوامبر 2016

13 Posts

مصاحبه ها, چالشهای محل کار و تحصیل ترنس ها, عمل واژینوپلاستی (ساخت واژن)

تجربه زیسته و عمل تغییرجنس ترنسکشوال مرد به زن توسط دکتر داداشی، مشکلات مجاری ادرار و غیرطبیعی بودن محل آن و برخورد غیر اخلاقی و عدم مسئولیت پذیری نسبت به بیمار، چالش های زندگی اجتماعی در ایران و ناچار تصمیم به پناهندگی